”Praguri” la o frumoasă aniversare a vieții

”Praguri” la o frumoasă  aniversare a vieții

”Cântecul înflorește iubirea din inimi iar iubirea se transformă în cântec ce alină suflete și trezește frumosul din oameni!” – mărturisea  recent o tânără  interpretă de muzică populară din Comănești, Veridiana Luna! Parafrazând acest frumos gând, deopotrivă  și ”arta scrisului  unește iubirea din suflete”, transformând totul într-un miracol! Așa a fost și la evenimentul literar de sărbătorire a poetului Dan Sandu, la împlinirea a 70 de ani, care a avut loc la Filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale ”Radu Rosetti” din Onești! Unde  totul a fost parcă regizat pentru a fi o manifestare colocvială – ”o oră de taifas”!  Primul vorbitor – care  a dat impresia că nu găsește un loc între scaunele așezate circular! – a fost profesorul Ștefan Epure. Pentru a  semnala și a deschide  volumele ”Cântece de prieten” și  ”Prietenocrația” (semnate de  scriitorul sărbătorit), distinsul profesor s-a învârtit ”de-a stânga și de-a dreapta”,  menționând că ”Dan Sandu este un poet  deosebit, unic în felul lui, singur cu aceste calități. El este autor al mai multor volume ( <<Poeme la negru>>, <<Vămi răstignite>>,  <<Albind de atâtea primăveri>>) și a legat  o deosebită prietenie cu prof. univ. Valeriu Filimon (cu care a purtat o lungă  corespondență).”  Ușor ”monopolizând” începutul acestui eveniment aniversar prof. Ștefan Epure  a declarat:”Scrierile  poetului Dan Sandu  nu se adresează omului de rând, ci omului cu carte! Autorul este născut la Poiana Sărată și vine dintr-o familie cu carte… Prin tot ceeace a scris el a  făcut ceva ce alții n-au reușit! Să descopere  ceea ce este caracteristic, ce are evidentă culoare!  <<Nefăcutul>> acesta îl interesează și dacă pornim de la  voroava potrivită  << caută unde vei găsi cuvântul  ce exprimă adevărul>>, în cărțile sale  sunt personaje – idée, personaje – simbol. Dan Sandu  este un <<Don Quijote >> al iluziilor… El se întreabă  care este cel mai ticălos  dușman – timpul, omul  sau individual  însuși? Aceste valori sunt prinse în cărțile sale!” Prof. Adina Mitroiu a completat acest florilegiu de gânduri citind din  Prefața la volumul ”Prietenocrația”, semnată de eruditul critic literar Petre Isachi, subliniind faptul că ”timpul n-ar trebui să  aibă drept de judecată”.

Prof. dr. Emilia Boghiu a  apreciat  organizarea acestei întâlniri, mai puțin formale, cu un cerc de prieteni, subliniind:”Avem aici o provocare, să medităm la  ceea ce  scriitorul Dan Sandu a făcut în viață, el aniversând și o vârstă rotundă! În anul 1938  psihologii  au început o cercetare  în America  pornind de la întrebarea  << cum să fie omul fericit?>>  Ei au urmărit timp de 80 de ani  un număr de  268  bărbați și au  ajuns la concluzia că  singurătatea este un ucigaș la fel  ca și alcoolul! Contează  calitatea relațiilor  umane iar relațiile  apropiate aduc mai multă  fericire decât faima! Prietenii scriitorului Dan Sandu  nu sunt structurați ierarhic! Mai presus de orice el este  legat de școală iar cărțile  realizate sunt  cărți din inimă.  << Cântece de prieten >> și   <<Prietenocrația >> sunt două cărți ce ar fi  un fel de exerciții de admirație pentru oamenii ce-i populează existența.” Prof. dr. Emilia Boghiu a mai menționat:”Dan Sandu  este fan al limbajului vechi iar prietenii  lui sunt  și din cărți veniți! Citind  volumul << Cântece de prieten>> se conturează  o stare de spirit, mai mult decât informația în sine. Omul acesta se zidește din admirație, cu o prețuire ce te sporește! Răsfoind paginile cărții intri  într-un adevărat amfiteatru al ideilor… Totul e un poem și  mereu apar alte poeme!”

