Omagiu poetului tuturor românilor - Amprenta de Onesti

Omagiu poetului tuturor românilor

Omagiu poetului tuturor românilor

La mijloc de ianuarie, când – vorba scriitorului Duiliu Zamfirescu -”afară  numai fumul / subțiratec își ia zborul”, noi românii  ”ne legăm dorul” de Eminescu, la aniversarea  zilei sale de naștere. Despre Mihai Eminescu un alt mare clasic al literaturii române – Ion Luca Caragiale, a scris:,,Eminescu? Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte plete mari negre: o frunte înaltă şi senină, nişte ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt coborât dintr-o icoană.”     Un șir de activități educative deosebite au avut loc în ”freamătul” acestui ianuarie la Școala Gimnazială ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din municipiul Onești. Astfel prin Proiectul educațional ”Noi și Eminescu” s-a adus cinstire geniului poeziei românești, marelui nostru scriitor național. Echipa de implementare a acestui proiect a fost formată din profesorii Nadia Larisa Vârlan (director al Școlii  Gimnaziale ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, Cristian Scripcaru (director adjunct) și Marta Pânzaru (profesor pentru învățământ primar,  coordonator pentru proiecte și programe educative) și Consiliul Elevilor al școlii  iar  grupul țintă l-a constituit elevii din ciclul primar și gimnazial de aici.

În argumentul inițierii acestui proiect educativ se  menționează:”Mihai Eminescu, omul deplin al culturii româneşti, a fost o apariţie deosebită în literatura secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce singularizează creaţia eminesciană este acea capacitate uriaşă de a  întoarce timpii istoriei, de a construi forme alăturate spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintr-o filiaţie de profunzime cu cel folcloric. Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de a-şi oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul  creației sale! Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor!”

De menționat este faptul că elevii Școlii Gimnaziale ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Onești au participat cu multă bucurie și implicare la activitățile cuprinse în acest proiect. Realizarea  unui material power –point despre viața și creația lui Mihai Eminescu și audierea  unor cântece și poezii pe versuri ale poetului au fost cuprinse în activitatea ”A fost odată, ca-n povești”. Cuprinși de ”Dorul lui Eminescu” elevii  au memorat poezii și au realizat desene și colaje inspirate de viața și opera marelui poet.

De asemenea, ei au învățat cântece pe versuri eminesciene  iar în cadrul ”Medalionului literar Mihai Eminescu” au participat la un concurs pe echipe și au recitat  din cele mai frumoase versuri ale poetului. Este de evidențiat că ”la capitolul recitări” elevii acestei școli au fost la înălțime prezentând poeziile ”Fiind băiet păduri cutreieram”, ”Somnoroase păsărele”,. ”Crăiasa din povești”, ”Ce te legeni” iar cel mai emoționant moment a fost când într-un glas au cântat versurile poetului Grigore Vieru (de la a cărui dispariție se împlinesc în aceste zile 14 ani), închinate lui Mihai Eminescu- ”Domnul cel de Pasăre Măiastră / Domnul cel de nemurirea noastră”! Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”  dar și sălile de clasă au fost locurile unde elevii au participat afectiv la aceste activități, ei fiind îndrumați de cadrele didactice de aici.

”Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu dar și  dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană au fost obiectivele asumate prin acest proiect educativ. Elevii și-au îmbogățit cunoștințele despre marele poet, au recitat versuri și au realizat compoziții plastice inspirate de creația sa”, ne-a declarat prof. pentru învățământ primar Marta Pânzaru,  coordonator pentru proiecte și programe educative.

El de-a pururi străluceşte,

Marele Luceafăr blând,

Inima ce dăruieşte

Neamului un veşnic cânt.

El e vers urcat pe culme,

Stihuit din foc nestins,

Călător etern prin lume,

Univers de neatins.         (Petre G. Nicolae)

 

  Articol realizat de Ion Moraru – Cașin

 

 

 

 

Distribuie articolul!