CU O INEPUIZABILĂ FORȚĂ …

CU  O   INEPUIZABILĂ  FORȚĂ …

LECTURI   AFECTIVE

Articol  semnat de  prof. Aristotel Pilipăuțeanu

 

Așa cum structura noastră fizică are nevoie zilnic de exerciții, uneori destul de complexe și solicitante, la fel și mintea reclamă o activitate cerebrală utilă performanței. Neuronii și  sinapsele unui creier odihnit excesiv arată precum mușchii în curs de atrofiere ai unui organism anemic. Modalitățile de a pune mintea la lucru în mod plăcut  sunt diverse, de la complicate partide de șah până la răspunsurile așteptate la ghicitori.

Una dintre cele mai productive o constituie  rebusul sub multiple forme, începând cu  săltărețele integrame și terminând cu careuri mărginite de niște definiții  alambicate, care-ți tulbură nocturnul somn lin. Dezlegăm careuri pentru a  ne consuma folositor timpul scurs altfel  zadarnic într-un tren cu viteza melcului sau la ușa vreunui cabinet medical. O mai facem pentru satisfacția încercată,  înscriind ultima literă dintr-o  suită de vocabule ce părea inițial o însumare de absurdități.

De când  mă știu am fost fascinat de farmecul  indicibil (inexprimabil, nedescriptibil) al  enigmisticii. Revista  ”Rebus”, cunoscută acum sub  denumirea de ”Rebus – Flacăra” nu mi-a lipsit în nici o lună de pe birou, ani de-a rândul. Evident, dezlegam careuri și din alte  publicații. Student fiind, citeam ”Flacăra Iașului”, ziarul local dar și ”Vremea  Nouă” de la Vaslui ori ”Clopotul” de la Botoșani. Sub multe careuri  întâlneam un nume  interesant, Serghei Coloșenco, uimitor prin frecvență, deci printr-o inepuizabilă  forță și o miraculoasă  ușurință de a imagina, compune și defini. Ulterior m-am întâlnit adesea cu  propunerile, mai  bine spus provocările sale, în diverse publicații. Până de curând, când  am aflat că este unul din factorii activi ai vieții culturale  bârlădene.  Atât la Editura ”Sfera” cât și la revista ”Academia Bârlădeană” se vede  autoritatea și competența sa iar împreună cu  profesorii Petruș Andrei și Ioan Dobrin coordonează apariția publicației ”Viața noastră”, dedicată pensionarilor. Profesorul Serghei Coloșenco este  autorul  unor monografii (”Tudor Pamfile”, de exemplu) dar mai ales al unei impresionante creații  rebusiste.

Am în față cinci  din cele peste 100 de cărți publicate de Serghei Coloșenco: ”Ion Creangă” (230 pagini), Vasile Alecsandri” ( 290 pagini),  ”George Coșbuc” (240), ”Alexandru Macedonski” (120), ”George Bacovia” (130). O mie de pagini cu peste 500 de careuri, plus alte  jocuri enigmatice dedicate marilor scriitori. Pentru Mihai Eminescu, iubitorul de literatură și rebus  are o afecțiune  deosebită. Periodic apar  de sub inteligentul său condei plachete speciale în colecțiile ”Biblioteca Rebus” ori ”Labirint”. Ambițiile îl împing pe neobositul  manevrant al  pătrățelelor negre și mai departe. La fiecare 15 ianuarie  și 15 iunie  să  publice câte  un volum de cuvinte încrucișate inspirat din lirica poetului național.Deocamdată a realizat 5, până la 39 mai are de lucru!

Scepticismul se risipește dând piept cu  prolificitatea (în) crucișătorului: 7000 de careuri, 1500 de probleme  enigmistice în peste 100 de publicații. Poate  că aici stă secretul longevității, al vioiciunii și al agerimii la vârsta  când alții vegetează într-o dulce resemnare. Literatura nu reprezintă singurul domeniu  abordat  rebusistic. Printre volumele editate figurează bunăoară ”Rebus  culinar”. Preocupările de ultimă oră implică alte  opțiuni  ambițioase: alcătuirea și  publicarea în suplimentul ”Crypto” a unor careuri  care să conțină cuvinte rare, având ca inițiale literele w, q, y, x!

