Pentru o minunată împlinire și pentru frumos

Pentru o minunată împlinire și pentru frumos

Sub soarele dogoritor, parcă  a unei veri  care nu se lasă plecată ”Ferma Veche” – cunoscuta locație  de pe malul pârâului Bogdana, a  cunoscut clipe de mare sărbătoare  la lansarea  cărții ”Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău- leagăn voievodal”. Sărbătoarea  de la sfârșit  de septembrie a fost una deosebită –  a sufletului și a spiritului-  întrucât autoarea  cărții este  fiica acestei comune, doamna Maria Dohotaru, cea care conduce  cu mare succes  Editura ”Magic Print”. Prin  calitatea numeroaselor cărți tipărite această editură și tipografie a pus Oneștiul pe harta localităților unde se realizează cele mai frumoase  și trainice cărți, lor adăugându-se acum ca ”perlă a coroanei”  lucrarea monografică închinată comunei Ștefan cel Mare!

Emoțiile  de la lansarea cărții au fost foarte mari deoarece  reprezentanți ai  structurilor academice, primari din localități trotușene, medici, profesori, preoți, artiști dansatori și alți invitați s-au aflat printre  participanții la acest eveniment. Mai mult de atât, un semn al prieteniei a plutit în fiecare clipă, arătând  că întreaga reuniune a fost  pornită din iubire pentru doamna Maria Dohotaru, pentru minunata împlinire a sa –  cartea ”Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău- leagăn voievodal” și pentru frumos! Primele  momente  ale acestei lansări ”au atins corzile sufletului”, doamna Corina Diaconescu încântându-ne  cu prezentarea  unor scurte lucrări simfonice la pian. Tor ea ne-a spus că ”trăim o frumoasă sărbătoare!Iar dacă celelalte ființe  au satisfacții doar atunci când primesc  apă și mâncare, bucuria este a omului și acesta nu o trăiește singur, ci o împarte!” Corina Diaconescu (soția scriitorului Mihail Diaconescu, un prieten deosebit al Oneștiului, el tipărind o mare parte din opera sa la Editura ”Magic Print”), ne-a împărtășit  și cum s-a născut volumul  realizat de  doamna Maria Dohotaru:”Străbătând cu Mihail Diaconescu  văile și  satele din jur, aflând povestite  numeroase  evenimente, de care amintesc azi  doar ruinele rămase, toate acestea au prins un al contur și Maria Dohotaru  a gândit că  trebuie să lase  ceva și urmașilor! În mijlocul  acestei cărți sunt oamenii!”

Mirificul loc  încărcat cu atâta frumusețe de la ”Ferma Veche” a rezonat în aceste clipe sublime și poate, în curgerea  sa, doar pârâul Bogdanei  a putut să ia întreaga strălucire  a sărbătorii lansării noului volum. ”Această monografie ne luminează inimile! Ea este în sufletul meu și a crescut o dată cu mine!”, a declarat autoarea cărții, mărturisind că  o dedică ”memoriei strămoșilor, cu iubire și lacrimi, cu neuitare! Pentru că este făclia ce  arde la mormântul lor!”

Prof. Vilică Munteanu, fiu al comunei Ștefan cel Mare a  fost cel care a moderat acest eveniment, la care au participat ca invitați reprezentanți ai mediului academic, nume sonore  de pe Valea Trotușului, artiști dansatori care au încununat apariția noului volum printr-un  maiestuos program folcloric (membrii Ansamblului folcloric ”Mugurașii  mănăstireni” din comuna Mănăstirea Cașin). Părintele protopop Ioan Bârgăoanu  a deschis seria luărilor de cuvânt de la acest eveniment, menționând:”Aici, unde litera este ținută în brațe  până la Academia Română, ne întâlnim în cuvântul magic al doamnei Maria Dohotaru, care a făcut ca Editura Magic Print să fie  o revelație pentru zonă! Trăim o criză a educației  cum nu s-a mai întâlnit! Să aveți  lumină, pace și un suflet  bogat, așa cum vă știm!”

Când părintele protopop a oferit din inimă un buchet de flori doamnei Maria Dohotaru, o scurtă prezentare a comunei Ștefan cel Mare  a  realizat prof. Vilică Munteanu, împletind ”fire  ale copilăriei” sale de pe aceste meleaguri cu marile simboluri emblematice  trotușene. El a menționat: „mi-aduc aminte de copilărie, când treceam dealul la Bogdana, dar și când mergeam peste Trotuș la Jăvreni și ieșeam din apă plini de păcură. Se pornise Rafinăria Borzești. Nu poți să nu rezonezi cu sute de chipuri de aici și mi-l amintesc pe moș Ion Antohi la 106 ani. Azi întâlnesc copiii prietenilor mei din copilărie. Sunt atât de multe locuri frumoase și oameni deosebiți aici, unde a fost pusă temelia a ceea ce avea să fie platforma industrială Borzești. Și tot la Borzești putem vorbi  cu certitudine că domnitorul Ștefan cel Mare s-a născut aici,  90 la sută  din istorici recunoscând  acest lucru.”

