”Activ în practică – activ pe piața muncii”

”Activ în practică – activ pe piața muncii”

În  ziua de 20 octombrie 2020 la Clubul Elevilor de la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” a fost lansat  proiectul ”Activ în practică – activ pe piața muncii”. Acesta este un proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Proiectul are ca beneficiar SC Autoservice Marini SRL Bacău, parteneri fiind  Școala Postliceală ”Carol Davila” din Onești și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” (ambele din Onești). Obiectivele  acestui proiect au în vedere  creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar; valorificarea resurselor locale de calificare, a factorilor naturali și a inițiativei antreprenoriale pentru promovarea unor sectoare cu potențial de dezvoltare în viitor; optimizarea ofertei educaționale prin parteneriate  între  unități / instituții de învățământ și sectorul privat, în vederea organizarii de stagii de practică mai ales în sectoarele economice cu potențial competitiv. Un alt obiectiv este modernizarea spațiilor destinate învățământului practic, pentru acumularea cunoștintelor tehnice, a deprinderilor practice și dobândirea competențelor  transversale, în  vederea integrării socio – profesionale  rapide a absolvenților după finalizarea studiilor.

Managerul acestui proiect este doamna Daniela Marinescu, o adevărată maratonistă în domeniul accesării fondurilor europene și reprezentant din partea beneficiarului, care este unul dintre cei mai vechi furnizori de servicii de consultanță  pentru accesarea fondurilor europene din judetul Bacău.

Deschiderea și conferința  de lansare a acestui proiect s-a desfășurat în sistem mixt, atât în sala de la Clubul elevilor cât și on – line și a fost cel mai bun prilej de prezentare a  principalelor activități cuprinse în proiect dar și un moment benefic pentru  toți cei implicați de a saluta  inițierea unui astfel de proiect în învățământul oneștean.

Brîndușa Gugu, expert în cadrul acestui proiect, a exprimat bucuria pentru  reușita  aducerii fondurilor europene în municipiul Onești, la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” și la Școala Postliceală ”Carol Davila”. Doamna  Brîndușa Gugu a menționat: ”Bucuria a fost mare când am fost înștiințați despre aprobarea finanțării, deoarece noi credem că dobândirea competențelor în stagiile de practică este esențială pentru ocuparea unui loc de muncă într-un timp cât mai scurt de la absolvirea școlii. De asemenea, proiectul oferă șansa participanților la grupul țintă  de a experimenta viața profesională încă din timpul studiilor. Elevii pot pune în aplicare cunoștințele teoretice și practice și își pot crea contacte utile. Oferim elevilor din anii terminali posibilitatea de a  participa la  stagii de practică  la agenți economici iar aceasta experiență valoroasă poate fi primul pas în direcția unei cariere.”

O colaborare benefică

Prof. Mihai Ursachi, directorul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi”  din Onești a evidențiat faptul că ”este primul proiect  care sprijină  practica  elevilor la agenți economici. Accesarea fondurilor europene de către Colegiul Tehnic  <<Gheorghe Asachi>> este un mijloc prin care elevii pot avea acces la laboratoare echipate cu echipamente de ultimă generație. O mare problemă în învățământul actual este dobândirea de către  elevi a competențelor  și abilităților practice la agenții economici”. Într-o intervenție on – line  prof. Mihaela Ciuchi, inspector la Inspectoratul Școlar Județean Bacău a declarat:”Sunt încântată că  în domeniul educației din județul Bacău a apărut în sfârșit un proiect în Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU). Este un lucru deosebit cu  atât mai mult cu cât sunt  două unități beneficiare – Colegiul Tehnic  <<Gheorghe Asachi>> și Școala Postliceală   <<Carol Davila>>. Cea mai  bună variantă de a găsi  sprijin pentru practica elevilor  este colaborarea cu agenții economici. Mă bucur că veți face primii pași pe piața muncii. Știu că va fi o muncă asiduă, totul se va finaliza cu succes!”

Prof. Oana Barna, coordonator  de proiect la Școala  Postliceală ”Carol Davila” a declarat:” Proiectul este  <<o gură de aer  proaspăt>>, oferind elevilor  posibilitatea  de a-și continua formarea ca asistent medical. Avem experiența a trei proiecte de mobilitate  ERASMUS + dar acesta este primul proiect POCU. Când am aplicat pentru acest proiect ne-am gândit  la dotarea laboratoarelor Școlii Postliceale  <<Carol Davila>>  și la posibilitatea cursanților  de a efectua stagiul de practică la posibili angajatori. În aceste vremuri în care Spitalul Municipal Onești  nu mai poate asigura practica elevilor din domeniul sanitar, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, acest proiect interesant a venit la momentul oportun pentru a putea facilita elevilor stagii de practică în unități sanitare private. Vom colabora cu Centrul Social – Medical pentru Persoane Vârstnice de la Hârja, cu Clinica MALP Moinești, cu cabinet Cardiomed  SRL Târgu Ocna, cu Farmacia Ropharma, Farmacia Oituz Pharma SRL, cu Centrul de Îngrijire Bătrâni Târgu Trotuș. Acest proiect  dă posibilitatea  unui număr de  peste 100 elevi  să efectueze  stagiul de practică în unități  ce asigură asistență medicală. Mă bucur  că elevii școlii noastre  pot merge în alte medii de formare și că generațiile viitoare vor beneficia de dotările făcute prin achizițiile din proiect.”

