NOUTĂȚI DE LA RAJA

NOUTĂȚI DE LA RAJA

  S-A RELUAT FURNIZAREA APEI POTABILE ÎN REGIM PERMANENT

 

Având in vedere că volumul de apă din rezervoarele de la stația de tratare și înmagazinare Cuciur a ajuns la un nivel suficient pentru a fi tehnic posibilă alimentarea cu apa potabilă a întregii localități, în această dimineață s-a reînceput furnizarea apei potabile in regim permanent și continuu in toata localitatea.

La această oră echipele operative RAJA se află in teren pentru a verifica starea tehnică a instalațiilor și pentru a ne asigura ca apa potabilă ajunge la toți locuitorii municipiului Onești. În paralel, întreprindem toate măsurile necesare pentru înmagazinarea apei până la nivelul maxim al rezervoarelor.

S-A SEMNAT  CONTRACTUL DE LUCRĂRI ”REABILITAREA  ȘI MODERNIZAREA  STAȚIEI  DE EPURARE  A MUNICIPIULUI  ONEȘTI

Presa  dobrogeană dar și cea  din județul Bacău  consemnează un lucru  deosebit care a avut loc la Constanța în urmă cu câteva zile.

CONSTANȚA 100 %  menționează:

”RAJA S.A. a organizat vineri, 26 iunie 2020, o conferință de presă care are ca obiectiv semnarea Contractului de lucrări “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, componentă a Proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020”.

Actuala Stație de Epurare din Onești a fost construită în perioada 1948-1953 și modernizată în anul 1976. Aceasta a fost  proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare.

Prin Contractul de lucrări “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, în valoare de 80.128.971 lei,  RAJA S.A. va construi o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 de locuitori echivalenți, conform ultimelor tehnologii în materie, beneficiind inclusiv de treaptă de tratare terțiară cu dezinfectare UV a efluentului.

Obiectivul general al contractului este asigurarea implementării corespunzătoare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din Municipiul Onești, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane. Astfel, prin realizarea acestei investiții, se vor respecta toți indicatorii de mediu impuși de legislația europeană și națională, contribuind semnificativ la îmbunătățirea și protecția mediului și a sănătății populației aflate în aria Proiectului.

 Investițiile ce urmează a fi efectuate în cadrul contractului:

