În lacrima amintirilor - Amprenta de Onesti

În lacrima amintirilor

În lacrima amintirilor

Oricât ai dori să nu te împaci cu gândul că  a încetat  din viață marele  om de cultură  și patriot Nicolae Dabija, ce a luptat  cu toată viața sa  în Basarabia  și în România pentru Renașterea Națională, din păcate este adevărat! Ne-a părăsit  această mare  personalitate, care în  trecătoarea-i viață  a vizitat  și meleagurile  copilăriei  domnitorului Ștefan cel Mare (Borzeștii)  precum și ale  ”Obârșiei Mioriței”,  de pe valea Cașinului. Întâlnim  semnul nepieritor  al  acestei treceri în volumul ”Sărbătoarea satului”, scris cu mare râvnă  de un destoinic om al locului – Constantin Tudose cel care printr-o altă carte (”Porțile de lemn ale satului – Porțile sufletului”)  a dat strălucire porților de lemn ale Cașinului. Iată  câteva din  rostirile  distinsului academician Nicolae Dabija, el împărtășind  cu multă smerenie gândurile  sale locuitorilor  plaiurilor  cășunene  și oaspeților prezenți la ediția din anul 2015 a  ”Obârșiei Mioriței” –  manifestare culturală  ce și-a dobândit rapid  un mare prestigiu pe plan național.

   ”Cu gândul de a sufla  numele  celor prezenți ca oaspeți în sat”  și păstrând în suflet fiecare moment  al acelor  zile fierbinți de august Constantin Tudose a notat:”Distinșii oaspeți au gustat din simbolurile  bunei găzduiri și a bunei primiri cășunene. Am reținut și m-a emoționat gestul academicianului  patriot Nicolae Dabija de a săruta colacul oferit de gazde, înainte de a-l gusta… Ne-am  îmbrățișat  și înfrățit de îndată, de parcă eram laolaltă de când lumea”.

  Și răsfoind alte câteva pagini întâlnim  aceste frumoase rânduri: ”Marele Nichita Stănescu, când a fost la Chișinău  spunea: << Am făcut  cel mai lung drum din  viața mea, ca să ajung  de acasă – acasă! >> Bine v-am găsit, dragi locuitori ai satului Cașin! Noi  aici suntem acasă, chiar dacă am trecut o graniță! Sunt pentru prima dată  în satul dumneavoastră și m-am convins de un  lucru, sau așa gândesc eu. Dumnezeu când a intenționat  să facă Raiul, a făcut o mică repetiție și i-a ieșit Cașinul, cel puțin așa cred eu. Dacă vreți să vedeți cum  arată poarta raiului și  nu aveți cartea domnului Tudose, iată poarta de aici. Eu cred că la fel de frumos arată. Dar să nu vă mirați că  unii de la Cașin pleacă la Domnul înainte de a împlini  o sută de ani. Acolo sunt chemați să facă porți la rai” Cuvintele  acestea  au fost rostite de scriitorul  Nicolae Dabija, care a menționat:”Aici, de la Cașin, a pornit în lume, așa cum spunea  romanistul spaniol  Luis Cortez, cea mai frumoasă poemă pastorală a lumii, <<Miorița>>. Ea a fost auzită pentru prima dată  la 1846 de basarabeanul Alecu Russo. Noi am venit acum din Basarabia, o delegație mare să mai culegem o  << Mioriță >> ! Și am vrea ca  această  <<Mioriță >>, culeasă de noi, să o ducem în Basarabia, în care cei  trei păstori se împacă  și nu conspiră unul împotriva  altuia.  << Miorița >> ne aparține deopotrivă  și noi am supraviețuit  dincolo de Prut tot cu  <<Miorița >>, cu baladele noastre și cu Limba română. Vă spuneam că  în Basarabia  Limba română este vie. Ea trăiește. Să ne ajute Cel de Sus și să ne rugăm de o parte și de alta a Prutului, ca între noi să nu mai fie  sârmă ghimpată. Să fie o țară așa cum a fost pe timpul lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, așa cum a fost în  1918, când primii care au spus <<Noi vrem să ne unim cu țara!  >>  au fost basarabenii  și împreună au fost. Tot un basarabean, care  era Mitropolitul  Olteniei, Nestor Vornicescu, a spus  o frază la un Congres al Refugiaților:  << Nu ne merge bine în țară, pentru că nu am făcut Unirea! Să  facem Unirea și Dumnezeu va face să ne meargă bine! >>  Să facem Unirea  și Dumnezeu  va face să ne meargă bine!”

  Constantin Tudose consideră că  cel mai emoționant moment, marcat de plenitudinea înălțătoarelor  gânduri ale  academicianului  Nicolae Dabija pe  valea Cașinului  s-a derulat în clipele de  sfințire  și ctitorire  a Monumentului  ”Obârșia Mioriței”, aflat pe Zboina Verde, ”la cumpănă de baladă”. 