 

”Cărțile ne vor aduce salvarea și mântuirea!”

 

Despre cartea Mariei Dohotaru a vorbit și domnul  Narcis Zărnescu, Cavaler al Ordinului Academic oferit de Republica Franceză. El consideră această carte o capodoperă editorială, apropiată de perfecțiune și pornind de la faptul că autoarea volumului a fost fermecată mereu de ”Era Gutenberg”, a victoriei tiparului, a rostit câteva cuvinte demne de a fi dăltuite în piatră! „Peste un secol se va găsi printre femeile ce au contribuit la creșterea culturii românești și doamna Maria Dohotaru, o personalitate de excepție pe care îngerii ne-au dăruit-o nouă să ne bucure sufletul. Cărțile sunt <<cetăți de cuvinte și imagini în grădina Maicii Domnului>>, iar Maria Dohotaru își făurește un loc nepieritor cu un inegalabil prinos de suflet. Cărțile ne vor aduce salvarea și mântuirea!”,  au fost ”cuvintele – balsam” cu care ne-a bucurat sufletele  domnul Narcis Zărnescu, doctor în filologie și în științe economice din București.

Pentru locuitorii Văii Trotușului  și nu numai  din această zonă Maria Dohotaru este – după cum a relevat prof. Vilică Munteanu, „năstrușnica femeie care a trecut de la o meserie tehnică (strungar ce realiza mici piese de dimensiunea câtorva centimetri, folosite la aparatura de măsură și control) pe un alt tărâm, unde a excelat și excelează. Iar pentru  ea o carte este o lucrare ce trebuie să fie  deosebită și nu sunt mulți cei ce fac cinste neamului românesc prin realizarea acestor bijuterii.” A fost invitat la microfon și istoricul Corneliu Stoica, autor al celei mai complete  enciclopedii a Văii Trotușului. El a menționat că din puținele  prefețe pe care le-a redactat, cea la volumul „Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău-leagăn voievodal este a IV a! ”Muntele de istorie„ Corneliu Stoica ”s-a dezlănțuit” și a declarat: ”Aceste locuri din comuna Ștefan cel Mare ascund adevărate comori ce trebuie descoperite. Dacă ne întrebăm câte milenii de civilizație umană se regăsesc aici ne dăm seama privind în jur. Cartea apărută e mai mult decât o monografie, este o enciclopedie. Ilustrațiile arată modernitatea conceperii acestei cărți, ce ne invită să redescoperim locuri cu o mare spiritualitate. Orice carte e ca o construcție ce trebuie să țină unită o comunitate.” Profesorul Corneliu Stoica a mai menționat: „Am văzut la doamna Maria Dohotaru dorința de a lăsa ceva în urmă, lucruri mai trainice decât toate care pătrund și rămân generație de generație. Apariția  acestei cărți e o răscumpărare a dorințelor sale din copilărie până acum, un răspuns la întrebarea ce nu-și găsise rezolvare. Sper să apară noi tiraje iar autoritățile locale să propună doi Cetățeni de onoare pe Vilică Munteanu și Maria Dohotaru.”

”Nu e o simplă  monografie!”

De la ”pupitrul moderării” acestui eveniment prof. Vilică Munteanu a prezentat o serie de personalități din zonă: învățătorul Ioan Susanu, care a fost și revizor școlar, membru al Ligii Culturale conduse de istoricul Nicolae Iorga, participant la Primul Război Mondial. O altă personalitate cu rezonanțe internaționale a fost Gheorghe Donici. El s-a născut în anul 1849 a participat  în luptele Războiului de Independență  al României (în 1877)  și voluntar la Primul Război Mondial. La ultima șarjă de cavalerie în lupta de la Robănești (de lângă Craiova), în care din 106 soldați au scăpat doar 18, el a căzut eroic la 68 de ani, găsind ”cel mai frumos apus de soare al zilelor unei vieți pline de dragoste fierbinte pentru țara pe care o mai slujiseră atâți strămoși ai săi!”-după cum  și-a amintit generalul Filitti în 1931.