 • CĂMIN DEVERSOR INTRARE – are rolul limitării unui debit de apă uzată admis în stația de epurare pe timp ploios de 385 l/s. Prin manevrarea corespunzătoare (închidere) a stavilei cu acționare electrică, montate la ieșirea către grătarele rare din noua stație de epurare, va permite intrarea unui debit total de 500 l/s spre bazinul de retenție;
 • BAZIN DE RETENȚIE – amplasat după caminul deversor, are rolul de înmagazinare pe timp de ploaie a amestecului de apă uzată și apă de ploaie, în vederea epurării ulterioare a acesteia;
 • STAȚIE DE PRELUARE VIDANJE – este reprezentată de o cameră de recepție a materiilor vidanjabile, pentru a realiza epurarea reziduurilor provenite din tancuri septice;
 • HALA DE PRETRATARE MECANICĂ– include grătare rare, stație de pompare apă uzată, instalație compactă de pretratare și stație automată de prelevare probe;
 • DECANTOARE PRIMARE– cuve din beton armat echipate cu instalații pentru reținerea eficientă a nămolului primar;
 • CAMERĂ DE AMESTEC ȘI DISTRIBUȚIE PENTRU REACTOARELE BIOLOGICE– echipament tehnologic care realizează amestecul omogen între apa uzată epurată mecanic, nămolul de recirculare și reactivul pentru precipitarea chimică a fosforului;
 • REACTOARE BIOLOGICE– instalații folosite pentru defosforizare biologică și denitrificare;
 • STAȚIE DEZINFECTARE CU UV– la finalul procesului mecano-biologic de tratare a apei uzate, aceasta este condusă către stația de dezinfectare cu ultraviolete, care va avea o eficiență 95-99% asupra apei epurate, înainte de evacuarea în emisar;
 • CĂMINE DE MĂSURARE DEBIT– pentru un control exact al cantității apei intrate în stație și tratate, noul obiectiv va fi prevăzut cu mai multe aparate de măsurare debit, în diverse etape ale procesului de epurare;
 • STAȚIE DE POMPARE SPUMĂ ȘI GRĂSIMI – are rolul colectării și pompării către rezervorul de fermentare anaerobă a grăsimilor reținute în separatorul de grăsimi și spumei din decantoarele primare/secundare;
 • STAȚIE DE POMPARE NĂMOL PRIMAR– are rolul de a transporta nămolul primar către bazinul de stocare și omogenizare a acestuia cu nămolul activat în exces;
 • HALA DE INGROȘARE ȘI DESHIDRATARE NĂMOL– obiectiv dotat cu  instalații de îngroșare și deshidratare a nămolului și de preparare-dozare polielectrolit;
 • REZERVOR DE FERMENTARE ANAEROBĂ A NĂMOLULUI–dimensionat pentru asigurarea condițiilor optime de stabilizare anaerobă a nămolului îngroșat;
 • REZERVOR DE STOCARE BIOGAZ– prevăzut cu gazometru cu dublă membrană pentru înmagazinarea biogazului rezultat din procesul de fermentare anaerobă a nămolului;
 • DEPOZIT DE NĂMOL DESHIDRATAT– platforme de depozitare betonate, pevăzute cu sistem de drenaj și acoperiș ușor, permițând stocarea nămolului deshidratat pentru cel puțin 120 de zile;
 • ÎNCHIDERE DEPOZIT DE NĂMOL– la finalizarea lucrărilor de modernizare a stației se vor lua și măsurile de închidere a depozitului de nămol actual. Lucrările de ecologizare a zonei vor include următoarele: terasamente cuvetă pe suprafața nouă, dig perimetral, strat impermeabil de argilă, drenuri colectoare, strat din geotextile de drenare și protecție, conductă colectoare, strat din pământ vegetal, lucrări de înierbare, canal perimetral, puțuri de monitorizare, și dispunere martori de tasare etc..

De asemenea, în cadrul noii stații de epurare vor mai fi realizate conducta de descărcare și canalul de evacuare a efluentului în râul Trotuș. Tot pe parte de infrastructură, stația va avea refăcute toate drumurile, aleile, platformele, împrejmuirile și porțile și va fi prevăzută cu sistem SCADA în vederea operării automatizate.

ZIUA  DE CONSTANȚA  a precizat că  la această conferință de presă  au participat Felix Stroe (director general RAJA SA , Liviu Soldan (OCSA Construcții și Infrastructură SRL),  Horia Țuțuianu (președintele Consiliului Județean Constanța), Nicolae Gnatiuc (primarul municipiului Onești), Ion Preda (director dezvoltare și finanțări externe RAJA SA) și Cătălin Bălan (director MFR = AP).

Dacă Oneștiul nu ar fi prins acest tren situația ar fi fost dramatică. Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure conformarea privind calitatea apei destinate consumului până la 31 decembrie 2015, iar in ceea ce privește  epurarea apelor uzate până la 31 decembrie 2018, termene ce include perioada de tranziție. În cazul în care România nu respectă  termenele de conformare  Comisia Europeană poate aplica penalități astfel: suma forfetară minimă fixă de 1,8 milioane de euro și penalități de PE ZILE de intârziere, care pornesc de la 2165 EURO  / Zi și pot ajunge la 130 mii EURO /  Zi”,  a declarat directorul general al RAJA SA Felix Stroe, după cum a menționat site-ul ACUM  TV, care a amintit că la evenimentul de la Constanța  alături de primarul municipiului Onești au fost prezenți și consilierii locali oneșteni Gheorghe Ene, Constantin Florian și Florin Rădulescu.

Distribuie articolul!