Lansarea celui de-al VI-lea volum al Antologiei ”Metafore comăneștene” - Amprenta de Onesti

Lansarea celui de-al VI-lea volum al Antologiei ”Metafore comăneștene”

Lansarea celui de-al VI-lea volum al  Antologiei ”Metafore comăneștene”

 

Comăneștiul a intrat ”în vibrația sufletelor” iubitorilor artelor  prin manifestările deosebite  realizate  în cel ”mai istoric” și mai frumos loc al acestui oraș – la Sala  Coloanelor  Palatului Dimitrie Ghika- Comănești! Și aceasta datorită faptului că Grupul de Literatură și Artă ”Metafore comăneștene”  (înființat în urmă cu șase ani), ”a coalizat” valorile culturale din întreaga zonă. Astfel, în farmecul discret al  palatului sunt prezente la diverse evenimente personalități nu numai din zona Comăneștiului, Moineștiului ori a Slănicului Moldovei și a văii Trotușului, la multe dintre întâlnirile  comăneștene participă și oaspeți din Bacău ori fii ai acestor  meleaguri  care  se întorc  aici  din multe  localități ale țării. Așa a fost și în ziua de 8 august, la Simpozionul literar – artistic ”De vorbă cu metaforiștii”, când a fost lansat al VI-lea volum al Antologiei ”Metafore comăneștene”.

Mădălina Andreea Miron, ”amfitrioana dintre coloane”, a deschis această manifestare cu cele mai frumoase cuvinte (”prilej de bucurie spre lauda artelor și cuminecarea cuvintelor cu rodul simțirii”) iar impozanta sală s-a umplut de vraja sunetelor muzicii. În prim – plan s-au aflat Teodora Albu (profesor la Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă” din Iași, care a adus vraja muzicii la nai) și Lucia Iordache (absolventă a Universității Naționale  de Muzică  București și a mai multor cursuri intensive de pian  din Italia, Austria și Germania), ce și-a arătat măiestria pianistică a interpretării unor  mici lucrări simfonice.

Aplauzele au răsunat odată cu acordurile pianului și parcă în aceleași reverberații, a luat cuvântul profesoara Georgeta Nechita Burculeț, ea însăși șlefuitoare de talente  muzicale și cunoscută și ca dirijoare a formațiilor corale. ”Bach  a lăsat o bogăție de lucrări, toate  cu o profunzime specială, care ne îndeamnă la introspecție în tot ce ne înconjoară. <<Ave Maria>> se cântă în toate limbile pământului! Indiferent de  momentele  când artele se întâlnesc, ele pot să dea o bucurie celor ce vor să înțeleagă  această frumusețe!”a declarat prof. Georgeta Nechita Burculeț, care a prezentat  și expoziția  deschisă de pictorii ”metaforiști” Ionica Bandrabur, Ionuț Preda, Aurelian Ștefănescu și Nicu Vatavu. A făcut acest lucru menționând:”Ei se prezintă  cu toată curățenia  dumnezeească și ca să puteți înțelege creația lor, trebuie privit cu iubire fiecare tablou, ca o mărturisire! Tot ce au făcut, prin mintea și sufletul lor, este curat!” Menționând că este ”doar o diletantă”, ce și-a făcut  cultura plastică  timp de 51  de ani lângă soțul său- pictorul Mihai Nechita Burculeț (lucru care întărește și mai mult profunzimea ideilor sale), doamna profesoară  s-a oprit asupra lucrărilor  fiecărui expozant.  Despre Aurelian Ștefănescu și despre Ionica Bandrabur a  afirmat: ”Aurelian Ștefănescu este un spirit autentic! Priviți câtă  lumină emană aceste lucrări. Pictorul ne oferă lumina sufletului său! În lucrările sale are un respect special pentru femeie, care a dat lumii viața!  Pictorul pune pe pânză  exact imaginea  pe care o prevede, fără artificii și este unul  din oamenii care îți dau bucurie, speranță! La Ionica Bandrabur am apreciat  foarte mult desenul. Desenul  înseamnă să  recunoști liniile, să știi unde să le întrerupi. Ea în intimitatea sa,  are o căldură specială, o deschidere pentru copii și prezintă în această expoziție 5 lucrări cu copii de diferite rase! ”