  În predica sa preotul paroh din Cașin, Marius Cojocaru a subliniat că ”în balada  <<Miorița>>  baciul ungurean, cu cel  vrâncean au pus la cale să îl omoare  pe cel moldovean”  și ”blestemul  acesta  al neamului nostru, la vremi de ispită, uneori prin trădare, alteori prin  lașitate se face simțit.” În fața acestor cuvinte  scriitorul  Nicolae Dabija a mărturisit: ”Vreau să vă contrazic un pic, părinte! Și ceea ce  vreau să vă spun este în apărarea  <<Mioriței>>. Vă imaginați dumneavoastră că  ciobanul moldovean, care știa ce-i pus la cale, nu putea pune mâna pe o bâtă să se apere  sau să-i omoare pe amândoi? Dar eu fac o paralelă  între destinul  ciobanului moldovean și Iisus Hristos. Iisus Hristos, care a făcut atâtea minuni, n-ar fi putut  să facă încă una și să-Și lichideze toți dușmanii, pe cei care L-au bătut  în cruce? El însă  se pregătea pentru minunea cea mare, Învierea! Fără Răstignirea Lui n-ar fi  avut loc  acea mare Minune, celălalte minuni ar fi dispărut în timp. De aceea, am fi avut  un cioban care  și-ar fi lichidat dușmanii. Am fi avut o altă baladă și cea  datorită căreia suntem  aici, n-ar fi existat. Noi am supraviețuit  cu această baladă. Este un element creștin, dar eu găsesc  și un element dac, pentru că dacii mureau râzând, resemnați. Este ceva extraordinar legat de  aceasta. Din graiul dac se păstrează  o sută  cincizeci și șase de cuvinte, majoritatea sau chiar foarte multe dintre acestea se regăsesc în această baladă (baci, mioară, fluier, etc). Întâmplător oare? Eu cred că balada a existat demult, dintotdeauna, aș zice. Știți ce scria Herodot despre daci: <<Dacii  erau un popor ce alcătuiau țara cea mai întinsă și nu se înțelegeau între ei >> Țara fiind mai ales fărămițată. Cred că balada  noastră, inițial suna altfel:  Iată vin în cale  /  Se cobor la vale / Trei  turme de oi / Cu trei ciobănei / Unul este dac / Altu este trac / Și celălalt  este get. De aceea, în istorie  noi am avut mereu de suferit. Dar această resemnare creștină, părinte, ne-a făcut să supraviețuim. Pentru că, imaginați-vă  că nu eram mioritici. Peste noi au trecut  zeci de popoare barbare. Și că ne-am fi luptat cu fiecare dintre acestea, atunci categoric dispăream din istorie, ca și alții, de altfel. Dar această resemnare a noastră, combinată cu  tăria de caracter, a făcut să putem zice  <<apa trece, pietrele rămân>>  sau  <<apa trece, pietrele român>>. Așadar  au trecut  popoarele și vremurile dar românii au rămas!”

 

”Sentimentul de  frățietate”

 

 În ”vâltoarea” clipelor unice  petrecute pe  moldavele meleaguri ale Cașinului,  a acestor fapte  nemaiîntâlnite,  la sesiunea de  comunicări ”Obârșia Mioriței”,  în sala Căminului Cultural Cașin, din mijlocul delegației  basarabene s-a auzit din nou  glasul celui  mai așteptat  vorbitor – Nicolae Dabija. Cuvintele sale au însuflețit  atmosfera și fiind rostite  ca în fața celui mai maiestuos  amvon, au pătruns  în sufletele tuturor celor prezenți: ”Tatăl  ceresc a avut un singur fiu. N-a putut Dumnezeu să-Și apere fiul? N-ar fi putut Dumnezeu să-I lovească  cu fulgere, cu trăznete pe cei care-I băteau  Fiul în cuie? Ar fi putut, dar destinul nostru a fost altul. Prin  sacrificiul Fiului Său El ne-a schimbat pe toți. Iată care este  și sacrificiul păstorului din << Miorița >>. Acesta  este Iisus-ul  nostru românesc. Iată despre ce trebuie să vorbim. După aceea resemnarea nu cred că este  lucrul cel mai grav. Peste noi, peste poporul român au trecut, în primul mileniu de  după Iisus Hristos, peste 50 de popoare migratoare. Închipuiți-vă că am fi stat cu sabia în mână în fața fiecăruia dintre acestea! Am fi dispărut din istorie. Noi însă, resemnați, așteptam să plece. Până veneau alții, parcă ne refăceam  și în felul acesta am supraviețuit ca popor, ca limbă, ca istorie. Continuitatea noastră se datorează  acestei atitudini. Oamenii lași ne impută acest lucru. Ori noi avem un proverb care spune  <<Apa trece, pietrele rămân  >>. Noi suntem pietrele și am rămas, am rămas inclusiv cu   << Miorița >>”.