Prof. dr. Emilia Boghiu și-a încheiat discursul  amintind un dialog   din volumul  ”Marele Panda și micul dragon”, cu  ”învățături  despre frumusețea uitată a vieții”, de  James Norbury! Când Marele Panda a întrebat ”ce este mai important, călătoria sau destinul?” micul dragon  a răspuns:”important este cu cine te însoțești!”

 Apariție  ”incognito” cu efect  creator

Apărut ”incognito” la acest eveniment poetul Alexandru Dumitru (autor al  volumelor de poezie ”Arena”, ”Șah la metaforă”, ”Poemul manechin”, ”Matricea în furtună”, ”Poeme în filigran”, ”Asta e și ideea” și altele), a rostit un cuvânt ce a emoționat  publicul prezent. ”Poetul Dan Sandu  împlinește 70 de ani și mă bucur că sunt printre prietenii lui! Noi suntem de la Fundația Națională  <<George  Călinescu>>, aici ne-am împlinit visele! Dan Sandu  este un scriitor  inconfundabil! Așa  cum  eu  doresc să fiu Alexandru Dumitru, așa și el, Dan Sandu! El intră și pătrunde în  noțiuni adânci, << metafora îl sărută pe frunte>>  Este un eveniment foarte frumos acesta și mă gândesc ce amintiri frumoase ne leagă!  La Fundația Națională  <<George Călinescu>> depănam atâtea lucruri frumoase! Mă simțeam   stingher fiind   între profesori, pe care îi cinstesc  foarte mult, ei fiind  cei ce ne-au dirijat!” Privit cu multă empatie de către publicul spectator, când sărbătoritul Dan Sandu ”a amenințat a-l pârî” pe Alexandru Dumitru, pentru rememorarea unui șir  de amintiri plăcute, acesta (de profesie polițist, pensionar), a reușit ”să arunce” încă ”un cocteil de idei”, menționând:” Pentru a fi originali trebuie să sondezi alte și alte << metafore >>! Chiar renumitul profesor băcăuan Gheorghe Iorga a declarat că  trebuie să citim și poezie internațională!”

Când nevăzută  clepsidra timpului își risipea și mai cu spor nisipul, ”pe post de vrăjitor” – după cum a declarat chiar dânsul, a intervenit  profesorul Valentin Rădulescu, ”decanul de vârstă” al organizării  a numeroase evenimente  culturale în localități de pe valea Trotușului  și nu numai!  ”Să dăm timpul  înapoi și să  ajungem la Studioul de Radioficare, de pe strada Parcului din Onești, unde mentorul culturii oneștene, profesorul și poetul Constantin Th. Ciobanu  venea însoțit  de câțiva tineri, între care și Dan Sandu! Acolo  am reușit ca să-l cunosc, la cenaclul păstorit de Constantin Th. Ciobanu. Aici venea Ion Dragomir, care era admiratorul lui Nicolae Labiș. Foarte mulți membri ai  acestui cenaclu  au reușit ca să îndrăgească cultura și n-au făcut rău! Eu vorbesc de pe poziția  <<ultimului mohican>>, în anii 1960 fiind director al Casei de Cultură Târgu Ocna, pe vremea aceea fiind  la Onești director  prof. Mihai Ciubotaru, autorul  noii  biblioteci oneștene. Dan Sandu  a plecat  spre zări frumoase, să studieze la București! El nu este nici profesor, nici poet, nici prozator! Este  <<un arheolog și un sculptor>> în același timp. Cu dalta el reușește să scoată nu o carte ci o galerie de portrete, realizate  cu migală!”

Vorbind  cu patimă despre ”evul aprins” și profesorul Valentin Rădulescu ”a aruncat o fumigenă”, menționând: ”Fiecare societate  distruge marile personalități! Vezi  cultura din Franța, marile galerii ale lumii, Ermitaj-ul din Sankt Petersburg (Leningrad)… Câte din  aceste valori  nu sunt furate de aici? Poate sunt prea obraznic să spun  că s-a furat! Ce-a căutat Împăratul Romei, Traian Cotropitorul,  aici? A venit să umple  <<haznaua >> Romei cu aurul dacic! Noi toți, săraci vom rămâne și ne vom certa între noi. Noroc că mai este un Dan Sandu  care pune câte o piatră!”

