VEȘNICIA    ZILEI   DE 15  IUNIE 1889 !

VEȘNICIA    ZILEI   DE 15  IUNIE 1889 !

MINUTUL  DE  CULOARE  ȘI  EMOȚIE

 

ONEȘTI

(Corespondență   și  fotografie  de la prof. Adina Mitroiu, Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir”)

 

Membri ai Cenaclului „G. Călinescu”  din Onești  (prof. EPURE STEFAN, AUTORII:  ing. CORNELIU CRISTEA, CONSTANȚA CAITĂR), alături de elevi ai Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, Onești (ANDRA  BELCEANU, ALEXANDRA GURAMBA,, ELENA – CELESTINA  MITROIU), în  fața Poetului…

OMAGIU….

 

„Stelele-n cer

 

 

Stelele-n cer

Deasupra mărilor

Ard depărtărilor

Până ce pier.

 

 

 

După un semn

Clătind catargele,

Tremură largele

Vase de lemn;

 

 

 

Nişte cetăţi

Plutind pe marile

Şi mişcătoarele

Pustietăţi.

 

 

 

Stol de cocori

Apucă-ntinsele

Şi necuprinsele

Drumuri de nori.

 

 

 

Zboară ce pot

Şi-a lor întrecere,

Vecinică trecere —

Asta e tot…

 

 

 

Floare de crâng,

Astfel vieţile

Şi tinereţile

Trec şi se stâng.

 

 

 

Orice noroc

Şi-ntinde-aripele

Gonit de clipele

Stării pe loc.

 

 

 

Până nu mor,

Pleacă-te, îngere,

La trista-mi plângere

Plină de-amor.

 

 

 

Nu e păcat

Ca să se lepede

Clipa cea repede

Ce ni s-a dat?”     MIHAI  EMINESCU

 

 

MIHAI EMINESCU –  132 de ani de nemurire !

 

 

Mihai Eminescu, cel mai mare poet pe care l-a ivit poporul românesc…

Mihai Eminescu, întruparea literară a conștiinței românești…

Mihai Eminescu, sfântul preacurat al versului românesc…

Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române …

Mihai Eminescu, românul absolut…

Mihai Eminescu, expresia integrală a  sufletului românesc…

 

„Dacă poporul român dispare de pe fața pământului  și rămâne o carte a lui Eminescu, lumea va ști cine au fost românii” Mircea Eliade

Mihai Eminescu, poetul luceafăr al României, simbol ce veghează mereu arta scrisului, astrul nostru nemuritor…

 

 

”Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;

Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,

Ochii mei ‘nălţam, visători, la steaua

Singurătăţii…. ”

 

”Je ne pensais apprendre à mourir un jour ;

Toujours jeune, enveloppé dans mon manteau,

Je levais mes yeux, tout rêveur, à l’étoile

De la solitude…”    Prof. Olga Manolache, Onești

 

 

Distribuie articolul!