Ședință ordinară la Consiliul Local Onești

Ședință  ordinară la Consiliul Local Onești

Într-un Onești ce a fost văduvit chiar în timpul caniculei de lipsa apei câteva  zile în șir (RAJA, în alte orașe în situații similare  cetățenilor li se asigură apă  în vase mari de plastic, acestea fiind  amplasate în diverse zone!), în care se muncește cu mare sârguință  la  asfaltarea străzilor la care au fost lucrări, consilierii  locali vor supune  analizei  mai multe proiecte de hotărâre în cadrul ședinței ordinare de mâine a Consiliului Local. Deschid această ședință aprobarea listei de prioritate  nr.2 pentru anul 2023 a solicitantilor de locuințe  ANL  in vederea atribuirii prin inchiriere a locuințelor pentru tineri – tip ANL și aprobarea și a proiectului cu lista solicitanților de locuinte, in vederea atribuirii de camere de locuit in imobilul din strada Libertății, nr.1 (”Evazatul”). Proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Oneşti, în vederea actualizării evidenţei contabile şi tehnico-operative a acestora se alătură celor care vizează modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local ( una din ele  fiind  cea cu numărul  176 din 05.07.2023 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile – chioșcuri, proprietatea municipiului Onești). Va fi modificată și Hotărârea  Consiliului Local nr. 94 / 07.06.2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico – economici pentru următoarele proiecte:,,Reabilitarea Școlii Gimnaziale Ghiță Mocanu”, ,,Reabilitarea Școlii Gimnaziale Nr. 1” și  ,,Creșterea eficienței energetice a Grădiniței  <<Magnolia>> Onești” , cu modificările și completările ulterioare. Două proiecte importante  ale acestei ședințe  vizează  aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023 și cel referitor la modificarea bugetului S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2023. Un alt proiect în interesul cetățenilor  avut în vedere de consilierii locali se referă la aprobarea prelungirii termenului de intrare în vigoare a actelor adiționale la contractele de închiriere pentru spațiile cu destinaţia de locuinţe – ANL și cele cu destinaţie de locuinţă socială. Menționăm faptul că pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de mâine (ce va  avea loc de la ora 14.30), este și soluționarea plângerii prealabile formulată de către 105 locatari ai blocurilor ANL împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 158 din 15.06.2023. La inițiativa  primarului  municipiului, Laurențiu Neghină  consilierii  locali vor dezbate Proiectul privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului GONDOȘ CORNEL-IOAN din Onești, str. Jupiter, nr. 1, sc. B, ap. 35, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru efectuarea tratamentului de chimioterapie și radioterapie.

Un lucru nou  are în centrul atenției și… Consiliul Local Onești, pentru că va fi supus dezbaterii Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Oneşti și a Metodologiei privind măsurile organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale  Consiliului  Local Onesti. Și tot la ședința de mâine  aflăm și  date  ale Raportului de audit financiar a Camerei de Conturi Bacău asupra situațiilor financiare consolidate ale municipiului Onești la data de 31.12.2022.

Menționăm că la precedenta ședință a Consiliului Local Onești s-a dezbătut proiectul  privind închirierea  unor chioșcuri proprietate a municipiului, prin licitație publică cu strigare, în Parcul Municipal, toți consilierii  locali fiind de acord cu acest lucru. De asemenea, consiliera Elena Pașcu Apăvăloaie a solicitat ca mașinile SC Domeniul Public și Privat să fie inscripționate, situația fiind la fel și cu  mașinile  Primăriei municipiului Onești.

 

 

 

Distribuie articolul!