Profesoara  Georgeta  Nechita Burculeț  s-a referit și la lucrările expuse de  Nicu Vatavu – ”spiritul liber” al Grupului de literatură și artă ”Metafore comăneștene”, despre care a remarcat:”Mi se pare că este un artist glumeț! Îi plac lucrurile decorative și abordează diferite tehnici, inclusiv metaloplastii! Mai mult, posedă  tainele  acestei  expresii, ce dau lucrărilor  o anumită noblețe! Ele  mi-au amintit de caii sălbatici din Delta noastră, care în alergarea lor, au o coamă frumoasă! Nu este  doar o imagine ci o iubire pentru  natură,  pentru animale! Noi am fost creați de Dumnezeu  să trăim împreună cu animalele… Nicu Vatavu  deține și taina graficii; fiecare lumină  înseamnă o tehnică a graficii, un bun simț interior al umbrelor și  întâlnirea  cu lumina! În <<Peisaj>>  eu văd o pădure de tineri… copacii verzi parcă îl îmbrățișează pe cel ajuns în toamna vieții! Este o lucrare – metaforă, care face  educație!”  O uimire  a completat  prezentarea acestei expoziții:”Ce  bogăție de  culori  în  lucrările  domnului Ionuț Preda! Ce interesant a  paginat fiecare lucrare, care are  câte un punct de interes! El merită să deschidă o expoziție personală!”. În final profesoara Georgeta Nechita Burculeț, cu același entuziasm, a atins sufletele celor prezenți cu un înflăcărat îndemn:„Nu  jucați table pe bănci în parc! Ocupați-vă de lucruri serioase – pictați, scrieți, lăsați-vă cuprinși de activități cât mai interesante! Mi-ați adus o mare bucurie în suflet!”  Pentru a  nu pierde  momentul ”de a da o replică” în stilul său Nicu Vatavu, ce are ca hobby și poezia, a mărturisit ”n-am jăratec cât aș vrea”, pentru a ne amuza și cu faptul că ”replica”…plastică la cunoscutul adagio <<conștiința trece prin stomac>>  este  …lingura transformată în stilou!”

 

Un eveniment împlinit

 

Cum lansarea celui de-al VI-lea volum al Antologiei ”Metafore comăneștene” a fost  prilejul frumoasei întâlniri  la Palatul Dimitrie Ghika – Comănești, despre această realizare cronicarul ”non- stop” al metaforiștilor, Ion Moisă a menționat:”Ne-am gândit  ca munca noastră să nu rămână într-un cerc strâns, fiind vorba de un nucleu  de creatori care au participat la  activități culturale desfășurate  la Moinești, Slănic Moldova, Bacău, Târgu Ocna! Vă doresc să o răsfoiți cu plăcere!” Profesorul Petre Colăcel ”a meșteșugit” frumos multe cuvinte – în stilul cucernic al domniei sale !- pentru a ne prezenta  o nouă apariție a Foii de cultură ”Luminile locului”, editată la Comănești. ”Din fundul  geografic de pe valea Asăului” distinsul profesor comăneștean  ne-a amintit de la ”mâinile precum lopețile de bătut rufe ale unei spălătorese”, la ”celebra poruncă  <<ia scoațeți o foaie de hârtie>>”, pe care le-o rostea elevilor, mărturisind și ”interesul că vă iubesc” – totul parcă  pentru ”a călca sănătos, că ușor e este să ajungi în străchinile ridicolului!”

Vorbind de  scriitorul german originar din România Richard Wagner, care a spus că ”toată  critica literară se așează  între două conjucții – dar și deși”, profesorul Colăcel a remarcat textele propuse  în foaia culturală  ”Luminile locului” de Ionica Bandrabur (”poetă de poetă, cu o caligrafie distilată”), Ștefan  Ghioc,  de  marele pasionat de istorie militară  Ioan Gherghina (care a scris un articol despre Bătălia de la Mărășești) , de cei doi epigramiști grei – Octav Dospinescu și Costică Colăcel precum și de omniprezentul Nicu Vatavu. Doar ce a menționat ”unde nu te pricepi, să nu te  amesteci!” și prof. Colăcel a făcut referiri la fotografiile profesorului Toader (Doru) Oprea (realizate cu un ”simț al realității special”)  și la cant-autorul Constantin Chirilă! – ”Acesta <<ne face praf>>, în repertoriu având  numeroase  cântece frumoase! Unul  din ele este  <<Comănești – orașul ca-n povești>>, prin versurile căruia mă chinui să încetățenesc <<mariajul fericit>> între alb-rozeul unei magnolii și albul  sărbătorilor pascale!”

.

