Pios omagiu pentru Mioara si David Capmare!

Pios omagiu pentru Mioara si David  Capmare!

”Momentele de suferință și de jertfă (de acum) sunt clipe de binecuvântare, căci lângă fiecare cruce se află și o înviere”  – nota Cuviosul Efrem (Filotheitul) din Arizona, unul din cei mai renumiți părinți ortodocși contemporani, ctitor a 17 mănăstiri ortodoxe în America de Nord.

„În ce te voi găsi, întru aceea te voi judeca”,  ne învață  Sfânta Scriptură. Pe Mioara și David Capmare, prea devreme împreună în moarte, Bunul Dumnezeu îi va afla în dreapta mărturisire ortodoxă, liturghisiți, mărturisiți și cuminecați, în ziua de mare praznic a Pogorârii Sfântului Duh, căci partea cea bună și-au ales și pot spune cu duhovnicească bucurie: „Lupta cea bună ne-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit.”

La revedere fiică, soție, mamă, soră și prietenă Mioara, la revedere fiu, frate, nepot, coleg și prieten al nostru, David. La poarta Raiului vă  așteaptă  ca înaintemergători  părintele Ghenadie de la Schitul Oituz, casnicul lui Dumnezeu, și desigur părintele Nil, Sfântul  cel ce foarte drag  v- a fost aici pe pâmânt și care foarte vă va ocroti acolo sus în Ceruri.

La așa mamă creștină, așa fiu iubitor; la așa fiu ascultător, așa bună mamă! Și gândind la tineretea lui David, îmi amintesc de tinerețea Mioarei.

Pe Mioara am cunoscut-o întâia dată  prin  anii  1994 -1995 la Biserica Sfântul  Nicolae din Onești, când ne adunam ”o mână de tineri” să înființăm  Liga Tineretului Ortodox Român, Filiala Onești (asociație care a funcționat până prin anul 2000). Sub conducerea  părintelui  Ioan Ursu, și cu entuziasmul specific vârstei unora dintre cei peste 250 de membrii, s-au desfășurat frumoase activiăți. Revăd cele câteva fotografii rămase de atunci în care îi regăsesc pe Mioara și Nicu, pe Laurențiu cu sotia, pe Zorica, pe viitorul părinte Florin Smarandi și pe viitorul ieroschimonah Ghenadie Pascaru, cel de veșnică pomenire. Fată  deschisă, firea și zâmbetul sau, dorința de a ajuta și a bucura pe ceilalți, i-au rămas definitorii și în anii care au urmat.

Dintre activitățile din acei ani îmi aduc aminte de ajutorarea copiilor de la Leagănul de copii din Onești, activitățile comune cu Asociația „Binecuvântați copiii” din Onești pentru  copiii cu dizabilități; pelerinajele la mănăstiri din jud. Neamț, la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, la părintele Arsenie la Mănăstirea Savu – Buda; spectacolele de binefacere pentru  strângerea de fonduri destinate  copiilor  orfani și pentru  azilul de bătrâni din Livezi, etc.

Atunci sămânța din noi a început să rodească, atunci aripile noastre tinere s-au deschis pentru zbor, atunci un mănunchi de inimi au pornit să bată împreună, străduindu-se să împlinească cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5,16)

Pornind și de atunci, având o buna creștere de la părinții  săi, a fost mereu prezentă la Sfânta Liturghie atât în Parohia Sfinții  Împărați Constantin și Elena din Onești, cât și ulterior prin legătura duhovnicească cu părintele Macarie Banu, la Schitul Adormirea Maicii Domnului din Oituz. Asumându-și bucuriile și necazurile întemeierii unei familii alături de Nicu și apoi nașterea și creșterea celor doi frumoși copii (Ștefan și David), Mioara s-a desăvârșit sufletește ca o bună mamă creștină, fiind un bun exemplu de viață duhovnicească (prin rugăciune, răbdare în boală și fapte bune) atât pentru familia și copiii săi, cât și pentru toți cei care vreodată i-au stat aproape și i-au dat binețe pe calea vieții pământești.

În seara de  20 iunie 2021, citind Acatistul Maicii Domnului „Pantanassa” (a cărei icoana se află spre închinare și la Schitul Oituz  dar și  în capela parohială Sfinții Apostoli  Petru și Pavel din Onești), cerând, în urma  accidentului rutier din satul Filipești (comuna Bogdănești) umil ajutor pentru ceilalți doi greu încercați membri ai familie Capmare: Nicu și Ștefan, aflați pe patul de spital, regăseam întrânsul, pentru noi cei lăsați în urmă de Mioara și David Capmare, cuvinte de întărire ca acestea: Maica Domnului … întărește-ne inimile în credință; dăruiește celor bolnavi, nădejde și putere …. căci ești grabnică vindecătoare; alină plânsurile și lacrimile noastre; dă-ne putere să răbdăm și rele și bune; prefă scârbele în cerești veselii; mângâie sufletele cele chinuite … tămăduiește rănile sufletești … dăruiește celor în agonie și în chinuri ușurare; … îndemnându-ne mereu spre (medicamentul care este) Sfanta Euharistie.

Având ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului, cea grabnic ajutătoare și bucurie a celor necăjiți, cu binecuvântarea părintelui Macarie Banu – duhovnicul familiei Capmare, a părintelui Ioan Ursu, ce i-a botezat pe pruncii lor David și Ștefan, să încercăm să fim aproape de sufletele lor, atât în Cer cât și pe pământ, prin milostenii, metanii și rugăciuni făcute după puterile noastre.

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace pe Mioara și David Capmare!

Să ne rugăm și de grabnica însănătoșire pentru Nicu și Ștefan, care trebuie de acum înainte să traiască de două ori mai intens și mai frumos duhovnicește viata lor pământească, întru veșnica dragoste și neuitare a celor răposați. Amin!            Ing. Gh. Bogza

 

 Cei care doresc să – și ia rămas bun de la Mioara și David Capmare  îi anunțăm că slujba religioasă a Stâlpilor se va săvârși azi 23 iunie, de la ora 17.30 la Capela Bisericii ”Sfântul Nicolae” din Onești. Înmormântarea  va avea loc joi 24 iunie, după slujba religioasă a Sfintei Liturghii.

 

 

 

Distribuie articolul!