CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI ”Activ în practică – activ pe piața muncii” SMIS 130540

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI  ”Activ în practică – activ pe piața muncii” SMIS 130540

 

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

”Activ în practică – activ pe piața muncii”

SMIS 130540

 

S.C. AUTOSERVICE MARINI Bacău,  în parteneriat cu Școala Postliceală CAROL DAVILA Onești şi Colegiul Tehnic GHEORGHE ASACHI Onești, marchează în data de 17 septembrie 2022 finalizarea proiectului “Activ în practică – activ pe piața muncii”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv compozit 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial  competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul a fost implementat prin parteneriatul creat între S.C. AUTOSERVICE MARINI din Bacău, Școala Postliceală CAROL DAVILA Onești şi Colegiul Tehnic GHEORGHE ASACHI Onești pe o perioadă de 24 de luni, începând cu 18 septembrie 2020, până în 17 septembrie 2022, valoarea totală a proiectului a fost de 2,099,177.39 lei.

Obiectivul general al proiectului: creșterea numărului de elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, ca răspuns la nevoile elevilor din învățământul profesional și tehnic la o educație de calitate, pentru o viață împlinită și prosperă și ca răspuns la nevoile angajatorilor de a avea forță de muncă bine calificată, în vederea dezvoltării unor afaceri pe termen lung, care să poată face față unei economii în schimbare, care utilizează calificări moderne și complexe.

Prin intermediul proiectului Activ în practică – activ pe piața muncii, un număr de 220 de elevi din cadrul Școlii Postliceale CAROL DAVILA Onești şi Colegiului Tehnic GHEORGHE ASACHI Onești au fost sprijiniți pentru tranziția de la școală la viața activă, prin activitățile implementate în cadrul proiectului.

Principalele rezultate concretizate în cadrul proiectului:

– Crearea unei rețelei de parteneriate pentru practică cu 42 de instituții/societăți comerciale la nivelul județului Bacău

– Organizarea a 5 conferințe de informare privind beneficiile stagiilor de practică la care au participat 113 reprezentanți ai agenților economici locali, reprezentanți ai unităților de învățământ beneficiare ale proiectului și părinți/tutori ai elevilor

– Organizarea unui seminar pe teme de geriatrie în colaborare cu Centrul Socio-Medical Hârja care-și desfășoară activitatea în subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate- îmbătrânire sănătoasă, stil de viata si sanatate publica – la care au participat 208 persoane in cele 2 zile

– Organizarea cursurilor pentru certificare ECDL pentru un numar de 50 elevi care au sustinut examenul de bacalaureat – 46 de elevi au primit certificarea.

– Organizarea unui Concurs scolar “Creativitate si tehnologie” la sectiunile “valorificare eficienta a resurselor materiale si energetice” si “promovarea tehnologiilor nepoluante” – 4 elevi câstigători

– Organizarea a doua ediții concurs pentru testarea aptitudinilor practice dobandite de elevii anului III din cadrul Scolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” din Onesti si Moinesti, pentru specializarea Asistent Medical Medicina Generala cu tema “Teoria preventiei și practica salvarii de vieti” – 12 elevi premiati

– Organizarea unui seminar, cu participarea entităților sanitare interesate din județul Bacău, cu tema “Importanța primului ajutor pentru salvarea vietii” – 10 demonstrații practice și 131 de persoane participante

– Elaborarea și editarea a 100 de broșuri intitulate” Itinerarii turistice în bazinul Trotușului” de către elevii aparținând GT din proiect de la specializarea turism

– Sesiuni de internship la partenerii de practica si inregistrarea si dezvoltarea a 7 firme de exercitiu/întreprinderi simulare

– 24 de întâlniri de lucru pe tema – promovarea dezvoltării durabile și orientarea către o economie competitivă, cu emisii scăzute de carbon,  promovarea egalității de șanse, combaterea discriminarii și violenței domestice împotriva copiilor și  promovarea necesitații colectării selective a deșeurilor, scăderea cantității deșeurilor ți dezideratul zero deșeuri

Conferința de închidere are loc joi, 15 septembrie 2022, la ora 14.00 la Colegiul GHEORGHE ASACHI Onești.  Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, agenți economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, reprezentanţi ai elevilor,  absolvenţi.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la: E-mail:pocu130540@gmail.com

 

Manager proiect

Daniela MARINESCU

Proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

Distribuie articolul!