ANUL 2022, ANUL UNEI NOI ÎNCADRĂRI DE IMPOZITE LA ONEȘTI

ANUL  2022,  ANUL UNEI  NOI  ÎNCADRĂRI  DE  IMPOZITE  LA  ONEȘTI

MODIFICĂRILE  INTERVENITE  LA  STABILIREA  ZONELOR  DE  IMPOZITARE  ALE  MUNICIPIULUI  ONEȘTI

 

O comisie numită prin dispoziția primarului Oneștiului Laurențiu Neghină, a analizat spre sfârșitul anului trecut încadrarea pe categorii  de impozite a zonelor municipiului, astfel că în urma constatărilor făcute  și a aprobării în Consiliul Local mulți oneșteni  vor plăti impozitul  diferit  față de anul trecut.  Modul  de evaluare a indicatorilor pentru zona urbană a avut în vedere mai multe criterii: distanța față de zona centrală, rețeaua de apă potabilă, canalizare,  rețea de gaz, energie electrică,  iluminat stradal… trotuar,  drum public, balastru / pietruit / asfaltat, acces la transportul  local și altele.

Comisia a  realizat un studiu  de impact în baza căruia s-a elaborat  Proiectul de hotărâre  privind revizuirea  zonării fiscale a municipiului Onești. În acest studiu se menționează că  ”trecerea dintr-o zonă inferioară într-una superioară precum și invers fac ca impactul financiar asupra bugetului local să nu se modifice față de  anul anterior”. Este de  remarcat faptul că  având în vedere  necesitatea asigurării  unui just echilibru între obligațiile de plată la bugetul local și  nevoile de dezvoltare  ale platformei industriale a municipiului Onești s-a luat  hotărârea  ca preverile aprobate de consilierii locali oneșteni să aibă caracter multianual.

De asemenea, menționăm că  primarul municipiului Onești  și  Grupul consilierilor Partidului Social Democrat (Andronache Nicolae Tudor, Agapi Alexandru Corneliu, Doboș Sergiu Mihail, Sergentu Adrian, Sticlaru Dana Cerasela și Moraru Marian Dorin) , au fost inițiatorii acestui Proiect de hotărâre. Ei au arătat faptul că ”vechea reglementare locală în ceea ce privește  zonarea terenurilor nu mai corespunde, aceasta nemaifiind de actualitate.”

 

 În  cadrul Ședinței Consiliului Local Onești care va avea loc în ziua de 11 februarie  2022  va fi supus dezbaterii și  aprobării Bugetul  local consolidat de venituri și cheltuieli  al municipiului Onești  pe anul 2022.  Vom  reveni.

 

 

Distribuie articolul!