MOBILITATE TRANSNAȚIONALĂ ERASMUS+ GĂZDUITĂ DE COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI

MOBILITATE TRANSNAȚIONALĂ ERASMUS+ GĂZDUITĂ DE COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI

 MOBILITATE TRANSNAȚIONALĂ ERASMUS+ GĂZDUITĂ DE COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI

„COMPETENȚE EUROPENE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ METODA CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING”

 

 

Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești (director, prof. Irina-Livia Enache) a găzduit în perioada 21 – 25 Februarie 2022, în contextul proiectului Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 intitulat „The Promotion of Entrepreneurial Skills among SEN Students”, mobilitatea transnațională în România, la care au participat profesori și elevi de la școlile partenere din Turcia (Yolbulan Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmaniye), Italia (IIS Isa Conti Eller Vainicher din Lipari și I.I.S. ‘Da Vinci de Giorgio’ din Lanciano), Croația (Graditeljsko-Geodetska Škola Osijek) și Portugalia (AEVA – Associacao Para A Educacaoe Valorizacao Da Regiao De Aveiro). Luni, 21 Februarie 2022, profesorii și elevii moisiliști, alături de 32 de profesori și elevi de la școlile partenere în proiectul Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 intitulat „The Promotion of Entrepreneurial Skills among SEN Students”, au sărbătorit împreună Ziua Internațională a Limbii Materne 2002 prin lansarea în comunitate a lucrărilor Simpozionul Internațional „Competențe Europene în Educație și Formare Profesională – Metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning”, care s-au desfășurat, atât offline, cu prezență fizică la Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, cât și online, pe Zoom și Facebook Live. La eveniment au mai participat, cu prezență fizică, 3 profesori spanioli de la IES Serpis din Valencia, Spania, găzduiți de Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești pentru activități de tip Job shadowing, în cadrul proiectului Erasmus+ KA101 – Mirar Europa para innovar en las aulas/ Looking at Europe to Innovate în the Classroom, cu nr. de referință 2019-1-ES01-KA101-060820, implementat de școala parteneră din Valencia.

De asemenea, foarte mulți alți profesori din România, Republica Moldova, Polonia, Germania, Suedia, India etc. au participat la simpozion online, pe Zoom și Facebook Live. Directorul Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești, prof. Irina – Lavinia Enache și reprezentanții instituțiilor partenere din comunitatea locală au transmis mesaje de susținere și bun venit: Primăria Municipiului Onești (Primar, dl. Laurențiu Neghină), Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești (dl. Ionuț Tenie, director, dl. Adrian Asavei, reprezentantul Primarului, responsabil Direcția Cultură și Tineret în relația cu ONG-urile), Protopopiatul Onești (preot Ioan Bîrgăoanu, Protopop, dna Bianca Negoiță, asistent social). Acest simpozion a fost  salutat  alături de  directorul Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, prof. Irina – Lavinia Enache și de  inspectorii școlari din echipa de management a Inspectoratului Școlar Județean Bacău (prof. Ida Vlad, prof. Lavinia Misăilă, prof. Ana – Maria Rotaru, prof. Mihaela Franț) și de  directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău (prof. Mariana Ifrim). Simpozionul Internațional „Competențe Europene în Educație și Formare Profesională – Metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning” a fost organizat online, pe Zoom și Facebook Live, în parteneriat cu SELLification4EDUcation  fiind  moderat de prof. Virginia – Smărăndița Brăescu, coordonator proiect Erasmus+ în România, și Călin Iepure, public speaker, trainer, autor, antreprenor, CEO bizz.club Romania.

Participarea a fost numeroasă și valoroasă datorită contribuțiilor aduse pentru reușita evenimentului de către toți invitații speciali și membrii echipei de proiect. Au răspuns invitației și au conferențiat la Onești: prof. Lidia Matei, trainer de limba franceză și limba italiană în cadrul Bridge Language Study House și Sistemic Languages & Trainings, Cluj Napoca (titlul comunicării: “Digital CLIL to Improve Learner Engagement” – ”Digital CLIL pentru  a îmbunătăți implicarea cursanților”), Andy Szekely, public speaker, trainer, autor, antreprenor și arhitect în educație și formare profesională, AS Training & Coaching (titlul comunicării: “Mindset Matters – How to Teach like a Leader!” – ”Contează mentalitatea – Cum să predai ca un lider”), conf. univ. dr. Nadia Morărașu (director Centrul Europe Direct Bacău, titlul comunicării: “Dealing with Language Deficiency vs Language Proficiency in the EU” – ”Confruntarea cu deficiența lingvistică versus  competența lingvistică în UE”), conf. univ. dr. Cristian – Sebastian Chirimbu, profesor asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret București, director al Institutului pentru Cercetări, Politici și Evaluare în Educație – Asociația Profesorilor și Dascălilor de Pretutindeni (titlul comunicării: “Challenges and New Approaches to the Teaching Career”) – ”Provocări și noi aborări  ale carierei didactice”), prof. Monica Dobre, Centrul pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” din Craiova (titlul comunicării: “Communication and Language Skills for Students with Special Needs”) – ”Abilități de comunicare  și limbaj pentru studenții cu nevoi speciale”) și  Răzvan Curcubătă (public speaker, trainer și antreprenor SELLification4EDUcation, titlul comunicării: “Catch your Students Attention with Interactive Teaching” – ”Atrageți atenția  strudenților cu predarea interactivă”).

