CĂPITAN – MAIOR (POST – MORTEM) FĂTU GH. IOAN, UN OM, UN OSTAȘ, UN DESTIN EROIC

CĂPITAN  – MAIOR (POST – MORTEM) FĂTU  GH.  IOAN, UN OM, UN OSTAȘ, UN DESTIN EROIC

 

Nepoatele  Eroului Căpitan Ioan Fătu și familia Cristea la Cimitirul Eroilor de la Păuliș, lângă  mormântul Eroului Căpitan Ioan Fătu

 

În județul Arad,  la Lipova, în fiecare an la  mijloc de septembrie, la loc de cinste se înscrie  ceremonialul  militar – religios de pomenire a celor care s-au așezat  mult prea devreme la  temelia de oseminte a țării, aici fiind omagiați  elevii Școlii de Subofițeri  de Rezervă din Radna și nu numai ei.

În  frumusețea meleagurilor arădene Lipova se află așezată în niște locuri mirifice, cu spinările dealurilor înălțându-se  către munții Zarandului. Și oamenii de aici sunt de o mare frumusețe morală și  cinstesc prin neuitare  cimitirele de eroi și monumentele închinate acestora.

În august 1944 ne alăturasem  coaliției antihitleriste și trebuia repusă la locul ei granița de Nord – Vest a țării, dezrobirea Ardealului (acea parte de țară răpită printr-un  dictat odios, criminal pus la cale în septembrie 1940 și urmat de suferințe cumplite îndurate de populația română timp de peste 1500 de zile. În  luptele în spațiul Păuliș – Ghioroc – Cuvin deviza a fost ”rezistență fără gând de retragere” la care s-a adăugat cea cunoscută în vara anului 1917 de la Mărășești – ”Nici pe aici nu se trece!” Forțelor hitleristo – hortiste, de 20 000 de luptători și multă tehnică de luptă –  le-am opus un efectiv de  puțin 1800, Detașamentul Păuliș  dovedind o înaltă  bravură printr-un nepieritor eroism, construit pe  durabilitatea și puterea sentimentelor izvorâte din tradițiile ce compun istoria dăinuirii noastre prin spirite  glorioase și devotate. Compania a VI a a Școlii  din Radna,  cu un efectiv de  83 luptători era comandată de  căpitan Ioan Fătu, născut în anul 1912 în comuna Buciumi, jud. Bacău. Ioan Fătu era ostaș care luptase pe frontul din Est și pentru  fapte de arme a fost  decorat cu  înaltul ordin de luptă ”Mihai Vitreazu”, clasa a III a (prin Decretul Regal  nr. 3266 din 20 decembrie 1943).

Într-o luptă inegală (8: 1),  printr-un elan  de nedescris și înaltă dăruire, compania a lăsat în zona  de inamici  367 morți, 400 răniți și 17 tancuri distruse și au fost luați 242 prizonieri. Ea a pierdut  12 ostași elevi, în fruntea lor fiind  căpitanul Ioan Fătu – băcăuanul nostru.”Falnicul stejar” își făcuse datoria, ”unic ca viață și activitate complexă,  într-un timp  cu multe personalități militare”.

Detașamentul Păuliș s-a încărcat pe vecie cu laurii victoriei și sacrificiului, componente ale onoarei militare materializate prin impresionantul  monument de pe Câmpia Păulișului. Acest monument a fost dezvelit  la 30 de ani de la lupte, în anul 1974, în amintirea ostașilor căzuți. Pe placa numelor de eroi primul este înscris căpitanul Ioan Fătu, decorat post – mortem și înaintat în grad, prin Decretul Regal  nr. 506 din  21 decembrie 1945 cu Ordinul ”Mihai Viteazu” clasa a III a.

Bucuria  periodică a actualizării  eroismului ne amintește de concluzia superiorului căpitan – erou: ”Eroul eroilor noștri de la Păuliș”, menționa Comandantul Batalionului 2, Maior Emil  Pârcălabu subliniind faptul că ”a fost  un om integru  și un mare ostaș căpitanul Fătu”.

Oamenii locului îi eternizează memoria eroului nostru Ioan Fătu, căzut pe  pământul țării încredințat spre apărare, prin atribuirea  numelui său  unor obiective publice (școală în Păuliș,  străzi în Lipova, Arad și Tulcea). În mijlocul comunei Păuliș se află Parcul Central ”Căpitan Ioan Fătu”, aici  fiind și un bust închinat acestui erou.

Veșnică pomenire  eroilor noștri, în veac!.

 

EROULUI

 

Privesc trecutul, văd erou – strămoșul

Făuritor de  averi nenumărate,

Slujind albastrul, galbenul și roșul

Și de la el am azi identitate.

 

Lucra pământul, străjuia hotare,

Învârtea hora-n nunți petrecărețe

Sperând că eu pe lume voi apare

Ca stăvilar la pofte  hrăpărețe.

 

Pe omoplații minții-mi simt povara

Cea mare – nălțătoare  a datoriei

Să apăr  toate iar când e-n miez vara

S-aprind  fitil la harta veșniciei…

 

Și să mă rog să Și-L țină în dreapta

Sub cer senin, într-o poiană dragă

Părintele Ceresc ce-i știe fapta

Și sacrificiul pentru ȚARA ÎNTREAGĂ!

 

Subinginer Corneliu Cristea,  Președinte de onoare al  Filialei Onești a Asociației Naționale  ”Cultul Eroilor”

 

*  La 17 septembrie 2011, la Ceremonialul militar de comemorare  a 67 de ani de la luptele  duse pentru apărarea patriei de eroicul ”Detașament de la Păuliș” Unității Militare  01221 Lipova i s-a acordat  Drapelul  de luptă.

* Monumentul  Eroilor de la Păuliș (în foto 2) este  închinat luptei eroice  a Detașamentului  Școlii de Subofițeri  Radna pentru apărarea defileului  Mureșului împotriva invadatorului hortyst.

* *Monumentul Eroilor de la Păuliș (realizat de  artiștii plastici Miloș Cristea,  Ion Munteanu și Emil Vitroel), în ansamblu monumemtal  înfățișează  ostașul român care strânge la piept o armă. În fundalul monumentului este figurat un joc de aripi care semnifică avântul luptătorilor și victoria. Făclia amplasată pe  platforma monumentului simbolizează  recunoștința veșnică a celor de azi și de mâine pentru cei care s-au jertfit pentru libertate.

***  La 17 septembrie 2011, la Ceremonialul militar de comemorare  a 67 de ani de la luptele  duse pentru apărarea patriei de eroicul ”Detașament de la Păuliș” Unității Militare  01221 Lipova i s-a acordat  Drapelul  de luptă.

Distribuie articolul!