Râsul galben din adânc

Râsul galben din adânc

Figură emblematică  a vieții literare oneștene, Gheorghe Izbășescu a depășit granițele regionale, devenind o prezență familiară în presa culturală românească, în lumea editurilor ori la congresele, festivalurile și întrunirile scriitorilor. La noi, ”Ulise al orașului” este  prețuit și ca un ferment  cultural de mare eficiență. După ce o  lungă perioadă a fost stâlp de  bază al Fundației ”George Călinescu”, poetul a înființat și a condus Liga ”Zburătorii”, cărei mulți scriitori oneșteni îi datorează aproape totul, iar în finalul unei cariere prodigioase, el s-a ocupat  cu perseverență, realmente până în ultima  zi a vieții de  Concursul național de proză scurtă,  organizat sub auspiciile  Bibliotecii Municipale. Cât privește numărul de volume publicate, Gheorghe Izbășescu deține  supremația  la nivel local  și o oarecare notorietate  la nivel național.

Născut în același an cu Nicolae Labiș, poetul oneștean a parcurs un  incredibil de sinuos drum al afirmării. Ca elev al școlilor târgoviștene sau ca student la Filologia bucureșteană, în anii ploretcultismului, va fi scris probabil poeme conformiste  de epocă, însuflețite de  romantismul  naiv al tineretului vremii, poeme pierdute prin revistele pionierești și utemiste. Într-o a doua  perioadă a evoluției, după dezghețul cultural din anii 60, a devenit  fan al poeziei lui Ion Barbu, combătând cu  vehemență  pășunismul, idilismul și alte  manifestări ale versului clasic.

Simțindu-se consonant cu poeții vremii (Ilie Constantin, Ioan Alexandru,  dar mai ales Ion Gheorghe) se autositua în celebra generație 60. În fine, la capătul secolului XX, când a reușit să debuteze editorial (1980) s-a declarat fără echivoc, în pofida vârstei (avea 50 ani), poet optzecist, ”compătimind” cu  tinerii care i-ar fi putut fi discipoli (unii i-au și fost). Însă  opțiunea pentru o grupare sau alta a fost numai de ordin exterior, dictată de nevoia solidarizării, Gheorghe Izbășescu fiind un om sociabil, capabil de prietenii îndelungate și trainice. Avea darul empatiei și dexteritatea de a găsi cele mai potrivite căi  de comunicare cu persoane pe care le vedea pentru prima oară. Știa să păstreze echilibrul dintre politețe și ironie, între admirație și reproș, în așa fel în care să-și conserve relațiile prețioase. Singurătatea turnului de fildeș îi pria  doar o vreme, cea a efortului creativ, în rest o înflăcărată agorafilie (iubirea  mulțimii) îl scotea în lume, dornic de schimb de idei și valori spirituale. Nu  putea exista singular. Pierzându-și, prin  ravagiile nemiloase ale timpului, o generație  se atașa de alta cu sentimentul  unei tinereți veșnice și al unei vieți infinite. Ancorările în mode și grupări diverse, formale fiind, n-au atacat  filonul  esențial, rămas de la început până la sfârșit constant prin originalitate și forță de seducție.  Această probă de longevitate (82  de ani de viață, peste 10 volume de poezii și câteva de proză, zeci de  tineri îndrumați metodic  și definitiv pe drumul creației literare, sute de prezențe în viața culturală) se încheie  – fapt regretabil dar firesc uman – cu a doua ediție a  cărții ”Râsul galben din adânc”, apărută postum la  Editura  ”Junimea” din Iași, în 2008 cu o prefață semnată de Nicolae  Oprea.

 

Viața  ca împrumut de la  moarte

 

Sunt  ultimele semnale poetice, însuflețite  de obișnuita energie explodând în forme de expresie impresionante prin formulare și capacitate  sugestivă. Imaginile tăioase lasă loc liber pentru triluri de  tămăduire, arestând însă definitiv cuvântul. Universul este cel cunoscut: liniștea garsonierei 49,  ghiveciul cu  ALOE VERA de pe birou, burta nichelată a mașinii de scris, balconul apartamentului vecin, unde o leneșă domniță se bucură de ultraviolete. Dar fluxul gândirii se reorientează. După ce a cântat elanul sublim al vârstei juvenile, după ce a  închinat un monument literar sublimei  MIRIANIDA, superrlativul frumuseții feminine, după ce a sondat  complicata existență a orașului  adoptiv, iată-l acum pe Gheorghe Izbășescu  închinând pioase omagii întruchipărilor celeste, de care se simte din ce în ce mai apropiat.  În noaptea de Crăciun, clopotele  bisericilor sunt ” guri de serafimi”. Biografia cristică e încărcată de  inefabil: ”Tălpile lui Iisus nu cutează /  să  culce pe nuferi / ca pe niște  capete de copii  cu soarele-nțelept” Atmosfera Lăicăiului natal se destinde  în vii imagini picturale: ninsoarea viorie cade  sub ”ochii albi de nebună ai iernii / printre stele pitice și fosforoși zurgălăi”. Ignorând ”masa  robită cu bucate și vin ”, ce adună  fericit frați și nepoți, poetul se retrage în odaia unde-l așteaptă  nesățioasa-i amantă: mașina de scris! Mângâieri de clape scot la lumină imnuri divine. Sărbătoarea naște stări euforice transfigurate în viziune cu jucăușe  accente: ” Mă strigă / cei trei magi , / tulburându-și bărbile , cu ei să fac expediția în cvadrigă”. Este fereastra prin care poetul retrăiește vârsta primă, unde totul este posibil, unde sălășuiesc cele mai credibile  garanții: Și eu însumi simțeam / în somn, pe umăr /  mâna-i de Nazariteancă  blândă. /  Încât în zori sufletul înduioșat /  îmi era împrejmuit  de raze și mai tânăr”.

