Zi: <span>11 iulie 2020</span>

Home 2020 iulie 11 (sâmbătă)
Paserea viorii tale…
Articol

Paserea viorii tale…

George Enescu – … „duşman al poporului!”… Când a fost să fie martirizat „Orfeul moldav”, un proletar stahanovist (cu mintea acasă, probabil!) – asesor popular – a glăsuit convingător: “Noi nu judecăm scripaci!” Mai arde mugetul de cerb În paserea viorii tale – Sunt semne că bătrânul herb Ascunde somn în plânset de cavale. Ne...