Cu ”argumentele de a fi și noi  comăneștenii într-o divizie a culturii băcăuane” a luat cuvântul și venerabilul profesor Constantin Țăranu, ”fratele de cruce”al profesorului Petre Colăcel. Despre noua antologie a ”Metaforelor comăneștene” profesorul Constantin Țăranu a remarcat  faptul că ”în acest volum sunt 40 de nume, de vârste diferite, legați de teme diverse”. Povestind  savuroase lucruri mai vechi (a amintit de sintagma ”Comănești – orașul minerilor”, care l-a făcut pe fostul prim – secretar al județului Bacău, Ion Bogdan Băluță să răbufnească ”să nu vă mai umflați în pene cu minerașii voștri că voi dați țării  două fărașe de cărbune!”) dar și mai noi (”am împlinit  54 de ani de la căsătorie, ce nici nu i-am văzut când au trecut, față de Petrică (Colăcel) ce are 50 de ani de asuprire casnică”- după cum spune el!), profesorul Constantin Țăranu  și-a manifestat dorința de a putea s-o revadă ”la Lăloaia, pe  solista de operă Mariana Colpoș”. Ea s-a născut la Comănești, a studiat  muzica  cu profesorii Eugenia Moldoveanu și Georgeta Stoleriu, a urmat cursuri de măiestrie la ”Scala” din Milano, a interpretat ca soprană  multe roluri pe scena operei și în prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică București.

 

 

”Ceea ce faceți este minunat!”

 

”Cu astfel de  <<artileriști grei>> în cultura băcăuană, având și oameni de divizie, sperăm să fim promovați la Divizia A” a menționat prof. Constantin Țăranu. La fel de convingător  dar într-un alt registru a vorbit profesorul și criticul literar Petre Isachi,  unul din ”stâlpii” culturii băcăuane: ”Sunt  impresionat de  sincretismul artelor! În  <<Ghepardul>>,  G. Lampedusa scria  << dacă vreți  să schimbați  lumea, nu schimbați  nimic din trecut! >> Cuvintele rostite  aici  au transmis  stări de spirit deosebite și  referitor la  cartea pe care o lansăm, ea este mai mult decât o antologie! Este o autentică  simfonie a destinelor comăneștenilor, care crează topos. Fiecare autor este inconfundabil, cu o notă de originalitate! Sunt 35  de condeie, de voci  care exprimă o stare de spirit nu numai a României ci și a lumii! Cartea transfigurează ideea  <<unde este patria?>>  Cultura este singura armă pe care nu ne-o poate lua nimeni. Este deosebit faptul că în antologie se interferează  critica literară cu celelalte specii și genuri literare (foarte interesante). Sunteți de invidiat! Sunt puține grupurile  unde artele coexistă!”

La acest ”festin cultural comăneștean” profesorul Petre Isachi a mai făcut o remarcă: ”Noi, profesorii de literatură  suntem vinovați  că se întâmplă multe lucruri! Profesorul trebuie să fie un seducător, artele trebuie să cucerească! În arte dacă nu e invidie, nimic nu este!” De pe podiumul culturii băcăuane a vorbit și scriitorul Cornel Galben, doar  blânda sa  privire spunând totul:”Mă bucur că văd chipuri dragi și îmi amintesc de Cenaclul Nicolae Labiș, de la Clubul 1 Mai din Comănești. În acest oraș profesorul Gheorghe Movilă a debutat și a atins tiraje  de 20 000 exemplare, chiar și mai mari! Cert este un lucru: rolul pe care l-a avut  Leonid Iacob s-a păstrat! Memoria lui este la suprafață! De aici din Comănești sunt  scriitori de forță, de superligă: Valeria Manta Tăicuțu,  Irene Posolache (autoare de cărți pentru copii), Dumitru Ichim, publicat peste tot în lume. Mai puteau fi recuperate și alte nume: Val Mănescu, Viorel Costea. Trebuie recuperați și poeții lansați de Leonid Iacob – peste 20 de autori tineri, ei ar echilibra  balanța vârstei membrilor Grupului  <<Metafore comăneștene>>.  Nu știu care  va mai fi voia  lui Dumnezeu! Ceea ce faceți este minunat! Trebuie să continuați! Vă poate sprijini și scriitorul Dan Sandu!”

