Zi: <span>12 martie 2021</span>

Home 2021 martie 12 (vineri)
Angajări la Primăria municipiului Onești
Articol

Angajări la Primăria municipiului Onești

A N U N Ţ   Având în vedere prevederile  art.618, alin. (3), alin. (10) din Ordonanța Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, art. II din Legea nr....