Treptat discursul poetic este umbrit de o melancolie mioritică. Sacrificarea mieilor  în piața de pe malul Cașinului provoacă milă și duioșie. Sufletul este tot mai decopertat, mai supus  asperităților cotidiene. Singurul sprijin îl constituie o dragoste târzie, Mona – Ra, martor real pentru tenebrele parcurse de sensibilitatea poetului. Versurile capătă accente de rugă, se verticalizează prin speranța reconcilierii celor două cardinale extreme, viața și moartea. Un Trotuș și un Onești, altele decât cele reale, ”râu și burg (tată și fiu)” separă universul în două  teritorii simultane ne lipsite de semnificative corespondențe. Dar cercul existențial se închide, între apa moldavă și râurile zgomotoase  ori iazul din Lăicăi, distincțiile se estompează. Timpul ireversibil și amintirile  nedisfigurate scriu  vibrantul poem  ”Iarba din curtea casei”. Iarbă care -și face  de cap, aliată cu o armată de melci, profitând  de absența părinților, care se odihnesc în cimitir la umbra unui  păr galben. Poetul și muza, cercetând vechile tablouri, au și ei deja presentimentul comunicării cu ceilalți: ”Bănuiam că nici  noi nu suntem foarte vii /  cum nici ei nu sunt foarte morți”. Evocarea unei surioare dispărută prematur reliefează  cruzimea bolii ce  țintuiește la pat sufletul dorit  încă de soare și flori, dar terorizat de viziunea unui sfârșit, atât de banal totuși. Ce altceva poate fi  zeul ce vine ”ca o locomotivă cu dinți”, alungându-ne de la ”rugii de mure din marginea pădurii”? Sau: ”Îngerul meu de pază / din zori și până-n seară /  îmi șoptește la ureche : /  azi acasă nu te mai duci /  arătându-mi culcușu-n tavan: / leagănul unei cruci”.  Sufletul va străbate din nou tunelul prin care a venit în lume, cu puținul bagaj de învățăminte: fără un nimb de isterie, viața nu face niciun pas înainte sau înapoi; realitatea devine normalitate când o ai mereu în minte; ”nimeni  nu poate lua durerea altora / oricât i-am implora pe îngerii păzitori”; ” în orice  dorință de cunoaștere  / se află și un strop de cruzime”.

Revolta este copleșită de înțeleapta resemnare, doar câte o zvâcnire  de dureroasă ironie  pigmentează peisajul:” Dar și destinul ăsta nu cască /  nici el totdeauna prea bine ochii / pe unde – o apucă”. La  capăt de drum Gheorghe Izbășescu își pune, ca toți poeții lumii întrebări iscoditoare cu privire la taina pe care  nimeni încă nu a pătruns-o. Gestul de adio  este extrem de simplu și poate de aceea încărcat de  cutremurător tragism. Renunțând la  versul mai mult sau mai puțin încifrat, care a dat bătăi de cap multora, își convertește neliniștea în conversația a doi gropari și un preot care ajung la concluzia că viața e un împrumut de la moarte, iar peste noi toți va ninge zăpadă, numai zăpadă, separându-ne  definitiv unii de alții. O haină expresivă  voit modestă pentru o reflecție ce atinge cote  hamletiene.      Prof. Aristotel Pilipăuțeanu, Onești 

 

Iarba din curtea casei

 

Întors cu Mona – Ra de la Lăicăi observ

cum iarba  și-a făcut de cap în curtea casei,

năvălind cu forța-i rece

pe-a noastră s-o slăbească.

Măsură aspră de parvenită stăpână, crezând

c-o să-i ascultăm porunca domnească.

 

Ea s-a aliat cu-o armată de melci

cu cetăți de luptă-n spinare,

marcând  teritoriul ocupat cu panglici de argint

până la margine de pridvor.

De când tălpile părinților nu le mai  calcă,

dormind cuminți

în cavoul din cimitir, sub un galben păr.

 

Doar servieta  tatei, cu acte mai stă

agățată în cuierul din marchiză,

ca un simbol pierdut prea devreme.

Ascultând  vocea uscată a fantomelor din sertare,

spionii ei, ce-năbușe zgomote firești.

 

Cât eu cu muza-n dormitor, cercetând

tablourile cu cei dragi de pe pereți,

bănuiam că  nici noi nu suntem foarte  vii,

cum nici ei nu sunt foarte morți.

Și fără să vrem,

vărsăm pe masă cafelele din cești.   Versuri de Gheorghe Izbășescu

Distribuie articolul!