Zi: <span>10 august 2022</span>

Home 2022 august 10 (miercuri)
O ”legendă vie” a Oneștiului –  Ansamblul folcloric  ”Doina Trotușului”
Articol

O ”legendă vie” a Oneștiului – Ansamblul folcloric ”Doina Trotușului”

Cu sufletul plin de o reverberație  înnăbușită  marele scriitor Alexandru Vlahuță, în poezia ”Unde ne sunt visătorii? ” a  declamat nu numai cu tristețe ci și cu o mare înflăcărare:”Câte nu-s de scris pe lume! Câte drame mişcătoare / Nu se pierd nepovestite, în năprasnica vâltoare / A torentelor vieţii! Câţi eroi, lipsiţi de slavă,...