Când timpul lasă în urmă doar amintiri…

Când  timpul  lasă în urmă doar amintiri…

Aceste  călduroase  zile ale lunii iunie  ni l-au răpit  pe  maistrul AMC Mircea Goagă, unul din cei  care au dat mult  din elanul puterii și dăruirii sale instalației  tehnologice Captan, de la SC Chimcomplex SA Borzești! ”A fost un om deosebit, de o înaltă ținută morală”- așa l-a caracterizat inginerul șef Alexandru Puiu, ce a condus  mulți ani Secția Aparate și Tehnică de Măsură. Pe platforma  chimică de la Borzești, de-a lungul ultimilor 60 de ani  s-au ridicat ca niște citadele și au fost obiective industriale  importante Soda I (”veterana”, cu  tehnologie sovietică), Clorura de Metilen, Clorura de Aluminiu (în aceeași frenezie a ”prieteniei româno – sovietice” a partidului unic, comunist), Soda II (ce a  făcut ca  numele  firmei italiene DE NORA să devină un cuvânt obișnuit pentru petrochimiști), PVC – Suspensie… Au fost înălțate secțiile Acetilenă, Alchil- Amine (realizată  după un proiect englezesc), N – Metil Pirolidonă (NMP). Între aceste  obiective a fost și Captan-ul, instalație ce a fabricat produse  foarte căutate încă pentru legumicultură. Au urmat apoi Soda III (Soda M), instalațiile  Liniar Alchil Benzen, Clorura de Amoniu, Insecticidele, nume ce azi  sunt doar păstrate în suflet cu un buchet de multe amintiri pentru cei  care ”au strunit” realizarea atâtor reacții chimice.

Fiind dintr-o familie  cu mare dragoste pentru cultură, meșterul Mircea Goagă  a fost ”sufletul”  proceselor  de automatizare  de la Captan, loc unde s-au format meseriași de nădejde pentru  platforma chimică de la Borzești. ” A fost un om deosebit, un coleg apropiat de oameni, foarte bun meseriaș, harnic, un familist convins, ce și-a crescut și educat copii minunat!Într- adevăr, o pierdere pentru noi toți!”, a menționat  maistrul Mihai Arminia în aceste clipe de mare durere.

După pensionarea sa de la Chimcomplex SA meșterul Mircea Goagă s-a întors la locurile natale, la Răcăuți (com. Buciumi), lucrând cu multă dragoste pământul! El a fost și între cei  care a făcut tot posibilul pentru a nu se pierde legătura între colegii  pensionari de pe marea platformă  industrială, fiind ”liantul” întâlnirilor săptămânale, pline de amintiri, glume și de sfaturi înțelepte.

În  căutările noastre de zi cu zi  uităm că lucrurile  simple sunt cele care fac viața mai frumoasă. Maistrul AMC  Mircea Goagă  ne va lipsi de acum, dar chipul său luminos va fi permanent în preajma noastră, el alăturându-se  altor ”umbre” care au slujit cu destoinicie și s-au dăruit platformei chimice de la Borzești.

 

 

Distribuie articolul!