Un proiect în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale ”George Călinescu” din Onești

Un proiect în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale  ”George Călinescu”  din Onești

 

Trăind  vremurile  în care școlile  din România doresc  ca să se înscrie în rândul școlilor europene, cu  standarde din ce în ce mai înalte, suntem  bucuroși să consemnăm activitățile deosebite  prin care  cadre didactice, elevi și părinți dar și instituțiile  de pe plan local se implică în acest dialog și permanent, pentru un învățământ   românesc deschis atât  performanțelor  cât și  dobândirii  unor  puternice  atitudini civice pentru viață. Recent, la  Școala Gimnazială ”George Călinescu” Onești a început  derularea Proiectului educațional ”Sunt mai  <<cool>> dacă fumez?!”,  această  activitate desfășurându-se la ”Clubul Elevilor”, care a fost luat cu asalt  de elevii mai multor clase ale  școlii. În cadrul acestei activități elevii s-au întâlnit  cu dr. Ovidiu Secară  precum și cu agent șef adjunct Cătălina Avram și subinspector Mădălina Bălan, de la Poliția Municipiului Onești.

”Proiectul nostru  are în vedere însuşirea şi dezvoltarea unui anumit mod de comportament al elevilor, comportament structurat pe valori educative şi morale. Mai mult, pentru că şcoala este <<un agent de transformare în cadrul societăţii>>, elevii ţintă ai acestui proiect trebuie să conştientizeze în primul rând propria valoare, respectul de sine, responsabilităţile ce le revin. Fumatul în rândul elevilor reflectă, din păcate, o stare de criză. Şi elevii au probleme reale, de aceea se impune  ajutarea lor de către specialişti. Prin urmare, acest proiect vine în întâmpinarea tuturor celor care se confruntă cu această tentaţie. În mod clar se pot preveni anumite probleme sau se pot rezolva mult mai uşor dacă sunt conştientizate rapid”, ne-a declarat  prof. Ioana Rusu, director al Școlii Gimnaziale ”George Călinescu”, coordonatoare a acestui proiect împreună cu profesoarele Emilia Spătaru și Lăcrămioara Săbăreanu.  Grupul  ţintă  și beneficiari ai proiectului au fost elevii claselor VII – VIII ai Şcolii Gimnaziale “George Călinescu” Oneşti (clasa a VII-a A, prof. diriginte Lăcrimioara Săbăreanu, clasa a VII-a B, prof. diriginte Lăcrămioara Bălan, clasa a VII-a C, prof. diriginte Emilia Spătaru, clasa a VII-a D, prof. diriginte Cristi Mandel, clasa a VIII-a A, prof. diriginte Cătălina Cernica, clasa a VIII-a B, prof. Alina Coitu, clasa a VIII-a C, prof. Bogdan Isachi, clasa a VIII-a D, prof. diriginte Adrian Sandu).

Dr. Ovidiu Secară, cu o bogată experiență medicală,  a vorbit elevilor despre structura şi fiziologia plămânului, despre  prezența în organism a substanțelor nocive din țigară și despre  complicațiile pulmonare și de altă natură ale fumatului, răspunzând și unor întrebări care i-au fost adresate.

Problematica  datorată  adâncirii diferenţelor foarte mari între  nivelurile de trai ale părinților și elevilor, tot mai mulți dintre părinți  fiind nevoiți să plece la muncă în străinătate și să-și lase copiii în grija bunicilor ori a altor rude, care nu sunt  preocupate de soarta lor, influența asupra elevilor a găștilor de cartier ori a unor persoane rău intenționate și alte numeroase situații au fost abordate  în dialogul elevilor cu Cătălina Avram (agent șef adjunct) și Mădălina Bălan (subinspector), de la Poliția municipiului Onești. Ele  au vorbit și de avalanșa de informații, de problemele  grave de ordin emoțional și de alte lucruri cu catre tinerii se întâlnesc. ”Poliția  este alături de voi și vă poate ajuta ori de câte ori  aveți nevoie! Trebuie să avem grijă de sănătate, de siguranță și să aveți  mereu încredere în părinți”, au  menționat reprezentantele Poliției municipiului Onești la întâlnirea cu elevii Școlii Gimnaziale ”George Cîălinescu”.

Prof. Emilia Spătaru, coordonatoare a proiectului, ne-a declarat:” Eliminarea fumatului în rândul elevilor prin implicarea activă a acestora în diferite activităţi, ce presupun încurajarea creativităţii şi libertăţii de exprimare și, mai ales, conştientizarea riscurilor la care se supun, precum şi a faptului că pot rezista tentaţiei, este scopul acestui proiect. Avem convingerea că desfăşurarea activităţilor şi implementarea proiectului educaţional  va conduce la identificarea timpurie a elevilor predispuşi să fumeze,  la implicarea activă a celorlalţi elevi în prevenirea şi combaterea fumatului precum și la îmbunătăţirea stării generale de disciplină în rândul elevilor, crearea  unor structuri cu rol de mediere,  realizarea unor programe de informare a elevilor privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de conflict (auto-control, negocierea conflictelor, mijloace de auto-apărare). De asemenea, va  încuraja exprimarea opiniei elevilor și vor fi valorificate  temele relevante pentru problematica fumatului (drepturile şi îndatoririle individului; libertate şi normă / regulă de comportament, decizie şi consecinţele deciziilor, abilităţi sociale)”.

Menționăm că  asociați ai Proiectului ”Sunt mai  <<cool>> dacă fumez?! sunt  Spitalul Municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca”, Poliția municipiului Onești și psiholog Angela Curcuță  și prin acțiunile desfășurate o dată cu rezolvarea  unor anumite probleme se urmărește și însușirea de către elevi a  valorilor educative și morale.    Ion Moraru

Distribuie articolul!