Sindicatele din Europa susțin o directivă pentru negocieri colective mai puternice și salarii minime echitabile

Sindicatele din Europa susțin o directivă pentru negocieri colective mai puternice și salarii minime echitabile

Comisia Europeană  va publica propunerea sa pentru o reglementare la nivel european pentru salarii minime echitabile pentru lucrători. Sindicatele din țările membre, reunite în cadrul Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC) susțin într-o măsură covârșitoare o directivă europeană pentru stabilirea unui mecanism pentru salarii minime echitabile și întărirea sistemelor de negociere colectivă pentru salarii decente.

  Chiar și înainte de criza COVID, mulți lucrători se descurcau greu cu cheltuielile necesare traiului. Munca ar trebui să ofere vieții demnitate, dar realitatea, pentru mult prea mulți, este că munca nu-i o garanție pentru a ieși din sărăcie. România are în continuare cei mai mulți angajați aflați în sărăcie, iar oamenii muncii pur și simplu nu obțin o parte echitabilă din bogăția și valoarea pe care o generează. Cota parte care revine muncii este 38,2% din PIB, în pofida creșterii constante a ocupării și a majorărilor salariale din sectorul public, în timp ce media europeană este de 47,8% (în Franța, Germania, aceasta depășind chiar 50%). Însă în cele mai multe țări europene, lucrătorii primesc o felie mai mică din prosperitatea pentru care muncesc, decât acum un deceniu.  

 Criza COVID

 Criza Covid a înrăutățit situația lucrătorilor. De când pandemia coronavirus a lovit Europa, aproape 40% dintre lucrătorii din Uniunea Europeană spun că se descurcă mai greu decât înainte de criză, conform unui raport Eurofound. Și nu doar lucrătorii au dificultăți, ci întreaga economie. Este un larg consens că cea mai gravă pandemie din ultimul secol amenință cea mai gravă recesiune de după al doilea război mondial. Până acum, în Europa, activitatea economică a fost redusă, dar sistemele de protecție a veniturilor au protejat parțial salariile lucrătorilor și au salvat Europa de daune economice mult mai grave. Dar nu suntem încă în afara pericolului – nici de la virus, nici de la consecințele economice ale restricțiilor și nici de la o recesiune teribilă.

Redresarea economică

  Lucrătorii pot ține Europa în afara recesiunii dacă au bani de cheltuit. Pentru că dacă lucrătorilor li se garantează salarii echitabile pentru munca pe care o fac, vor cheltui acești bani pe servicii și bunuri pentru familia lor – ceea ce va stimula economia. Deci, criza Covid și nevoia de redresare economică fac ca o directivă europeană pentru salarii minime corecte și negocieri colective să fie mai necesară ca niciodată.

 Negocierea colectivă

 Creșterea salariilor minime nu este însă suficientă de una singură. Companiile și comunitățile, precum și economia țării, au nevoie ca toți cei care muncesc să obțină un salariu echitabil pe care să-l cheltuiască pentru a asigura o viață decentă pentru ei și familiile lor. Cea mai bună garanție a unor salarii corecte este ca angajatorii să negocieze salariile cu sindicatele. Dovada este clară – țările cu cele mai mici salarii sunt cele cu cel mai mic număr de lucrători acoperiți de contracte colective de muncă. Prea mulți lucrători nu își pot exercita dreptul de a adera la un sindicat fără teamă și de a negocia pentru partea lor echitabilă.

Salarii minime reglementate legal

 Salariile minime reglementate legal ar trebui să asigure un câștig suficient pentru lucrătorii cel mai puțin plătiți, dar în realitate nivelul este prea jos pentru ca o familie să se bucure de o viață decentă. În România, valoarea coșului minim de consum arată că există o mare discrepanță dintre nivelul salariului minim actual și necesarul pentru a asigura un nivel de trai de o minimă decență. Din acest motiv,  Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) solicită stabilirea la nivel european a unui prag de decență  (60% din salariul median național și 50% din salariul mediu național și corelarea cu alți indicatori, precum costurile de trai) sub care salariile minime să nu scadă, și să fie întotdeauna definit cu implicarea deplină a partenerilor sociali.

