Înnălțător și frumos, în firea noastră, a românilor

Înnălțător și frumos, în firea noastră, a românilor

Viața, ”ca un spectacol infinit” și vremurile,  ”cu lumini și umbre, cu  detalii la vedere  ori cu subînțesuri  adânc ascunse” – cum le numea un truditor al  condeiului, care  a ilustrat multe aspecte ale vieții de azi (Octavian Covaci), ne arată că sunt oameni, mari personalități, care sfințesc locurile. Profesorul  și istoricul Corneliu Stoica este  un exemplu grăitor în acest sens, opera sa   vastă fiind  deschisă  pentru cunoașterea meleagurilor  trotușene în întreaga țară și în lume.

Fiind încă  student la  Facultatea de Istorie – Geografie a Universității București  (pe care a absolvit-o în anul 1975  ca șef de promoție) sub imboldul  pentru cercetarea trecutului  istoric dat de profesorul universitar Achim Popescu, istoricul Corneliu  Stoica  a studiat mii și mii de documente. Prin această muncă titanică el a scos la lumină moșiile  hotarnice care au despărțit  așezările trotușene, semnele din trecut ale civilizației urbane (întărind ideea că Târgu Ocna  se distinge cu statut de oraș  din anul 1774 și până  astăzi) . Apreciind  aplecarea asupra documentelor  timpului,  regretatul  istoric băcăuan Ioan Mitrea  remarca  despre acest fapt:”Pe baza unei bogate documentații  autorul  – Corneliu Stoica, demonstrează că în epoca medievală și modernă localitatea Târgu Ocna  a  parcurs  trei stadii socio- geografice : de sat ( 1410 – circa 1709), de târg (circa 1709 – circa  1774) și de oraș (de la 1774  până azi).”  Fostul director al Direcției Bacău a Arhivelor  Naționale, prof. Vilică Munteanu, care are o bună colaborare cu  istoricul Corneliu Stoica, a menționat despre acesta  că  a făcut ”eforturi  de  cercetare  a izvoarelor istorice  despre localitățile  și oamenii  din bazinul hidrografic  al Văii Trotușului” iar  ”cartea  <<Valea  Trotușului, Enciclopedie >> (apărută la Editura Magic Print din Onești) este  o comoară, atât prin conținutul ei  dar și prin  eleganța și înalta ținută tipografică”.

Autor al volumelor ”Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna”, Dicționarul istoric al  localităților trotușene”, Enciclopedie Valea Trotușului”, ”Târgul anilor romantici”, ”Un secol de istorie ilustrată a orașului Târgu Ocna” dar și a altor lucrări –toate  reprezintă strădania unei munci asidue, pline de perseverență. ”Numele său  cât o pecete a istoriografiei  românești, se scrie singur și sigur pe  coperta inconfundabilă și  irepetabilă a unui tom izvorât  din vârstele unui neam, din sarea pământului, cuprinzând până la exhaustiv în paginile sale povești adevărate spuse istoriei și  istorii spuse poveștilor…”, mărturisea  scriitorul Dan Sandu despre  acest mare istoric al Văii Trotușului.

O dată cu studierea a mii de documente profesorul  și istoricul Corneliu Stoica a corespondat cu mari personalități ale  culturii ( cu cunoscutul profesor și arheolog Mircea  Petrescu – Dâmbovița, cu  prof. univ. dr. Ion Toderașcu, de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”  din Iași, cu cercetătorii Victor Spinei și  Gheorghe Onișoru, de la Institutul de Istorie și Arheologie ”A. D. Xenopol” din  același oraș). O vie corespondență  a păstrat și cu  arhelogul Alexandru Artimon, (care a apreciat faptul că ”prin lucrările sale, profesorul Corneliu Stoica a reușit să sintetizeze  tot conținutul spiritual al  oamenilor din acest spațiu geografic”), cu profesorul, istoricul și criticul literar  băcăuan Eugen Budău, cu profesorul de istorie Gheorghe I. Simion (autor  al Monografiei Cașin. Mănăstirea Cașin.Valea Cașinului), cu colecționarul Mihai Ceucă (din Bacău), cu  inginerul Ciprian Hugianu,  pasionat  cercetător al istoriei locale și  cu  mulți alți oameni de spirit dăruiți  acestei științe.