La această manifestare a fost prezent și profesorul Ștefan Epure, care, bucuros a spune ca și cronicarul ”nasc și la Moldova oameni mari!”, a găsit cele mai înălțătoare cuvinte despre volumul lansat: „ Această carte nu e o simplă monografie! Cu acceptul părintelui protopop Ioan Bărgăoanu, ea  este << Evanghelia>> locuitorilor de aici. Eu care știu destule despre aceste locuri, am văzut și am avut de învățat din această carte. Ne-a uimit pe toți această apariție și o felicit pe doamna Maria Dohotaru”.

Profesor doctor Gabriela Gîrmacea, de la Colegiul Național „ Grigore Moisil” a menționat că ”acest eveniment este unul deosebit, plănuit cu mai mult timp în urmă. Sub alt citat cronicăresc << Biruit-au gândul>>, a apărut  această carte să nu uităm din ce neam ne tragem! Maria Dohotaru a așezat Editura Magic Print pe harta României cu lucrări deosebite iar această nouă lucrare este una de artă, nu numai cu meșteșug  tipografic. Ea depășește granițele unei enciclopedii și este unică în felul ei, reflectând ce a gândit cel ce a scris-o!” Profesoara Gabriela Gîrmacea a mai văzut o latură a noii apariții editoriale:”M-am gândit la această carte  a fi și  ca  un manual! Ea poate fi un punct de plecare pentru profesorii din zonă, să dezvolte un opțional de istorie. Cartea este foarte valoroasă și prin modul cum transmite informații la oamenii locului, arătând că <<nu sunt oamenii peste vremi. ci bietul om sub vremuri>>- cum grăit-a cronicarul Miron Costin! Vă felicit că v-ați gândit să dați mai departe  aceste locuri și fapte”.

În înserarea ce plutea  plină de magie în farmecul deosebit de la Ferma Veche, cu construcții pline de pitoresc, a luat cuvântul și doamna profesoară Florica Veleșcu. Ea  a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântatul prilej de a participa la această lansare de carte și a apreciat dragostea pentru cunoaștere și pentru adevăr a autoarei dar și înțelepciunea în capacitatea de a investi sentimente. Dănuț Voicu,  președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” a împărtășit bucuria apariției acestei cărți și a înmânat autoarei, doamna Maria Dohotaru o ”Distincție de Merit”.

Primarul stațiunii Slănic Moldova, Gheorghe Baciu a adus o pată de culoare în profunzimea acestui eveniment, mărturisind:”Aici văd  <<o chimie multiplă, cu catalizator de reacție>>! Am 7 ani de când  de când dețin funcția de primar al Slănicului Moldovei și sunt onorat și încântat că Valea Trotușului are atâtea realizări și oameni ce excelează, având grijă și de trecutul nostru. Mă gândesc ce fundație ne-au lăsat strămoși noștri și oare noi putem s-o ducem mai departe? Să ținem aproape de doamna Maria Dohotaru că ea lucrează cu sufletul. Din ce în ce  mai mult se leagă lucrurile în această zonă, în care Slănicul Moldovei este coechiper!” Echipa  pe care doamna Maria Dohotaru a construit-o la Editura ”Magic Print” Onești (unde au apărut cărți despre Târgu Ocna, Slănic Moldova, Bârsănești și  alte localități din județ), a fost felicitată  și de primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Ciubotaru, pentru că ”face ca locurile noastre să fie cunoscute cât mai departe”.

Seara s-a încheiat în cântec și joc cu Ansamblul „Mugurașii Mănăstireni”. Ei au prezentat nu doar un dans popular ci și obiceiuri și tradiții din zona Mănăstirea Cașin. Învățătoarea Diana Apreutesei, care coordonează acest ansamblu folcloric, a adresat felicitări Maria Dohotaru, autoare a  impozantului volum ”Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău – leagăn voievodal”, tipărit în condiții grafice deosebite. Coregraful Francisc Enășel a găsit în finalul acestui eveniment cuvintele – prinos de prețuire  pentru  doamna Maria Dohotaru, metamorfozând ”întâlnirea” dintre  lacrimă și zâmbet! ”Lacrima îi spune zâmbetului <<ce bine arăți!>>, ea răspunzându-i: << în spatele acestui zâmbet este multă muncă!>>” Iar în spatele acestei munci asidue, ”uitând” cugetarea lui Emil Cioran –  ”O lacrimă are întotdeauna rădăcini mai adânci decât un zâmbet” – este o mare fericire, care bucură miile de iubitori ai cărții!  Ion Moraru

 

Distribuie articolul!