În armonia divină a culorilor

În armonia divină a culorilor

”Serile de farmec pline” a vernisajelor de artă plastică de la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” din Onești, aduc multe bucurii, unele  inimaginabile și  ne  așează în suflet fericirea unei noi întâlniri cu cei care trudesc în fața șevaletului. ”Găzduim din nou o expoziție frumoasă, unde  e de văzut și de gândit la fiecare tablou”, a anticipat  Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Municipale ”Radu Rosetti”  vernisajul expoziției  deschise  ”în puterea lunii  făurar”  de pictorul Mihai Nechita Burculeț din Târgu Ocna, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În  ”simbioza” acestui eveniment  directorul  bibliotecii oneștene a mai subliniat un fapt:”Pe pictorul Mihai Nechita Burculeț l-am adoptat cumva! În această expoziție  el vine cu  multă culoare și prospețime și ne face să intrăm  într-un film frumos al naturii  și culorilor!  Îl vedeți  peste tot și pe criticul de artă Iulian Bucur, care s-ar împărți să ajungă la fiecare eveniment!”

Vernisajul acestei expoziții a fost prefațat de  doamna Doina Brumă,  Șef Serviciu  Relații cu Publicul și Prelucrare Documente a  bibliotecii oneștene, care a menționat:”Suntem într-o  continuă etapă  de reînnoire și  <<restartare>>  a activității  acestei instituții și suntem încântați  acum  de  expoziția pictorului Mihai Nechita Burculeț. Expoziția este o  imersie  într-un orizont  oniric suprarealist! Să ne bucurăm  de ceea ce ne oferă această zi în care  pictorul  Mihai Nechita Burculeț  serbează trecerea într-un alt an de viață!”  Evidențiind  faptul că pictorul sărbătorit este  absolvent al  două instituții de învățământ superior  de  profil (de Arte plastice la Iași și de Muzeologie la București), Doina Brumă  a subliniat: ”el  este cel  care  <<ne-a  și adoptat>>, ce ne face nouă  mari daruri  și ne privește  cu duioșia unui părinte  ce își învață copiii!”

Ce a urmat la acest frumos eveniment? Cum  rostirea ”Crezului” deschide  ușa spre o lume nouă,  atunci când asiști  în biserică la săvârșirea Sfintei Liturghii, la vernisajul acestei expoziții a luat cuvântul criticul de artă Iulian Bucur, cu gândul de a ne purta spre ”frumoasa insulă din oceanul  artei”, făurită  de profesorul Mihai Nechita Burculeț! Cu cuvintele ”Este și zi, este și seară!” – și-a început  discursul ”magicianul” băcăuan al  evenimentelor  artelor plastice,  menționând: ”Și nu este chiar orice zi…în 25 februarie! Ieri, 24 februarie era ziua  când fetele mergeau  să culeagă flori  fără frunze! Ca ieri  fetele adunau aceste flori galbene și le puneau  la uscat să trăiască  până la Sânziene – Ziua mare  a florilor!” El ne-a  invitat  apoi ”să stăm să medităm în fața fiecărui tablou”, subliniind faptul că la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” din Onești  ”impresia de muzeu este  copleșitoare!”

       

Făcând o incursiune  în universul artistic al  acestei expoziții criticul de artă Iulian Bucur a  declarat:”Mihai Nechita Burculeț nu este numai  un poet al figurii, al motivului. Tablourile sale  nu sunt altceva decât scene  de teatru și vă invit să  vedeți ce este în jurul lor! Atâta elaborare pentru acest albastru! Timpul  acesta lung pe care  pictorul l-a dedicat lucrărilor sale  este asemenea  timpului lui Tizian, care revenea mereu asupra tablourilor. Mihai Nechita Burculeț  folosește culori  acrilice, acestea se usucă  <<mai repede decât gândul!>> Dar  apelează și la culorile maeștrilor… Dacă  v-ați duce la  <<Capela Sixtină>> (aflată în capitala Italiei, la Roma),  acolo este  <<o vânzoleală continuă>>, că mai ai dori să rămâi acolo! Aici poți face  exerciții spirituale, e un fel de  <<sumă a tuturor lucrurilor posibile>>… Avem atâta vis pe câtă  realitate, viitorul și trecutul  se îmbină cu aceste lucrări!”

Acordurile muzicale auzite parcă în surdină la rostirea acestor vorbe s-au intensificat într-o cadență  debordantă când  criticul  băcăuan de artă Iulian Bucur a mărturisit: ”Întâlnirea noastră  este o  <<Cină de taină>>, o liniște care și pe mine  mă cutremură!” El a făcut o paralelă între lucrările expuse de  pictorul Mihai Nechita Burculeț și celebra pictură ” Fata cu cercel de perlă” (supranumită ”Mona Lisa Nordului”) , operă  a  pictorului olandez Jan Vermeer van Delft. De la sublinierea  lucrurilor  ce uimesc (”Olanda a știut  să facă lucruri impresionante, a smuls  pământul  din adâncul mărilor, racordându-se la  lumea acvatică, ușor nesigură – dar acolo toate pompele  trebuie să funcționeze!” ), Iulian Bucur ”a urcat pe pontonul  creator ” al pictorului Mihai Nechita Burculeț  dezvăluind faptul că ”în lucrările lui, în care ia  și construiește bucăți  << din lumea>> lui Salvador Dali, e  rațiune  pe câtă simțire, vecinătățile  tablourilor sunt corect gândite… firele  secrete, cromatice se găsesc  în aceleași mărimi!”

