OFERTA EDUCAȚIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  A  COLEGIULUI TEHNIC  ”GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI   PENTRU ANUL ȘCOLAR  2022 – 2023

Colegiul Tehnic  „Gheorghe Asachi” Oneşti  este unitatea de învățământ preuniversitar din zonă care pregăteşte forţă de muncă  pentru domeniul informatic, mecanic, protecția mediului, economic, turism și alimentație publică, chimie industială, construcţii și lucrări publice, cu specializări căutate  pe piaţa muncii.

Colegiul  Tehnic ‚‚Gheorghe  Asachi’’ Onești  vine în întâmpinarea viitorilor liceeni cu o ofertă educațională  atractivă. Absolvenții  claselor a VIII-a pot  să-și decidă viitorul optând pentru una din specializările oferite de Colegiul   Tehnic ‚‚Gheorghe  Asachi’’ Onești.

CLASA A IX A

LICEU – 8 CLASE 

PROFILUL   SERVICII

 Tehnician în activități  economice -2 clase

Tehnician în turism (intensiv engleză) – 1 clasă

PROFILUL  RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Tehnician  ecolog și protecția calității mediului – 2 clase

PROFILUL TEHNIC

Tehnician operator tehnică de calcul – 1  clasă

Tehnician proiectant CAD – 1 clasă

Tehnician în instalații electrice – 1 clasă

   

 CLASA  A  IX  A

ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL  3 CLASE

MECANICĂ

Mecanic  utilaje și instalații în industrie      1 / 2  clasă

Sudor                                                                    1 / 2 clasă

ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI

Electronist aparate și echipamente                1 / 2 clasă

Electric                                                                  1 / 2 clasă

CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

Zidar, pietrar, tencuitor                                    1 / 2 clasă

TURISM ȘI  ALIMENTAȚIE

Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație publică            1 / 2 clasă 

Tinerii pot alege din gama diversificată de specializări atât  din învățământul liceal cât și cel profesional. Creşterea gradului de tehnologizare şi a exigenţei în calificare impuse de includerea ţării noastre în Uniunea Europeană anticipează o creştere pe piaţa muncii a nivelurilor de calificare 3 şi 4. De aceea, colegiul își propune să adapteze continuu oferta educațională în funcție de interesele elevilor, părinților și a operatorilor economici.

În ceea ce priveşte performanţa şcolară, ca puncte tari menţionăm rezultatele de 100% la examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3 şi 4, precum şi un procent de promovare a examenului de bacalaureat apropiat de  media la nivel naţional.

Pe lângă oferta şcolară, unitatea  de învățământ asigură pentru pregătirea elevilor cadre didactice calificate, o bază  materială modernă (ateliere, cabinete  și  laboratoare: de informatică / protecția mediului / chimie/ fizică/electronică /mecanică /CAD / construcții publice etc) pentru desfășurarea activităților școlare și extrașcolare, numeroase proiecte și programe de formare  profesională: Erasmus VET, ECDL, CISCO, THINK.COM, ORACLE, C# etc.

Prof. Informatică  aplicată  Mihai Ursachi – director  al  Colegiului  Tehnic  ”Gheorghe Asachi”, Onești

 

 

Distribuie articolul!