 Reverențe

Intervenția profesorului Corneliu Stoica a fost salutată cu o reverență  chiar de către sărbătorit, care a menționat că pe amândoi îi leagă o prietenie de o viață – de 55 ani! De când, la Liceul din Târgu Ocna  profesorul Salahoru și doamna  Angheluță au pus bazele  revistei școlare ”Certitudini solare”, la care Daniela Caurea se ocupa de partea literară și Corneliu Stoica de partea științifică! ”Din acel nucleu fiecare și-a luat zborul dar două condeie  au trecut dincolo de timp: Daniela Caurea (care a decedat la vârsta de 27 ani) și Dan Sandu, ce și-a construit creația în câteva decenii, foarte apăsat, trăind în sihăstria de la Berzunți”, a declarat prietenul Corneliu Stoica, el adăugând:”După 5 (cinci) decenii  ne regăsim cu un  bilanț deosebit, cu amprente  care dacă sunt bine făcute, vor deveni crâmpeie!” A luat cuvântul și ziaristul Romulus Dan Busnea, din ce în ce mai prezent la evenimente culturale de anvergură, în care este și implicat, un exemplu în acest sens fiind  manifestarea de sărbătorire a Zilei Internaționale a Cărții pentru Tineret, care a avut loc la Târgu Ocna la începutul acestei luni. ”Prietenia noastră  este una la prima vedere, sub semnul poeziei… Ne-am simțit reciproc în niște trăiri deosebite la Festivalul  <<Toamna bacoviană>>, de la Bacău, unde a fost prezentă și prof. Maria Pilchin, de peste Prut”, a menționat Romulus Dan Busnea, care a făcut cunoscute mai multe rânduri  scrise de  cunoscutul scriitor și publicist Ion Fercu pentru sărbătoritul de la Berzunți:„ Dan Sandu  a oficializat  denumirea Regatului său, <<Prietenocrația>>. Adevărata prietenie este să vezi cu  inima, nu cu ochii!” Alte gânduri frumoase au fost exprimate  și de prof. Adina Mitroiu care  a mulțumit pentru  ”primirea în această sublimă patrie!”

La momentul ”sărbătoritul are cuvântul”, prof. Dan Sandu a mărturisit că ”la realizarea paginilor acestor cărți  am trudit de-a lungul vieții! Cărțile au trecut  <<prin furcile  caudine>>… E greu de tot, e greu, foarte greu…10 ani  prin București, apoi revenirea la Berzunți… Și dacă se întâmplă acest eveniment…au fost  câțiva complotiști pentru acest lucru !” Dincolo de această  mărturisire, s-a  auzit pătrunzătoare, o voce și o întrebare! A lui Constantin Tudose, cel care a înscris Cașinul în rândul așezărilor  emblematice prin manifestări  culturale de  o puternică  rezonanță! ”Tinere domn, cu păr bogat! Ce ne-ai propus aici, nu cumva o vatră de transhumanță? Ești stră-stră- strănepot de machedon și spun și  altora acest lucru! De la mișcarea de transhumanță  dinspre Balcani spre Carpați sunt multe nume de familie ce se regăsesc pe aceste văi, ale Oituzului și Cașinului… Este un subiect atât de delicat!”     Vorba  aceluiași Constantin Tudose, ”am rămas cu un șuvoi și o cascadă” de la acest eveniment cultural în finalul căruia prof. dr. Emilia Boghiu, anticipând  viitoarele activități ale Fundației Naționale ”George Călinescu” – 125 ani de la nașterea marelui critic literar G. Călinescu – a declarat:”Fiind aici  <<într-o lingură>>,  dacă suntem împreună, dacă  suntem toți, reușim să mai aflăm  unii de alții!” Totul este de bun augur, ca în  mai puțin cunoscutele versuri ale  basarabeanului Ștefan Sitaru:” Tot ce ți-e drag /  În suflet porți / Și inima ți-e plină /  De dragoste și dor… / Tot ce ți-e drag / Te va însoți mereu, / În suflet / Pentru totdeauna…”  Ion Moraru

*Notăm și numele  participanților la acest eveniment: prof. Aristotel Pilipăuțeanu, profesorii Gabriel Fornica Livada și Gabriela Elena Fornica Livada, poeta și profesoara Cristina Iscru,  poeta Ștefania Pușcalău însoțită de fiica sa  Ilinca, prof. Doina Ionescu, iubitoarea de cultură Viviana Epure, poeta Constanța Caităr din Oituz, tânărul Andrei Spoială, Nicu Tudose  și alții.

Distribuie articolul!