O călăuză printre zidurile Iașilor, la 1925

O  călăuză printre  zidurile  Iașilor, la 1925

ARTICOL  DE  COLECȚIE – 2022

O călăuză printre zidurile Iașilor, la 1925

 

Iașii sunt cu siguranță orașul cel mai interesant și cel mai deosebit în felul său din întreaga Românie. Aspectul pe care îl oferă se  datorește în bună parte și faptului nenorocit că, după ce a cunoscut o dezvoltare puternică în timpul Renașterii Principatelor Române (1825 – 1850), orașul s-a oprit în  evoluția sa în urma Unirei de la 1859 și a fost privit  aproape de prisos într-un  Stat al cărui spirit cerea ca  totul să fie concentrat în Capitală. Dar datorită acestui fapt Iașii prezintă încă și astăzi  caracterul poetic și pitoresc, plin de un farmec apus, al unei aglomerații  urbane din secolul trecut.

Case și palate, ale boierilor moldoveni, instituții economice,  culturale, militare, de o arhitectură simplă se aliniază pe Strada Carol și pe alte artere încununând Dealul Copou. Această supraviețuire prin monumente, unică în felul ei, a epocei eroice aproape  uitate a redeșteptării țărilor române captivează de la primii pași pe turistul amator de  trecut și de artă. În al doilea rând Iașii strălucesc printr-un mănunchi de biserici din epoci foarte diferite, care, vizitate  rând pe rând, pot da  o idee de evoluția artei pe care unii o numesc ”bizantinul moldovenesc”. În al treilea rând, cele mai reușite monumente  din epoca Regelui Carol se află tot la Iași iar Teatrul Național, Universitatea Nouă,  Palatul Administrativ, care încep să capete  încetul cu încetul o valoare  retrospectivă, ne arată  că  acest suveran cuminte a fost un mare edificator.

Piața Unirei poartă  acest nume fiindcă aici s-a jucat Hora Unirei la 24 Ianuarie 1859 de către delegații munteni și moldoveni. În 1918 s-a jucat tot aici Hora  simbolică cu basarabenii, bucovinenii și cu transilvănenii. În  piață se ridică Statuia lui Cuza Vodă (așezată în 1912), operă pe care mulți o găsesc de un gust contestabil al sculptorului Romanelli.  Piața destinată să fie circulară are astăzi o formă neregulată dar este mai spațioasă  decât la 1859, când era o singură răspântie a mai multor drumuri și ulițe. Iar casa spre care privește Statuia e hanul unde s-au desfundat poloboacele cu vin în onoarea delegaților.

 

Strada Cuza Vodă e cea mai vie  arteră a orașului. Strada Ștefan cel Mare (altădată Ulița Mare, ce se vede  a fi pe cale de transformare), e ”inima târgului”. Mitropolia Moldovei  este un grandios  monument, de o mărime neobișnuită  față de bisericile românești și adăpostește  moaștele Sfintei  Cuvioase Parascheva, patroană a Iașului. Biserica Trei Ierarhi (ce se poate vizita până la apusul soarelui), este cea mai pură podoabă a Iașilor, cu exteriorul său zvelt, împodobit cu ornamentații  sculptate ce-i acoperă zidurile. Acesta  nu rivallizează  decât cu interiorul său bogat, strălucitor de splendoarea  mozaicurilor, de măreția candelabrelor. Locașul clădit de Vasile Lupu la 1639, a suportat  diferite stricăciuni – se povestește că turcii, năvălind la Iași au crezut că biserica este  de aur și i-au dat foc, pentru a culege aurul topit.

Trecând de enorma casă  fostă Ghica (în care la 1816 s-a jucat pentru prima  dată teatru în limba română), ne aflăm pe  esplanada Palatului Administrativ (în foto 1), care ne înfățișează una dintre cele mai impunătoare clădiri din toată Europa. Interiorul  Palatului este  în stil gotic ca și exteriorul și comportă  scări monumentale și săli mărețe, între care o prea frumoasă galerie de festivități. Întorcându-ne  spre stânga vedem Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, cu picturi exterioare și o unică turlă. Această biserică, în stilul secolului XV, a fost zidită de Ștefan cel Mare (între anii 1491 – 1493) și a slujit  de lăcaș în care Domnii Moldovei se ungeau cu mir. În fața Palatului Administrativ se vede Statuia lui Ștefan cel Mare, minunată operă a sculptorului Fremiet, păzită parcă de  două tunuri turcești, capturate la  Plevna în 1877.   (Din volumul ”O zi la Iași”, apărut în 1925 la Editura Societății Propășirea Iașilor) 

 

 

 

Distribuie articolul!