Zi: <span>11 mai 2023</span>

Home 2023 mai 11 (joi)
Sub  pavăza credinței
Articol

Sub pavăza credinței

Spune o vorbă  că Dumnezeu  își alege cu multă grijă pe oamenii  cărora puterile  le sporesc în lucrarea de a sluji cu întreg harul lor în bisericile  ce își ridică turlele  spre înălțimi. De o smerenie deosebită este părintele iconom stavrofor Mircea Ilie din Slănicul Moldovei. Cu dragoste, binecuvântare și cu bucuria slujirii la Sfântul...