CÂNTEC DE PRIETEN La aniversară. Ilustrului Istoric Corneliu Stoica – În Lumina celor 70 de ani glorioși

CÂNTEC DE PRIETEN    La aniversară.  Ilustrului  Istoric Corneliu Stoica    –     În  Lumina celor  70 de ani glorioși

  Ce poate fi mai frumos decât să-ți preumbli,  tomnatic, fulgurația unor amintiri de neșters  prin zariștea ținutului tău natal, pe strălucirea din Fețele Târgului, prin amiezile Parcului Nastasachi,  mai ales dacă acesta poartă chip de Dochiță fecioară ce-și stâmpără setea din căuș de ape trotu`șe.  Invoc, aici, emblematica  urbe a Târgului Ocna, molcom  poposită pe-aceste ținuturi de basm, încă de la Facerea Lumii, cu fastu-i  neştirbit de curgerea  anilor bătrâni şi cuminţi și  cu luare-aminte tocmiți   de Măgura sfântă și de eroi  veghetoare,  din care porneşte, neistovit şi sigur, spre Lumină, metaforic  vorbind,  Sarea Pământului – pecete inconfundabilă  a dăinuirii noastre milenare.  Şi consider, cu mâna pe inimă, că toate acestea  au fost să se întâmple și pentru că Domnul a hotărât ca aici  să-și urzească  menirea  superba  pleiadă de spirite alese ale neamului românesc, din care nu putea să lipsească Maître Corneliu Stoica, Învățatul  care, alături de …” scriitori, artiști, savanți, inventatori, exploratori, călători, sportivi, dar și eroi ai unei  istorii zbuciumate…”,  (consemnăm  spusele  Magistrului , în  inegalabila sa Enciclopedie…) “…dau dimensiunea  acestui  spațiu sacru și-l proiectează spre național și universal…” Mă ambiţionam, mai hăt, să  ”iau la pas” retrospectiva  parcursului cronicăresc  pe aceste meleaguri  aprig încondeiate  de istorie şi ziceam, în paginile unei reviste cunoscute de către unii dintre conurbanii mei, următoarele:  “Ştiu, cuvintele sunt prea puţine şi prea mici pentru a reda tumultul frământărilor sufleteşti, mai ales atunci când este vorba de amintiri sau de întâmplări petrecute mai  ieri… Prin ceaţa faptului  retrospectiv, se făcea (şi nu numai!) că eram la o lansare de carte… Invoc  aici monumentala  Enciclopedie a Văii Trotuşului – o reuşită de excepţie a  genului – adjudecată, cum altfel, de către ilustrul Istoric Corneliu Stoica, colegul şi, mai ales, Prietenul meu, pe care-l  omagiez şi cu această ocazie! Am participat la lansarea acestui  tom de referinţă şi-mi aduc bine aminte c-am rostit cu acel prilej (şi nu din complezenţă!)  câteva cuvinte simţite care, parcă mi-au mers şi mie la inimă! Ce mai…, sala de oaspeţi a Primăriei din Tg.Ocna  gemea de public ales, de oameni de cultură, de oaspeţi străini, scriitori, critici şi istorici literari etc.”  Vedeţi, am evocat aici familia de spirite căreia îi aparţine, pe un palier generos – genial,  Profesorul Corneliu Stoica! Iată, astăzi  Cetatea  îşi deschide, din nou, porţile şi-l întâmpină, după tradiţie, ca pe un erou triumfal,  cu meritate  salve  de tun şi cu bucuria „ revederii” sub imperiul spiritului creator, mereu proaspăt, mereu incitant! Plin de forţă anteică, ilustrul istoric ne propune mereu și mereu  titluri – surpriză  – cu care-şi va desăvârşi nemurirea. Modest cum îl ştiu, se va reinventa pe sine după domni`i de atentă tăcere şi se va  (re)înscrie cu generozitate pe orbita apartenenţei la sforţarea manolică a dăinuirii prin cultură, ca un Maestru construind neostoit şi monumental pe tărâmul istoriei şi al ştiinţei, în general, propunându-ne cărţi de căpătâi, studii de maximă acribie, articole şi eseuri care vor judeca …Timpul.  Cu un alt prilej, măreţ  şi fermecător, asemenea,  întru  reiterarea  momentului, spuneam cam aşa:  “ Fără gesturi declamative, …  nimic din înălţimea falselor orgolii, decât piscul Spiritului, Olimpul Graţiei divine şi puterea de muncă  <peste poate>…   … Prin darul enciclopedic făcut patriei de lut şi de suflet, Corneliu Stoica se întîmplă să fie ( şi tot cu voie de la Dumnezeu!) o valoare singulară în spaţiul spiritualităţii autohtone, căreia  viitorimea nu va şti niciodată  să-i  mulţumească  de tot generos.  Peste opera Domnului  Stoica vor trece anii, se  vor despleti destine (în bine şi-n rău), vor defila antologiile  recunoştinţei,  genune de timp îşi va scutura floarea, iar numele său va birui neuitarea!” Cu aceste gânduri  modeste şi sincere îi adresez  lui Corneliu  urarea “ LA  MULŢI  ANI!”, ştiind că Maestrul  va mai sfinţi un prag al inevitabilei Treceri, va mai rotunji  un Urcuş!  Cu acest prilej îi urez toate cele bune  şi-i dedic, în cinstea  Prieteniei  care ne leagă, o poemă de suflet  care să cimenteze, pentru  vecie,  dragostea  noastră  frăţească  întru cele numai de noi ştiute:

      „ Nu plânge   mamă                                                                                                                                                                     După dom’ profesor

      Poezia de iarnă se

      Scrie iarna şi se publică

        Iarna

       Poezia de vară se scrie

        numai vara

       Şi se publică vara

       Poezia de primăvară

       Musai atunci se mai scrie

       şi trebuie spusă după

       După mine

       numai poemul de toamnă

       nu se scrie toamna

       nu se scrie nicicând şi

       nu se publică niciodată.”

                                       Prof.  Dan SANDU

                                                                                                                      Fiu al orașului  Tg. Ocna

Distribuie articolul!