Să mai notăm că de mulți ani Serghei Coloșenco este proprietarul unei căsuțe de vacanță aflată la Piștoaia (com. Oituz). Este de la  sine înțeles că alegerea locului n-a fost deloc întâmplătoatre. În fiecare vară se reunește aici ”floarea” rebusisticii românești la Simpozionul ”Casa Rebus”

În placheta ”Rebus școlar” (”Limba și literatura română”, Editura ”Sfera” Bârlad) Serghei Coloșenco  ne  dezvăluie  fața lucrativă a careurilor,  superioară celei distractive. Prin monoverbe, metagrame, scarturi etc ne oferă o  modalitate novatoare și agreabilă de a descoperi noi informații sau de a le actualiza pe  cele dobândite deja. Avalanșa de noțiuni, concepte, definiții, nume, titluri dezvăluie uriașa cultură, demnă de  invidiat a autorului. Citesc și eu literatură bună de câteva decenii bune, am predat în cariera mea mii de ore de limba română și totuși întâlnesc în acest insolit  manual  noutăți în  ceea ce mă privește. La rândul său, se vede că Serghei Coloșenco a fost un excelent profesor la clasă, cunoscând amănunțit rigorile programei analitice, cu netă superioritate în raport cu  mulți colegi de-ai noștri. Stăpânirea tehnicii rebusiste de a strecura  trudnic informațiile în bagajul dezlegătorilor este  perfectă. Meticulozitatea,  migala, răbdarea și tenacitatea, capacitatea enormă de efort, activată desigur de pasiune, sunt impresionante. Într-o primă secvență, rezervată noțiunilor de lingvistică, ordonarea careurilor se face exemplar, conform canoanelor: ”Alfabetul”, ”Arhaisme”, ”Neologisme”, ”Vocabular”, ”Sinonimii”, ”Semne de punctuație”. Urmează părțile de vorbire, înșirate de la ”Substantiv” la  ”Onomatopee”, apoi Sintaxa. Două careuri ne pun la încercare seriozitatea cu care am studiat tratatele științifice ori  dicționarele. Definițiile se înscriu în trepte variate de dificultate, intenția fiind de  a ne păstra nivelul mediu, accesibil. Cealaltă secvență abordează chestiui de teorie literară: terminologie, genuri și specii, figuri de stil. Galeria scriitorilor este precedată de  un omagiu adus  divinului George Călinescu și monumentalei sale ”Istorii a literaturii române de la origini și până în prezent”. Dintre marii  creatori apar doar  câțiva (Eminescu, Creangă, Arghezi), restul figurând în  imensa biobibliografie ce însumează mii de careuri redactate de prof. Serghei Coloșenco.  În schimb devin subiecte de studiu eroi și eroine de roman. Se dă atenție și unor actanți ai fenomenului școlar: învățători, profesori, elevi, studenți. Vastul material din acest manual cu adevărat alternativ se dovedește util în învățarea și  recapitularea noțiunilor de  limba și literatura română, la nivelurile  gimnazial, liceal și universitar. Practic,  poate fi folosit la clasă antrenând elevii într-un efort colectiv de descifrare a unui careu reprodus pe tablă. Sau se poate lucra individual, în limite precizate de timp, cu corectare și recompensare prin punctaj sau chiar notă. Joc realmente interactiv, rebusul devine cea mai ilustrativă probă de  îmbinare a utilului cu plăcutul. Ca delectare, gen ”Matematica distractivă” sau ”Așa vă place istoria?” poate fi rezervată  ultimelor  ore semestriale sau  săptămânii ”Școala Altfel”. Însă materia incubată, seriozitatea și abilitatea definițiilor,  densitatea informațiilor, puterea  generativă a asociațiilor, importanța soluțiilor recomandă această inedită activitate didactică pentru  oricare săptămână a anului școlar.

Un gest  tulburător de inimă face Serghei Coloșenco așezând pe prima pagină poemul lui Alexei Mateevici, ”Limba noastră” O face pentru că este născut în aceeași localitate cu poetul basarabean Alexei Mateevici  dar și din dragoste pentru disciplina pe care a slujit-o cu credință  multe decenii, peste șase, s-o spunem, ca profesor de specialitate, scriitor inspirat și rebusist desăvârșit.

 

* Azi, 14 februarie 2022 profesorul Serghei Coloșenco (în foto)  intră în al 82 – lea an al existenței sale, fiind la fel  de activ, dinamic, energic și entuziast cum a fost întreaga viață. ”AMPRENTA  DE ONEȘTI” îi  urează  talentatului scriitor, prolificului  rebusist, animatorului cultural, dar mai ales prietenului de aleasă distincție și  generozitate din Bârlad un călduros  LA  MULȚI  ANI!”

Distribuie articolul!