”Alege să fii moisilist!”

”Alege să fii moisilist!”

Cel mai vechi liceu din municipiul Onești – Colegiul Național ”Grigore Moisil”, care se mândrește cu  titlul de a fi Școală – Ambasador a Parlamentului European – are pentru anul școlar 2021 / 2022  o ofertă educațională  diversificată, ce asigură elevilor un nivel  maxim de educație, prin formarea  competențelor pentru  viață și celor  necesare trecerii  într-o  altă treaptă a educației, în învățământul superior. Oferta educațională a anului școlar 2021 – 2022 cuprinde : o clasă (26 locuri) la profilul Matematică – Informatică  (Limba engleză intensiv);  o clasă (26 locuri)  la profilul Matematică – Informatică (Informatică  intensiv); o clasă (26 locuri) la profilul  Științe ale Naturii și o altă clasă (26 locuri) la profilul Științele Naturii (Limba engleză intensiv); o clasă  (26 locuri) la profilul Științe sociale și o clasă (26 locuri) la profilul Filologie. Oferta  educațională a Colegiului Național ”Grigore Moisil” din Onești include  discipline de studiu în cadrul curriculumului iar pe parcursul anilor de liceu  elevii vor participa la activități extracurriculare (concursuri, competiții, acțiuni cultural – artistice și sportive, ce se desfășoară în ambianța în care ei își pot manifesta aptitudinile și imaginația creatoare în multe domenii de activitate, sub îndrumarea profesorilor).

Faptul că  elevii se pot bucura  aici de o educație de calitate, realizată de către profesioniști este dovedită și de rezultatele statistice  obținute la Examenul de Bacalaureat în ultimii ani de Colegiul Național ”Grigore Moisil” din Onești. Astfel, cu mediile   foarte bune  obținute la Bacalaureat, în anul școlar 2014 – 2015  procentul de  promovabilitate  a absolvenților de aici la acest examen a fost sută la sută iar în anul școlar  2019 – 2020  procentul a fost  98,83  la sută (la nivel național  procentul de  promovabilitate fiind  68,68 la sută).

Iată și mediile de admitere la Colegiul Național ”Grigore Moisil”  în anul școlar 2020 – 2021: la profilul Matematică – Informatică  prima medie a fost  9,81 iar ultima medie de admitere a fost  7,59; la  profilul Științe ale Naturii prima medie a fost 9,92 iar ultima a fost 7,67; la profilul  Științe sociale  prima medie a fost 9,76 iar ultima – 8,40 și la profilul Filologie mediile de admitere au fost de la 9,24 la 7,92.

Prof. Irina Livia Enache, director al Colegiului Național ”Grigore Moisil” ne-a dat mai multe  amănunte privind baza materială a acestei  prestigioase  instituții oneștene de învățământ: ”În 25 de săli de clasă și în două laboratoare  de informatică  la  colegiul nostru avem   table interactive, videoproiector și laptop, care  asigură desfășurarea orelor de curs în cele mai moderne condiții. În aceste vremuri de pandemie este de menționat faptul că la Colegiul Național <<Grigore Moisil>> (unde pauzele  între orele de curs sunt decalate), asigurăm zilnic măști  de protecție omologate de Ministerul Sănătății precum și dezinfectant  pentru mîini și suprafețe”.

La întrebarea ”de ce să alegi ca să fii moisilist?” sunt  și alte răspunsuri  pentru  elevii care absolvă  clasa a VIII a!  Aici, la Colegiul Național Grigore Moisil se fac  multe ore de Limba engleză, la  specializarea Limba engleză intensiv, sunt  încurajate  ideile și  creativitatea precum și exprimarea liberă – acestea ajutând elevii  să gândească și să se dezvolte armonios, să se disciplineze. De asemenea, la acest colegiu oneștean  se lucrează mult cu proiecte de grup, fapt ce face ca fiecare elev să fie eficient  în echipă și să coopereze.

*Gândul cadrelor didactice de la Colegiul Național ”Grigore Moisil” din Onești se îndreaptă  în aceste zile și spre absolvenți! ”Ne  dorim să fie posibile realizarea unor  festivități de absolvire pentru elevii claselor a XII a, cu respectarea tuturor regulilor impuse  de  pandemie” – ne-a declarat prof. Irina Livia Enache, director al colegiului.       AMPRENTA   DE  ONEȘTI

Distribuie articolul!