Nu a scăpat fără răspuns nici întrebarea ”ce mai face Mihai Nechita Burculeț, în lucrările căruia este  un umor secret?”, la care tot Iulian Bucur i-a dat răspuns:”Este un generos… într-o clipă oprește tot jocul și puteți intra și dumneavoastră! Un artist se îndrăgostește de spațiul în care lucrează!Acolo un artist își cunoaște  momentul zilei… Niciodată  partea nu domină întregul!”  După ce ne-a purtat cu gândul și pe meleagurile spaniole, remarcând faptul că ”nu există un deal pe care  spaniolii să nu fi făcut un taur, animal care  în pictura  plină de vis  și de simțământ devine  unul celest”, criticul Iulian Bucur a concluzionat: ” Există  o măsură  umană  în tablourile  lui Mihai Nechita Burculeț  și aceasta trebuie simțită!”

Reverberând la  aceste cuvinte, în feeria  înconjurătoare cu minunatele lucrări ”împânzite  cu îngeri” ale  profesorului și pictorului Mihai Nechita Burculeț, pentru o clipă s-a auzit  parcă ”glasul demiurgic”  ce înnobilează  munca artistului: ”la zidirea soarelui se știe / cerul a muncit o veșnicie!”

 

”Sunt mândră  că am îmbătrânit  lângă  el! ”

 

La farmecul vernisajelor  expozițiilor de artă  deschise la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” ne-au întors  cuvintele soției pictorului expozant, ale  profesoarei Georgeta Burculeț, care  a menționat:” Este foarte frumos ceea ce se întâmplă  aici și acest fapt  se petrece în  spațiul minunat al  bibliotecii oneștene, unde  oamenii ce slujesc cultura se depășesc pe sine! Mihai Nechita a  expus în multe locuri dar  acest spațiu îl iubesc cel mai mult!”

Cu  privirea gata de a  ne  cuceri  cu lumina fiecărui tablou din  prezenta expoziție, doamna profesoară  ne-a deschis alte uși ale acestui înalt univers artistic, afirmând cu  căldură:”Indiferent care  ar fi calea urmată  de a  înțelege  aceste lucrări, se poate descifra  o viață de om, cu lumini, cu întuneric, cu vise  și cu speranțe, cu lucruri directe. Acestea sunt înfățișate  ca un moment de mărturisire… Probabil că vârsta momentului  ne dă un plus de  înțelepciune… Până în prezent Mihai Nechita  s-a făcut util tuturor (pentru familie, cunoscuți, rude) iar acum se dăruiește  atât  în pictură  cât și în viața de toate zilele!”

Cu sufletul cuprins  de bucuria mărturisirii ”sunt mândră  că am îmbătrânit  lângă  el!”, doamna  profesoară mai subliniat  un lucru sublim : ”Dacă  privim mai atent vom observa că  este mereu urmărit  și e o grijă a lui Dumnezeu, de gânduri, de speranțe… Drumurile  sunt o speranță, o promisiune! Lumina culorii te îndeamnă să speri la ceva în bine!  Fiecare om are  sincope și trebuie  să spere… Un crâmpei din viața  lui este  drumul pe Măgură, la Târgu Ocna, unde sunt urme ale  Primului Război Mondial. Drumul  pe Măgura  <<nu e o Golgotă, e ca un Tabor!>>  Urci și acolo îți găsești  împlinite  gândurile   spuse ori poate nespuse! E  <<dincolo>>  de dimensiunea în care trăim… Nu-ți rezervă ceva întunecat ci totul e o luminare a sufletului…  Ca toate  aceste tablouri, ce au o lumină anume”.

Mai  degrabă de a medita dar și pentru a transmite opiniile sale  privind această  nouă expoziție a  pictorului Mihai Nechita Burculeț (pentru care  acest eveniment este și … cel mai frumos cadou la aniversarea zilei sale de naștere), profesorul  Gabriel Fornica Livada a evidențiat faptul că ”în orice fericire este și un germene  al tristeții! Iar în fața acestor tablouri există regretul că nu știm  ce se ascunde  <<dincolo>>, în acest univers al artei!”

Menționăm că  un farmec  aparte  al   vernisajelor  de la  Sala de expoziții a Bibliotecii Municipale ”Radu Rosetti” este dat  și de prezența, de fiecare dată, a ”împătimiților culorii” din municipiul Onești (Rolland Henrich Gotschik, Ioan Tripa, Vasile Chelaru, Nicolae Grădinaru și alții) precum și a numeroși iubitori de frumos  de pe Valea Trotușului. De această dată, la vernisajul expoziției pictorului Mihai Nechita Burculeț ”Oneștiul s-a unit cu Târgu Ocna”, arta  deschizând noi porți sufletelor bucuroase de o armonia  divină a culorilor.    Ion Moraru

ACEASTĂ  EXPOZIȚIE  DE   ARTĂ  ESTE  DESCHISĂ  LA  BIBLIOTECA  MUNICIPALĂ  ”RADU  ROSETTI” DIN ONEȘTI  PÂNĂ  LA MIJLOCUL  LUNII  APRILIE

Distribuie articolul!