Multe alte intervenții ale cadrelor didactice din România și din țările partenere în proiect au avut loc offline, în săptămâna 21- 25 februarie 2022, în cadrul școlii gazdă – Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești. Această  instituție  oneșteană de învățământ a fost reprezentată la  simpozion de profesorii: Irina-Livia Enache, director; prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, coordonator de proiect Erasmus+ în România; prof. Magdalena-Maria Velicu, prof. Mariana Bereczki, prof. Cristina Matei, prof. Cristina Romandaș, prof. Maria Stanciu, prof. Elena-Carmen Melinte, prof. Cristina-Lăcrămioara Buzatu, prof. Elena – Florina Miron, prof. Mihaela-Eugenia Vasilache, prof. Carmen Taulescu, prof. Ana-Maria Chelaru, prof. Adriana Constantin, prof. dr. Gabriela Gîrmacea, prof. Mărioara Brescan, prof. Mihaela Iliescu, prof. Cristina-Elena Lungu, prof. Mihalache Ana-Maria. Profesorii care au reprezentat școlile partenere au fost: Yolbulan Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmaniye, Turkey (prof. Ilker Ozer, coordonatorul de proiect din Turcia, și prof. Tuğba Armağan Coşar), IIS Isa Conti Eller Vainicher di Lipari, Italy (prof. Smeralda Cappello, prof. Paola Stagliano și prof. Giacomo Soraci), I.I.S. ‘Da Vinci de Giorgio’ di Lanciano, Italy (prof. Michela Maciantonio și prof. Pietro Silvestri), Graditeljsko-Geodetska Škola Osijek, Croatia (prof. Krešimir Stiner și prof. Krunoslav Šolić), AEVA – Associacao Para A Educacaoe Valorizacao Da Regiao De Aveiro, Portugal (prof. Maria Paula Moura Vieira Natal Garcia și prof. Maria Luís Martins Bettencourt Viana) și de la IES Serpis Valencia, Spain (prof. Amparo Sala Ferrandis, prof. Joan Carles Queralt Lázaro, prof. Pilar Córcoles Tamarit), școală parteneră pentru activități de job shadowing în proiectul Erasmus+ KA101 – „Mirar Europa para innovar en las aulas/ Looking at Europe to Innovate în the Classroom”. În comunicările prezentate participanții la simpozion au abordat teme precum: ”Role-playing games” (”Jocuri de rol”), ”Project Based Learnin” (Învățarea bazată pe proiecte”), ”Editind School Magazines” (”Editarea revistelor școlare”), ”Multilingual Reading” (”Lectură  multilingvă”, ”Language Skills Apps for Students with Special Needs” (”Aplicații de cunoștințe lingvistice  pentru elevii cu nevoi speciale”), ”Peer Teaching” (”Predarea  de la egal la egal”). De asemenea, au mai  fost abordate temele: ” Strategies for teaching SEN Students” (”Strategii pentru predarea elevilor cu nevoi speciale”), ”Teaching foreign languages to learners with special educational needs” (Predarea limbilor străine pentru cursanții cu nevoi speciale”), ”Building a multilingual dictionary for Students with SEN” (”Crearea unui  dicționar multilingv”),” Documentary mediation and Pedagogical mediation” (”Mediere documentară și mediere pedagogică”), ”STEAM education” (”Educație STEAM”), ”Play-based Learning” (”Învățare bazată pe joc”), ”Fun Outdoor Learning Activities for Students with SEN” (”Activități distractive de învățare în aer liber pentru studenții cu CES”) , ”Virtual activities on eTwinning” (”Activități virtuale pe  e Twinning”), ”Quality Agreement & Europass Mobility Document” (”Acord dce calitate și document de mobilitate”), ”Monitoring and Evaluation Tools and Strategies” (”Instrumente și strategii de  monitorizare și evaluare”, etc.

La nivel global, politicile educaționale pun accentul pe dobândirea de competențe care să fie recunoscute și pe piața muncii. Aceste competențe sunt expresia integrării reușite a unor atitudini, cunoștințe, deprinderi și resurse cognitive multiple pentru rezolvarea unor situații complexe. Comisia internațională a educației pentru secolul 21 subliniază importanța înlocuirii competenței profesionale cu noțiunea de competență personală, care reprezintă un mănunchi de atitudini, valori, cunoștințe, capacități și deprinderi proprii fiecărui individ: calificarea dobândită prin formarea tehnică și profesională, comportamentul social, capacitatea de a lucra in echipă, spiritul de inițiativă și curajul de a-și asuma riscuri. Dincolo de toate aceste exigențe, angajatorii doresc ca angajații să devină actori ai schimbării, să știe să comunice multilingv și multicultural, să lucreze eficient cu ceilalți, să gestioneze și să rezolve conflicte, adică să acționeze împreună ca „o echipă de proiect inteligentă”. (Jacques Delors, 1999) Ideea acestui proiect s-a născut din nevoia profesorilor din școlile partenere de a căuta împreună soluții prin care să-i sprijine pe elevii cu cerințe educaționale speciale să se integreze în învățământul de masă, pentru a reuși să-i implice în activități plăcute, creative și eficiente, care să-i motiveze să învețe și să-i stimuleze să lucreze în echipă. conform necesităților, intereselor, dezvoltării cognitive, deprinderilor, performanțelor anterioare, precum și nivelului funcțional actual.

 

În numele echipei de proiect Erasmus+, Coordonator de proiect, Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, România

 

Distribuie articolul!