Zi: <span>27 martie 2022</span>

Home 2022 martie 27 (duminică)
Unirea Basarabiei cu România și consecințele  ei pentru dezvoltarea  științei și culturii în Basarabia
Articol

Unirea Basarabiei cu România și consecințele ei pentru dezvoltarea științei și culturii în Basarabia

În pofida tuturor vicisitudinilor inerente evenimentelor de importanţă primordială în viaţa unui popor şi în pofida modalităţilor de interpretare a acestor evenimente istorice, în problema succeselor obţinute de românii basarabeni în ştiinţă, economie, artă, inclusiv în viaţa politică şi socială, suntem în drept să afirmăm că aici au fost obţinute rezultate cu adevărat considerabile. Deşi...