  În septembrie 2019, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (în foto) s-a angajat: „în primele 100 de zile din mandatul meu, voi propune un instrument legal astfel încât fiecare lucrător din Uniunea Europeană să aibă un salariu minim echitabil. Acest lucru ar trebui să permită un trai decent oriunde lucrează.” Deși acele 100 de zile au trecut de mult, propunerea promisă trebuie să vină sub forma unei directive.

 Sindicatele din toată Europa solicită o directivă a Uniunii Europene pentru salarii minime corecte și negocieri colective. Într-adevăr, într-un vot democratic, sindicatele din toată Europa au votat 85% în favoarea unei astfel de directive. Solicitarea sindicatelor din Europa este ca guvernele naționale să promoveze negocierile colective între sindicate și angajatori, în special la nivel sectorial. Dorim ca această directivă să determine statele membre să ia măsuri pentru a garanta respectarea dreptului la negociere colectivă pentru sindicate. Aceasta înseamnă oprirea practicilor de subminare a sindicatelor, asigurarea accesului sindicatelor la locul de muncă, protejarea reprezentanților sindicatelor și a lucrătorilor împotriva victimizării, insistând ca companiilor care refuză să negocieze să li se interzică accesul la contracte publice și alte fonduri ale contribuabililor. Nu dorim ca guvernele sau UE să intervină în negocieri, dar dorim ca aceștia să se asigure că angajatorii respectă drepturile sindicatelor și dreptul la negocieri colective.

  Pentru a clarifica solicitările: Confederația Europeană a Sindicatelor  nu solicită ca Uniunea Europeană să decidă cu privire la nivelul salariilor sau la nivelul salariilor minime. În schimb cere ca UE să fie de acord că acolo unde țările au salarii minime statutare, acestea nu trebuie să scadă sub un nivel de bază al decenței – un nivel care să țină familiile în afara sărăciei. ETUC luptă pentru ca un sistem echitabil de negocieri colective între sindicate și angajatori să fie noua realitate din fiecare țară a UE și să evităm riscul real ca angajatorii care nu respectă drepturile sindicale să devină normă în întreaga UE, așa cum sunt deja în unele dintre cele mai sărace și cu cele mai mici salarii din UE, precum România.

Concluzie

   Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a se asigura că oamenii muncii ies din exploatare și obțin salarii corecte prin negocieri colective mai puternice și salarii minime mai mari. Prin aceasta, UE va spori cererea internă, promovând astfel o redresare din criza economică provocată de pandemia Covid-19. Concurența între țările UE pe bază de salarii reduse trebuie oprită și companiile trebuie să plătească salarii corecte și să nu fie subminate de companiile care își exploatează lucrătorii. Sprijinul ETUC pentru o directivă europeană nu este necondiționat. Când propunerile Comisiei vor fi publicate, acestea vor fi evaluate în lumina celor șase cereri prezentate în răspunsul sindical către Comisie: implicarea partenerilor sociali; un prag de decență sub care nu ar trebui plătit niciun salariu minim legal; încetarea excluderilor și deducerilor din salariile minime legale; o garanție a dreptului la negociere colectivă, cu planuri naționale de acțiune pentru creșterea numărului de lucrători acoperiți de contracte colective de muncă; o clauză de progres social pentru a preveni interpretările greșite ale instanțelor; nicio deteriorare a sistemelor eficiente de negociere colectivă. Uniunea Europeană trebuie să acționeze  acum pentru a se asigura  că oamenii muncii  obțin salarii  corecte.

 CONFEDERAȚIA  SINDICALĂ  NAȚIONALĂ  ”CARTEL ALFA”, MEMBRĂ A  CONFEDERAȚIEI  EUROPENE  A SINDICATELOR

 

Distribuie articolul!