CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR LA GIRONAP PROD SA

CONVOCAREA  ADUNĂRII   GENERALE  A  ACȚIONARILOR  LA  GIRONAP  PROD  SA

Nr. 81  data 05 02 2021

 

                                                                          CONVOCARE

 

În temeiul art.117 din Legea societăților nr. 31 / 1990 la zi și al art.11 din Actul Constitutiv al GIRONAP PROD SA, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 15. 03. 2021, ora 9:00, la sediul social din Onești, str.Anghel Saligny, nr.6, județul Bacău cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 18 luni a Plafonului CTS în valoare de 1.200.000 lei / contract de credit nr. 7328591 / 21. 03. 2019,

2. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 12 luni a Liniei de credit în valoare de 1.000.000 lei / contract de credit nr. 070894 / 31. 05. 2007,

 3. Aprobarea prelungirii pe o durată de 12 luni a Plafonului de scrisori de garanție de bună plată și garanții de bună execuție, în valoare de 375.000 lei și prelungirea SGB acordată conform contractului de vânzare – cumpărare nr. RR (Vega)1 /25. 01. 2021, în favoarea beneficiarului SC ROMPETROL RAFINARE SA, contractate  de  la  Banca Transilvania  SA.

 

În caz de neîndeplinire a cvorumului, AGEA se va ține la data de 16. 03. 2021,  ora 9:00, în  același loc și cu aceeași  ordine de zi.

Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la sediul societății din  str. Anghel  Saligny  nr.6.

 

Președintele  Consiliului  de  Administrație  al  GIRONAP  PROD S.A Onești,

Director General – ing. Nicu Şapcã

 

 

 

Distribuie articolul!