Azi se votează varianta finală a proiectului de stemă a municipiului Onești

Azi  se votează  varianta finală a proiectului de stemă a municipiului  Onești

Azi, 8 august, de la ora 14.30 are loc la Primăria municipiului Onești ședința Consiliului Local Pe ordinea de zi a acestei ședințe  sunt mai multe proiecte de hotărâre  asupra cărora trebuie să decidă, prin vot, consilierii locali ai municipiului Onești. Rectificarea  bugetului local pe anul 2022 și aprobarea  contului de execuție al bugetului municipiului Onești la data de 30 iunie  sunt primele proiecte de hotărâre care vor fi luate în dezbatere. Pe ordinea de zi a acestei ședințe  se află și aprobarea a două regulamente,  pentru acordarea ajutoarelor financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necessitate  și  a Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor proprietatea municipiului Onești.

Proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Onești, județul Bacău este  unul din proiectele ce poate stârni discuții în cadrul Consiliului Local. Aceasta deoarece pentru însușirea variantei finale consilierii locali oneșteni trebuie să  aleagă una din cele trei  variante propuse (care sunt  asemănătoare  între ele). ”Stema ca fenomen heraldic  face legătura între trecut, present și viitor  exprimând sintetic istoria zonei, aspirațiile, tradițiile, preocupările cotidiene  și idealurile  colectivității umane” se arată în expunerea la acest proiect de hotărâre . Se menționează că  pentru  municipiul Onești  emblematic este ”copacul care face  trimitere la Stejarul din Borzești, cu referire la  binecunoscuta legendă  din copilăria lui Ștefan cel Mare”. Stema  Oneștiului are și o coroană  murală cu cinci turnuri crenellate, care arată că localitatea are  rang de municipiu”.

În cadrul ședinței ordinare de azi a Consiliului Local Onești vor mai fi luate în dezbatere  proiectele de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania pentru anul 2022, a modelului de contract de management pentru președintele Clubului sportiv „Sport Club Trotușul” Onești.

Un punct important de pe ordinea de zi  a ședinței  privește aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului cu titlul „Reducerea consumului de energie electrica prin inlocuirea corpurilor de iluminat public in municipiul Onesti” precum şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public”. De asemenea,  pe lângă  problemele de interes local se va decide asupra  concesionării unor bunuri  imobile (terenuri  aparținând  domeniului privat al municipiului, a scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzăre la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale – autovehicule.

 

 

Distribuie articolul!