Un nou Proiect Erasmus la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Oneşti

Un nou Proiect Erasmus la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Oneşti

Proiectul „Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii” („European VET stages for specialized software for financial, economics and business administration”), sau, pe scurt, Use Soft FEBA, cuprinde mobilități de formare VET learners (Vocational Education and Training) pentru elevi de clasa a XI-a de la calificarea „Tehnician în activități economice” și mobilități de formare VET staff pentru profesorii responsabili cu încheierea acordurilor de practică. Cu o durată de  doi ani, proiectul răspunde nevoilor instituționale ale Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești prin activități realizate în parteneriat cu centrul de formare VET Tellus Education Group, organizație de primire în UK prin Tellus College și în Spania prin Tellus Spain.

Un obiectiv al acestui proiect este adaptarea a  două  generații de clasa a XI-a (profil Servicii, calificarea „Tehnician în activități economice”) la un mediu profesional europenizat, prin organizarea pentru ei a 30 de mobilități în Spania, în unități economice din Salamanca. Ca rezultat se așteaptă asumarea de valori comune pentru toți elevii participanți în proiect (în mobilitate, utilizare rezultate și în diseminare) privind egalitatea, nediscriminarea și incluziunea socială, odată cu sporirea intensității motivației lor pentru performanță.

Un alt obiectiv este adoptarea în liceu a procesului de „double-loop learning” instituțional prin organizarea a 4 mobilități VET staff training  de  o săptămână în UK pentru profesorii responsabili cu încheierea parteneriatelor de practică. Aceștia vor facilita adaptarea în următoarele 30 de luni la nevoile pieței muncii secolului XXI ce impun relații de parteneriat cu angajatorii în furnizarea de contexte de învățare la locul de muncă.

În urma desfăşurării acestui proiect Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, va oferi pieței muncii absolvenți cu experiența unei pregătiri în străinătate, cu competențe relevante, dobândite în condiții reale de muncă și va adopta un management participativ punând în practică un concept de învățare organizațională de tip double-loop learning. Astfel devine partener activ ce oferă comunității adaptarea la nevoile elevilor și pieței muncii, respectând legislația în domeniul protecției minorilor și a protecției grupurilor vulnerabile, în interesul elevilor.     Prof.  Oana – Paula  Zaharia, Director  adjunct  la Colegiul Tehnic ”Gheorghe  Asachi”  Onești

 

 

Distribuie articolul!