Invitație la Concursul Național de Proză Scurtă ”Radu Rosetti”

Invitație  la Concursul Național  de Proză  Scurtă  ”Radu Rosetti”

Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești lansează ediția a XXII-a a Concursului Național de Proză Scurtă „Radu Rosetti”.  Cu acest prilej, sunt invitați să participe copii și tineri cu vârste cuprinse între 10 și 35 de ani care nu au debutat editorial în proză și nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor sau ASPRO (Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România).

  UAT MUNICIPIUL ONEŞTI

                                        DIRECȚIA CULTURĂ ȘI TINERET

               BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI”

                                      ORGANIZEAZĂ

                           Concursul naţional de proză scurtă

                                              „RADU ROSETTI”,

                                     ediţia a XXII-a 2020

Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă:

10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.

Condiţii de participare: Participanții pot trimite  una  sau două lucrări care să nu depăşească 10 pagini (format  A4 , text dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi fost premiate la alte ediţii ale  acestui concurs.

Textul va fi tehnoredactat în programul Microsoft Word şi salvat în format .doc (nu docx), cu font Times New Roman, mărime 12, spaţiere la 1 rând, cu  diacritice, cu respectarea ortografiei, marginile paginii setate la 2 cm, aliniere  justify.

Modalitatea de trimitere sau depunere a lucrărilor:  Lucrările tipărite se vor trimite într-un plic format A4, care va conţine: proza scrisă ( la începutul căreia NU se menţionează numele autorului, ci  doar titlul, categoria de vârstă şi un motto);  un plic mic, închis, pe care se va specifica mottoul lucrării alături de  categoria de vârstă şi care va conţine datele de identificare şi contact ale  autorului ( numele şi prenumele, data naşterii, adresa completă, numărul  de telefon, ocupaţia şi adresa de email).

În paralel, va fi expediată lucrarea în format electronic, având specificate  acelaşi motto şi categoria de vârstă, pe adresa: bibli_on@yahoo.com ca  ataşament tehnoredactat. Mesajul va avea ca subiect „Pentru concursul de  proză Radu Rosetti”. Organizatorii garantează anonimatul expeditorului.

Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:

 Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”, Bulevardul Oituz nr. 13 A,

 Cod poştal 601077, Oneşti, Jud. Bacău

  Data limită de primire a lucrărilor: 1 noiembrie 2020.

Premierea va avea loc în luna decembrie 2020, putând fi amânată dacă se vor  înăspri măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Pentru laureaţii  concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi expediate prin poştă.

Relaţii la: tel./fax 0234/312202 sau email bibli_on@yahoo.com

OBSERVAŢII:

Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice, lingvistice  etc. nu vor intra în concurs. Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă prezentul  regulament nu vor fi luate în considerare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie articolul!