  Menționăm că la acest ”eveniment întru perenizarea sufletului  românesc” (cum minunat au numit  organizatorii manifestarea ”Obârșia Mioriței”), de peste Prut alături de Nicolae Dabija, au fost prezenți la Cașin profesorii universitari doctori Ion Bostan, Valeriu Dorogan, Vasile Cartofeanu, Ilie Manoli, Valeriu Dulgheru ( prozator și publicist), și  prof. univ. Sergiu Zaporojeanu. De asemenea, din partea Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău au luat parte  prof. univ. dr. ing. Vasile George Puiu (poet și ziarist), lectorul universitar Petru Gabriel Puiu iar de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost prezent prof. univ.  Constantin Parascan. În  emoționantul său discurs, ca un  adevărat  tribun  viteaz, ”tăind  cu sabia”  reverberațiile  acestui  copleșitor moment Nicolae Dabija a mai  declarat: ”Faptul acesta  trebuie să fie pentru noi un exemplu. Noi am participat  la dezvelirea unui  monument semnificativ, pentru că a adunat trei  ținuturi  în jurul lui. Acest monument  trebuie să se vadă  și să se simtă  peste tot unde se  trăiește românește. Astfel Miorița  își îndeplinește  misiunea de a ne aduna, contopindu-ne  cu sentimentul de frățietate”, pentru ca în final să mărturisească:”Trebuie  să ne apărăm  << Miorița >>. Luis Cortez, un mare romanist  spaniol, a spus următorul lucru : <<Balada  populară  Miorița  este una din cele  mai frumoase poeme păstorești ale lumii! >> Iar nouă ne este rușine de acum să ne acceptăm valorile. Noi trebuie  să ne merităm  <<Miorița>>. Să fim demni de ea. Să fim mândri că această baladă este totuna cu Limba română și poporul nostru!”

  Rememorând  aceste momente Constantin Tudose a scris în volumul ”Sărbătoarea  satului” (apărut la Editura ”Magic Print” din Onești în anul 2018):”E lesne să privești și să asculți lecții de literatură și patriotism, dar poate că  ne va fi la fel de lesne să trăim și să simțim la fel ca excelentul orator Nicolae Dabija”.

   Constantin Tudose  aduce la lumină  și alte momente  ale întâlnirilor  sale cu  Nicolae Dabija. Tot  în acele zile de la mijlocul lunii august din anul 2015  la Cașin a avut loc o inedită  ediție de vară  a Simpozionului Internațional ”Cucuteni 5000 Redivivus”. În sala Căminului Cultural din localitate, pe parcursul prezentării  lucrărilor științifice  Constantin Tudose  avea să aibă  o sublimă confirmare  din partea  istoricului, universitarului și academicianului Nicolae Dabija. În acest sens Constantin Tudose  a menționat:”În  neștiința entuziasmului meu mioritic  făcusem afirmația cum că  <<spațiul de transhumanță, acest fenomen socio – profesional, care a generat  balada Miorița se suprapune  peste milenarul teritoriu cucutenian >>. La pauză maestrul Nicolae Dabija, deși  asaltat de cei prezenți, mi-a zis peste  umăr și de sub sprânceana-i stufoasă: << Am gândit-o  cam așa și eu frate Constantine, dar ai  zis-o înaintea mea! >>  Împăunat sunt și acum de acele vorbe și altele nenumărate zise de ROMÂNUL  mic la stat  dar atât de mare la sfat! Iar atunci, când i-am înmânat la Chișinău  lucrarea <<Un român ce-și dorea  să soarbă Prutul >>, dedicată prietenului său marele  <<cucutenian>>  Valerian Dorogan (trecut la  cele veșnice  în anul 2017), mi-a spus de data aceea  <<verde-n față  >>: << El ne vede! Îți mulțumesc în numele lui, frate Constantin! >>  Acum , când  sunt în ceruri cei doi români din Basarabia, sprijiniți de cele 111 cruci de mesteacăn, de acel unic punct fizic (Monumentul  <<Obârșia Mioriței>> ) din metafizica baladei românești, vor lupta  pentru ceea ce  în timpul vieții lor  pe pământ  nu s-a putut înfăptui… să soarbă Prutul!”

   În aceste zile de martie  poetul și scriitorul Nicolae Dabija s-a stins din viață,  fiind răpus  fără veste de  marele dușman nevăzut al umanității – virusul Covid. A căzut impresionat de  lupta dusă cu același dușman de către prietenii săi…  La mijlocul lunii februarie în iubita revistă ”Literatura și arta”  din Chișinău Nicolae Dabija reda  dialogul  avut  cu ”un frate al cărților”(ce a fost și el răpus de  Covid) – prozatorul Ion Bradu:

 ”- După pandemie, lumea va fi alta?

   –  Mai bună, mai rea?

   – Mai ea însăși.”

  Trecerea  nedreaptă din viață a  marelui patriot Nicolae Dabija a întristat foarte mult  pe iubitorii poeziei și culturii, ai  românismului,  ”doar  că” – după cum menționa publicista Lucia Olaru Nenati din Botoșani – ”acesta nu este sfârșitul său, ci destinul  marilor creatori, care se mai nasc odată în eternitate dincolo de apusul românesc”.     Amprenta  de Onești

 

 

 

 

 

 

Distribuie articolul!