 

”Acta, non verba!” (”Fapte, nu vorbe!”)

 

Lucrările scrise  de profesorul și istoricul Corneliu Stoica  se bucură de  laurii  luminoși, autorul  acestora  contribuind în mod esențial la o mai bună cunoaștere a identității locale. Volumul ”Valea Trotușului. Enciclopedie” a primit Premiul ”Eudoxiu Hurmuzaki”  al  Academiei Române și  Diploma de Excelență a Filialei Bacău a Societății de Științe Istorice din România. Astfel  este o mare cinste  că premiul ce poartă numele numele    unui mare istoric și patriot român, Eudoxiu Hurmuzaki  (Mareșal al Bucovinei, ce a susținut numeroase  discursuri perntru  renașterea națională  în Dieta Bucovinei, când aceasta era sub ocupația  austriacă), a revenit  profesorului și istoricului Corneliu Stoica,  o  mare personalitate a meleagurilor trotușene. Această lucrare complexă premiată de către Academia Română,  cuprinde  în peste 800 de pagini  referiri la  peste 4000 de documente și  1000 de inscripții și este completată cu un album cu  aproape  1000 de imagini. Presa băcăuană a remarcat că  ”Valea Trotușului. Enciclopedie” este  prima lucrare de acest fel  consacrată unui bazin   hidrografic și unei  arii  geografice, economice și sociale compacte”.

Prof. univ. dr. Ion Toderașcu,  de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a apreciat  perseverența și efortul profesorului și istoricului Corneliu Stoica în realizarea acestei monumentale lucrări și  a menționat în prefața  volumului: ”Înzestrat cu har profesional, atrașat de frumoasa vale a Trotușului, unde îi este obârșia  și unde slujește învățământul, profesorul Stoica și-a pus  știința și talentul de cercetător  într-o istorie totală, în care textul și imaginile se asociază  pentru a recompune  o zonă de  convergențe umane, de relații necontenite  între Țara Moldovei și Țara Transilvaniei.  Un efort îndelung  desfășurat cu  știință și metodă, îi aduce acum bucuria  lucrului împlinit”.

În contextul  împlinirii a 100 de ani de la Primul Război Mondial   profesorul Corneliu Stoica a publicat ”Cartea de Aur a eroilor de la Oituz (1916 – 1918). Prin  acest volum de aproape 500 de pagini, bogat ilustrate cu fotografii de epocă,  autorul rememorează Bătălia de la Oituz, prezentând în toate detaliile diviziile și regimentele  care au încununat lupta din tranșee, cu o victorie răsunătoare în fața  trupelor  inamice. ”Apariția acestei lucrări  în timpul centenarului Primului Război Mondial se situează  la capătul unui impresionant  arc istoric cu durata de un secol  și creează o tulburătoare  punte afectivă între eroii  care și-au sacrificat viața pentru  întregire României și  generațiile trăitoare  astăzi, care  le cinstesc  memoria  și sunt  onorate să le urmeze exemplul”, a scris în prefața ”Cărții de Aur a eroilor de la Oituz (1916 – 1918)” Generalul dr. Vasile  Jenică Apostol.  După cum menționează  chiar profesorul Corneliu Stoica, această carte  ”este prima încercare  de a idendifica  toate unitățile militare  și toți ofițerii, subofițerii și soldații  care au luptat pe frontul  Oituzului  sau pe alte fronturi  românești din timpul  Marelui Război (1916 – 1918), cărora li s-au conferit  decorații  pentru fapte de bravură și vitejie pe câmpul de luptă”.

