Pe agenda Consiliului Local Onești

Pe agenda Consiliului Local Onești

AMPRENTA  DE  ONEȘTI prezintă din nou  dezbaterile care au loc în cadrul ședințelor Consiliului Local precum și ordinea de zi a  acestor întruniri. Ședința din data de 15 iunie a început cu o  informare prealabilă în ceea ce privește aprobarea modificării / ajustării tarifelor propuse de către S.C COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, parte in contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale in județul  Bacău. După cum a declarat primarul municipiului Onești la această ședință la care au participat reprezentanți ai ADIS Bacău, ”ajustarea  tarifelor ar însemna o creștere cu 37 la sută a tarifelor actuale, dar dacă se merge cu o reciclare bună a deșeurilor  s-ar putea ca să nu se ridice  la un asemenea procent  creșterea”. Reprezentanții ADIS au menționat că ”există o strategie de creștere a cantității de gunoi menajer, care va fi promovată de autoritățile locale în cadrul unor campanii”. Ei și-au exprimat și o certitudine – greu de  împlinit (scepticismul cronicarului!) :”Colectarea  selectivă a deșeurilor  se va face în totalitate  când  vor fi << insule de colectare  digitalizate  >>, atunci  fiecare cetățean având cartelă de acces  în aceste zone!” Ei au mai menționat că ”din anul 2025 România va trebui, fiind obligată de Uniunea Europeană, să aibă  două fluxuri de colectare  a deșeurilor menajere, chiar 3 –unul fiind cu sticla! Vrem servicii defalcate  cât mai multe, dar  trebuie să le ținem în echilibru! ”

Faptul că sunt în curs efectuarea mai multor lucrări  realizate prin proiecte europene (la Spitalul Municipal se înlocuiește  sistemul electric, se lucrează și în alte locuri din municipiu), a făcut să fie luată în discuție rectificarea bugetului local consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Onesti pe anul 2023. Aceasta deoarece se impune suplimentarea unor sume, ce reprezintă contribuția autorității locale la realizarea lucrărilor propuse.În acest sens primarul Oneștiului, Laurențiu Neghină a menționat; ”Atragerea de fonduri  europene ne responsabilizează și pe noi. Pentru proiectele implementate  contribuția noastră  este de 1 100 000 lei, la Spitalul Municipal Onești  efectuîndu-se lucrări  și pentru eficientizarea  energetică”.

La Probleme de interes local Elena Pașcu Apăvăloaie, consilier al Partidului Național Liberal, a atras atenția asupra faptului  că ”în municipiul Onești sunt blocate concesiunile  de o jumătate de an! Foarte mulți antreprenori oneșteni sunt deranjați de această situație.” Această problemă, ce a apărut datorită unor noi hotărâri legislative pe plan național, se află în atenția  autorității locale.    .

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de  mâine, miercuri 5 iulie se află Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea  documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal  – Centrală electrică eoliană Onești de 85MW și racord la stația electrică Borzești”, aprobarea modificării  Hotărârii Consiliului Local nr. 167/19.05.2022 (privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Publice de Poliție Locală), acordarea unui ajutor de urgență doamnei CHEȘCHEȘ CATERINA din municipiul Onești,  în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotare a imobilului distrus ca urmare a incendiului din data de 28.02.2023. De asemenea, consilierii oneșteni  vor aproba lista de prioritate nr.1 pe anul 2023, în vederea repartizării, prin închiriere, a unor locuințe de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești precum  și vânzarea  prin procedura de licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale – cazane de apă caldă pe gaz. Aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr.18/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport in regim de taxi şi in regim de închiriere  din municipiul Oneşti  și  dezbaterea  proiectului privind aprobarea tarifului de facturare al SC ECOSUD SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni sunt alte  puncte pe ordinea de zi a acestei ședințe. Ea se va încheia cu  semnalarea, de către consilieri, a unor  probleme de interes local (diverse). ”Noutatea” acestei ședințe a Consiliului local Onești  este că multe din proiectele de hotărâre  au ca inițiatori pe primarul municipiului Onești, Laurențiu Neghină și pe viceprimarul Adrian Jilcu.

 

 

 

 

 

 

Distribuie articolul!