Un program de succes în educația pentru mediu la Onești

Un program de succes în educația pentru mediu la Onești

”SUNTEM MICI DAR NE PASĂ” –  acesta este  ”codul  eco” ce inspiră și motivează  cadrele didactice de la nivel preșcolar ale Școlii  Gimnaziale ”George Călinescu” din Onești în activitățile pe care le efectuează  zi de zi pentru a forma la copii deprinderi și atitudini  creatoare pentru o conduită  ecologică. În anul școlar  2012 – 2013 această structură a debutat în Programul ECO – ȘCOALĂ  și de atunci generații de preșcolari care au deprins  aici multe din  primele taine  ale cunoașterii, au fost sensibilizați să aibă un comportament  adecvat față de mediul înconjurător. În anul 2015 a avut loc prima evaluare, care a fost urmată de reevaluările  din 2017 și  2019 (la care a fost obținut STEAGUL VERDE, acordarea acestuia evidențiind   perseverența  pentru  o educație  a preșcolarilor  ca aceștia  să  valorizeze cunoștințele  despre mediu dar și deprinderi pentru a proteja mediul înconjurător).

Educatoarea Tatiana Tudor, care  s-a implicat foarte mult în acest  proiect ce s-a bucurat de o reușită recunoscută la nivel național, ne-a declarat:”Anul școlar 2012 – 2013 a fost anul debutului grădiniței noastre în marea familie a Programului mondial ECO ȘCOALA. Au trecut iată  nouă ani de când prin dăruire și implicare, cu  numeroase activități  deosebite în acest program am obținut recunoașterea Centrului Carpato – Danubian de Geoecologie (CCDG, ce coordonează în România Programul ECO – ȘCOALA) și prima distincție STEAGUL VERDE, care  a fost urmată de acordarea Premiului de excelență obținut în  anul 2017. Pe parcursul acestor   nouă ani de proiect în acțiunile desfășurate  s-a implicat  întreg colectivul grădiniței, am colaborat foarte bine cu  părinții și bunicii preșcolarilor, cu comunitatea locală. Ne-au acordat  sprijinul lor  Compartimentul Protecția Mediului de la Primăria municipiului Onești, Agenția de Protecție a Mediului  Bacău,  Biblioteca Municipală  <<Radu Rosetti>>  Onești, celelalte unități școlare ECO – ȘCOALA din Onești (Grădinița cu program prelungit  <<Magnolia>>  și  Colegiul Tehnic  <<Gheorghe Asachi>>). Frumoasele rezultate obținute  le-am făcut cunoscute  prin activitățile comisiei  metodice a educatoarelor, a cercurilor pedagogice,  în presa locală (despre acțiunile  desfășurate relatând  ziarele ONEȘTI  EXPRES  șiu UNU PE TROTUȘ precum și pe grupurile  de Wats App și Facebook de la nivelul fiecărei grupe de preșcolari. Mulțumesc foarte mult colegilor care din anul 2012 s-au implicat în acest proiect dar și  părinților și bunicilor copiilor, ce și-au adus prin acțiuni concrete contribuția ca toate activitățile  desfășurate să se bucure de  un mare impact în rândul preșcolarilor.”

Acum, în frumoasa lună a lui Florar acțiunile  desfășurate cu copiii continuă, sălile de clasă fiind înfrumusețate ”în ton cu primăvara”, la fel ca și  spațiul verde din jur, unde  au fost plantate flori, care îi bucură foarte mult pe   cei mici și este păstrată mereu curățenia.

   

Educatoarea Tatiana Tudor  ne-a vorbit nu numai despre  prezent ci și despre  viitor și în acest sens ne-a declarat: ”Prin acțiunile noastre, ce urmăresc dezvoltarea spiritului civic, ne propunem  ca pe lângă formarea și consolidarea unor deprinderi și  abilități practice copiii să înțeleagă modul  în care pot să acționeze pentru ocrotrirea mediului înconjurător și perntru prevenirea și diminuarea efectelor poluării. Este imperios necesar ca în aceste timpuri să se desfășoare activități  de educație ecologică pentru a le dezvolta copiilor  deprinderi și obișnuințe  de protejare a mediului înconjurător, pentru a sădi în sufletul lor  dragostea față de natură  și respectul  pentru tot ceea ce ne înconjoară. Acestea se pot împlini prin realizarea de acțiuni de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor, prin plantarea  unui număr mare de pomi, îngrijirea  spațiilor verzi, prin grija  față de plantele de apartament, pentru a asigura  frumusețea și sănătatea mediului ambiant, prin reducerea  consumului de apă potabilă și energie electrică, a produselor  care produc o mare  cantitate de deșeuri. Copiii pot deprinde astfel  un comportament ecologic minim, care, în timp, prin dezvoltare, să reducă impactul  activității umane asupra  mediului și să aibă respect și înțelegere  față de biodiversitate, pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale. Programul ECO – ȘCOALA , care formează la copil deprinderi, comportamente și implicit o conduită ecologică, este un program  de educație pentru mediu, un scop pentru dezvoltarea durabilă a comunității locale și o strategie  ecologică a tinerei generații.”      Ion  Moraru

 

 

 

Distribuie articolul!