Acatistul a Cuvioasei Noastre Maice Parascheva

Acatistul a Cuvioasei Noastre Maice Parascheva

COMPUS  DE  POST.  MANOLACHE DRĂGHICI, IAȘI, 1849

 

 

Nici odineoară nu vom înceta a  vesti minunile tale, Precuvioasă, că de nu ai fi stătut tu rugându-te pentru țara aceasta care o păzăște cu preacurat trupul tău cine ni-ar fiu izbăvit din atâtea primejdii, sau cine  ni-ar fi ușurat de boala care au venit asupra noastră. Pentru păcatele noastre cele multe, deci dinpreună cu tine  cântăm lui Dumnezău. Aliluia.

 

Zidurile casăi părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare  spre a te opri de la mărimea hotărârei ce ai făcut făgădiundu-te a înbrățoșa  viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de  toată dizmerdarea și plăcerile lumești. Haina ce scumpă, cu a cerșitoriului viindu de la biserică o ai schimbat, părăsându-ți părinții care te certa cu mustrări la asăminea plăceri. Deci, cu smerenie  dobândind  cele pre înalte de la toți auzi:

Bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei.

Bucură-te crin răsădit în grădina  ce de sus.

Bucură-te patul nevinovăției.

Bucură-te scaunul domniilor.

Bucură-te schiptrul împăraților.

Bucură-te ocrotitoare neobosită.

Bucură-te apărătoare nerușinată.

Bucură-te  al celor ce ne  ispitesc prigonitoare.

Bucură-te al celor ce ne miluiesc cinstitoare.

Bucură-te al celor ce ne slujesc întăritoare.

Bucură-te  al celor ce ne  mângâe luminătoare.

Bucură-te al celor  ce ne hrănesc dinpreună nelucrătoare.

Bucură-te Paraschevo mult folositoare.

 

Iată stau înaintea ta Cuvioasă Maică, mulțime de Sfințiți,  străluciți stăpânitori,  ceată de boeri, limbi, sămânțâi și noroade de tot niamul, cu credință căzând înaintea ta, ca să afle dezlegare la osândiri prin rugile tale. Îndură-te stăpâne, spre rugătorii tăi, nu ne da vrăjmașilor răi ci caută a ne înghiți fără milostivire  înblânzindu-te cu rugile roabei tale, ale Paraschevii  cei de tine iubită.

Precum ai mântuit sfântă cetatea ta, pentru tine însuți și pentru David, credincioasă sluga ta, așa și a tot împărate de toată răutatea acopere cetatea aceasta cu mâna ta, pentru îndurările  tale cu rugile Cuvioasei tale.

Distribuie articolul!