Fiind  un omagiu adus părinților săi profesorul  și istoricul Corneliu Stoica închină  această carte ”tuturor înaintașilor  noștri cărora le datorăm atât de mult și facem, din păcate, atât de puțin pentru a menține  nestinsă flacăra recunoștinței noastre”. Este  amintit faptul  că  peste 70 000  de eroi au fost ”sortiți să lupte și să moară” (după cum nota Generalul Alexandru Averescu) în luptele de pe  frontul de la Oituz, ei dându-și viața  în  puternicele  lupte  care au avut loc la Măgura Cașinului, la Cireșoaia precum și pe înălțimile culmilor  de la  Coșna, ”Fata Moartă”, ” Chioșurile” și  ”Sticlărie”.

Dincolo de  o muncă deosebită pe care o desfășoară evidențiem  faptul că profesorul  Corneliu Stoica  slujește istoria  cu profesionalism,  cu multă  pasiune  dar și cu  mult devotament. Prezent cu  comunicări susținute, ”în  inima” orașului Târgu Ocna – în Piațeta Primăriei, la sărbătorirea evenimentelor istorice  emblematice  ale  acestei localități, istoricul Corneliu Stoica a participat  și la  numeroase  conferințe și simpozioane științifice. Astfel, a fost  prezent la  simpozioanele ”Valea Trotușului – vatră de cultură și civilizație” (1995), ”Civilizație medievală românească – 590 de ani de  la prima atestare  documentară a orașului Târgu Trotuș” (1998),  ”Costache Negri și Unirea, 145 de ani de la Unirea Principatelor Române” (2004, Târgu Ocna) precum și la  Simpozionul Științific Național ”Dimitrie  Ghika – Comănești, In Memoriam” (în 2017, la Comănești). Profesorul și istoricul Corneliu Stoica  a susținut comunicări științifice la  Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” Onești, la Facultatea de Istorie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind prezent și la acțiunile de sărbătorire  a Centenarului Primului Război Mondial, care au avut loc la Târgu Ocna, Oituz, Poiana Sărată și în comuna Pârgărești.

Personalitatea marcantă a  acestui  emerit profesor și istoric are și alte valențe  de care suntem mândri  și remarcăm participarea sa la realizarea  filmului documentar ”Oituz, a treia poartă de fier a Moldovei”   și la diferite  evenimente culturale (lansări de carte, la vernisajul expozițiilor  de artă), unde  ne împărtășește  convingătoare argumente pentru aceste timpuri.  Să mai amintim un fapt  emblematic: în  cărțile  realizate de  profesorul și istoricul Corneliu Stoica întâlnim o  adevărată evlavie pentru trecut, astfel că  într-o frumoasă notare  din revista ”Ararat” (publicație a Uniunii Armenilor din România), Ecaterina Ionescu  considera  ”Istoria orașului Târgu Ocna”, ca ”o carte de suflet, ca o icoană frumoasă în suflet”.

Domnul profesor Corneliu Stoica a publicat  cele mai importante din lucrările sale științifice  la Editura ”Magic Print” din Onești. În calitate de director general al editurii am acordat o  deosebită atenție volumelor sale. Idealul  înalt al lucrului bine făcut, care imprimă  fiecăruia  dintre lucrările publicate la  <<Magic Print>> o  ținută grafică  inconfundabilă, precum și conștiința faptului că mă aflu în fața unor  sinteze istorice de o valoare excepțională, au decis rezultatele  bunei mele colaborări cu  domnul profesor Corneliu Stoica. Aprecierile  cititorilor și specialiștilor  (Premiul <<Eudoxiu Hurmuzaki>> al Academiei Române), aria de circulație a cărților  din Europa (Grecia, Italia, Franța, Germania și altele ) până în Asia (Israel, Kuweit), America (SUA, Canada) și Noua Zeelandă au marcat succesul eforturilor noastre.      Maria Dohotaru, Director  general ”Magic Print” Onești 

 

Azi, 18 septembrie este  zi de sărbătoare pentru profesorul  și  istoricul Corneliu Stoica! Împlinește o frumoasă vârstă, ce o dedică nestăvilitei sale  pasiuni, de cercetare. Cu acest prilej adresăm  vajnicului  profesor și istoric Corneliu Stoica,  atașat cu multă dăruire  Văii Trotușului, un sincer La mulți ani, sănătoși, fericiți și cu noi  izbânzi  în  viață și în scris!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie articolul!