Elevă a Școlii Postliceale ”Carol Davila” în anul II la specializarea Asistent medical generalist Diana Berza Iorga a intervenit on – line menționând:”Știu că de-a lungul  timpului școala noastră a fost implicată în multe proiecte pentru a veni în sprijinul elevilor. Toate aceste proiecte și  activități extrașcolare  reprezintă niște experiențe benefice pentru elevul stagiar, ne formează și ne dezvoltă abilitățile, pregătindu-ne pentru  viitoarea carieră de asistent medical. Pentru noi Proiectul POCU  înseamnă posibilitatea  de a câștiga experiență  pe plan profesional și personal, șansa de a crea legături care  ne vor oferi îndrumare  în cariera de asistent dar și un mentorat  dedicat, îndrumarea de care  avem nevoie pentru a ne înțelege mai bine menirea. Cu ajutorul acestui  proiect vom lua parte la  viața de zi cu zi  a unor persoane  aflate cu adevărat la nevoie și ne vom testa calitățile umane esențiale în această meserie (răbdarea, înțelegerea, compasiunea).” Echipa de proiect  de la Școala  Postliceală ”Carol Davila” din Onești este formată din  Oana Barna (coordonator), Ioana Adobricăi (director al acestei școli), Vasile Sprințeroiu și Dorica Lăcătușu (monitori de stagiu).

La Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” grupul țintă este format din minim 100 persoane, dintre aceștia minim  60 la sută vor fi elevi domiciliați în mediul rural și romi. Astfel, vor fi selectați elevi care sunt înscriși la clase cu profil de energie și management de mediu, construcții și industria auto, turism și ecoturism, energie și management de mediu, tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor, activități profesionale, științifice și tehnice, tehnologii informaționale și de comunicații. Pentru aceștia locul de desfășurare a activității practice va fi la unități economice  care au ca obiect de activitate coduri CAEN din Strategia Națională de Competitivitate, cu posibilități de angajare la absolvire (electronist aparate și echipamente, zidar pietrar, tencuitor, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, mecanic de montaj, întreținere și reparații, turism și ecoturism, energie și management de mediu, tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor). De asemenea, un număr de 50 elevi din grupul țintă care  urmează să susțină examenul de bacalaureat, vor fi subvenționați pentru urmarea cursurilor si sustinerea acreditării  ECDL necesară pentru echivalarea probelor de competență de TIC de la  examenul de bacalaureat şi care are recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată. Vor avea prioritate elevii cu rezultate bune la învățătură, cu domiciliul în mediul rural sau aparținând minorității rome, cu risc ridicat de abandon școlar și care nu au absentat la stagiile de practică.

La Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” din Onești echipa de proiect este formată din:  prof.  Ursachi Mihai – Director, Coordonator partener ),  prof. Zaharia Oana Paula ( Director adjunct,  Consilier psihopedagog), prof.  Mașala  Gabriela – Formator ( Expert organizare și monitorizare practică sector economie –turism),  prof.  Moisă Loreta – Formator ( Expert organizare si monitorizare practică sector  mecanică – AUTOCAD), prof Bucă Mihaela – Formator ( Expert organizare și monitorizare practică sector protecția mediului), prof. Sarca Jugaru Lavinia – Formator ( Expert organizare și monitorizare practică sector constructii).

Instructori ECDL  sunt:  prof.  Ursachi Mihai – profesor de Informatică aplicată – Tehnologia informatiilor și a comunicării, ing. Nasiescu Daniela – inginer sistem la CT ”Gh. Asachi” Onesti iar pe domeniul Administrativ din echipa de proiect fac parte  economist Enache Cornelia – secretar șef ,  economist  Cătănescu Mariana – contabil șef și  ing Omota Neluța – administrator de patrimoniu – postul expert achizitii publice.

Acțiunile și toate activitățile cuprinse în acest proiect cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020  au fost prezentate de  Brîndușa Gugu, Expert în cadrul proiectului. Este de evidențiat faptul că la această conferință de lansare au participat  și agenți economici din zonă, doamna  Rotaru Tița, ce activează în domeniul  confecții textile ( care și-a exprimat dorința de a ”găsi elevi interesați pe partea tehnologică, pentru a-i reuși să-i formăm”)  și doamna Popa Doina (de la unități de prelucrare  a lemnului).

În încheierea acestui eveniment prof. Mihai Ursachi, director al Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” din Onești a declarat:”Nu aș fi gândit  vreodată că două unități  de învățământ din domenii  diferite – Școala Postliceală   <<Carol Davila>>  și Colegiul Tehnic   <<Gheorghe Asachi>> –  să fie împreună într-un proiect! Înseamnă că au un țel comun, de a pregăti  oameni de nădejde pentru viitor – Școala Postliceală  <<Carol Davila>> în  domeniul medical iar noi dorim să facem buni specialiști în domeniul tehnologic.”           Ion Moraru

 

 

Distribuie articolul!