Revenirea pe plaiurile natale a scriitoarei Valeria Manta Tăicuțu a creat sentimente de nedescris la acest important eveniment cultural. Mai ales că distinsa scriitoare ”a încadrat” această bucurie  în mai multe ipostaze! ”De Palatul Ghika  mă leagă  foarte multe lucruri – a mărturisit ea, cucerind auditorii. Am intrat  în clasa a întâia și timp de 7 ani am învățat  aici, până s-a construit o școală nouă. A doua ipostază  – am venit cu elevii  mei aici în vizită! Legăturile mele cu Comăneștiul  le-am păstrat datorită  unei prietene, Gabriela Iftimoaie, de care mă leagă 60 de ani de prietenie, ea fiind și azi alături de mine! Comăneștiul a dat  de-a lungul anilor  <<voci puternice>> în literatură: pe poetul George Bogdan Stoian, pe criticul literar Cosmin Ciotloș,  pe colegul  de școală  Nicolae Pandelaș (versurile sale le-am publicat în revista <<Spații culturale>>), Laura Vacaru, Ionica  Bandrabur, Dumitru Ichim. Cele două mari surprize întâlnite  în această carte sunt Mădălina Andreea Miron –  o tânără plină de energie, o scriitoare de forță, ce trebuie sprijinită și nepotul domnului profesor Constantin Țăranu, în vârstă de 15 ani! Am apreciat  efortul  poetului Leonid Iacob, spiritul său entuziast, om de caracter ce nu îl uitați!”

Au fost și alte momente deosebite la acest ”maraton cultural comăneștean”: vernisarea unei expoziții de fotografii realizate de profesorul Teodor Oprea (asupra cărora vom reveni într-un alt articol), iar doamna Lucia Pădurariu, fondatoare a Asociației ”Simfonia florilor”, care a pus în practică un concept de a aduce  turiști din toată țara la Comănești, prin organizarea frumoaselor baluri de la Palatul Ghika, a pus o întrebare retorică – ”ce ne-am face fără cultură?”. Ea apreciază mult ”privilegiul pentru orașul Comănești să dețină un asemenea palat!”

Acest aspect  ne-a fost detaliat de primarul orașului Comănești, Viorel Miron, care, ajungând pe parcursul desfășurării simpozionului, prin prezența sa a cinstit dragostea care o acordă culturii și ”a dezvăluit” și din miturile comăneștene, ce aduc bucurie locuitorilor de aici. Mulțumind pentru invitația de a fi prezent la acest eveniment primarul Viorel Miron a menționat:”Avem o țară frumoasă și de neprețuit dar aici la Comănești am dus o luptă puternică împotriva retrocedărilor, acestea  fiind cerute și  venind și de la …a 5 a generație! Ce să vezi? Au cerut 34 000 de hectare de pădure și le-au fost retrocedate …43 000 de hectare! La Palatul Dimitrie Ghika – Comănești, care a fost și acesta retrocedat, avea drept de  preempțiune Consiliul Județean Bacău și cum  instituția menționată nu s-a arătat interesată, Primăria orașului Comănești a făcut un sacrificiu, care a fost foarte mare și a cumpărat acest edificiu. Ca și Clubul  1 Mai, pe care l-am  cumpărat, pentru ca acestea să rămână ale noastre! Palatul se poate reabilita  în condiții speciale (fiind văzut în acest scop de rectorul Universității de Arhitectură  și Urbanism din București) și avem un proiect cu Compania Națională de Investiții pentru  reînnoire”.

Câte ar povesti  reporterul, tot mai rămân lucruri deosebite de spus  despre ”augustul” simpozion literar – artistic ”De vorbă cu metaforiștii  la ceas aniversar” (organizat în cadrul Zilelor  orașului Comănești)! O vorbă – două trebuie spuse și despre (o altă) expoziție de artă, de această dată digitală, realizată de tinerele Maria Darie și Denisa Lungu. Sunt ”alte vremuri” azi, ele mărturisind că ”în realizarea lucrărilor digitale ne inspiră foarte mult muzica!” Și dacă în final cele două ”dive ale muzicii” (Teodora Albu la nai și Lucia Iordache la pian), ne-au purtat pe ritmurile neasemuite  a trei dansuri românești din creația  marelui compozitor Bela Bartok, cuvine-se a aminti gândul venerabilului profesor comăneștean Nicolae Garai, care ne-a luminat cu această astrală rază:”prin strălucita interpretare  ele au comunicat ceea ce trăiesc prin faptul că simt puternic muzica!”

Spre satisfacția tuturor, restul a fi spus rămâne în seama cronicarului Ion Moisă, realizatorul frumoaselor ”procese verbale” ale fiecărei activități a Grupului de literatură și artă ”Metafore comăneștene”! Cu vorbe care-l fac foarte apreciat!    Ion  Moraru

Fotografii realizate  de Visit Comănești! Felicitări  pentru  deosebita  lor  expresivitate!

Distribuie articolul!