Învățarea prin proiecte Etwinning, învățare autentică

Învățarea prin proiecte Etwinning, învățare autentică

Proiectul internațional, din categoria proiectelor Etwinning, intitulat ”It is a jungle out there!”, se derulează la Școala Gimnazială  ”George  Călinescu” din  Onești, prin realizarea de activități de învățare cu cei 26 de elevi clasei a II-a B. Inițiatorul proiectului este Cammaro Tiziana, profesor din Italia, iar țările partenere sunt: România, Spania, Italia, Malta, Grecia, Polonia. Scopul principal al proiectului este cunoașterea elevilor implicați în activitățile proiectului, prin îndeplinirea unor sarcini referitoare la animale.

Etapele de lucru se derulează pe tot parcursul anului școlar 2022-2023, comunicarea realizîndu-se prin intermediul platformei school-education.ec.europa.eu și al aplicațiilor padlet.com și google forms, eficient îmbinate cu metoda tradițională de comunicare prin expediere de scrisori.

În prima etapă (derulată în lunile noiembrie și decembrie) elevii fiecărei clase implicate au creat un logo al proiectului și au votat logo-ul preferat. Au creat felicitări și scrisori de prezentare, pe care le-au expediat unei clase partenere. Clasa a II-a B a avut ca parteneră o clasă a doua, din Spania. Bucuria de a oferi și de dărui gânduri de sărbătoare, printr-un produs creat în clasă, la ora de Arte Vizuale  și  Abilități  Practice, s-a îmbinat cu alte emoții specifice: curiozitatea, entuziasmul, nerăbdarea la deschiderea plicului.

 

A doua etapă (ce a început în februarie și este  în derulare în martie), constă în prezentarea a patru animale, alese dintr-o listă dată, prin realizarea unui desen / colaj și scrierea a 3-4 propoziții despre fiecare și postarea acestora pe un padlet. O altă clasă parteneră va completa padletul cu alte cadre, iar produsul final va fi o carte electronică despre animale.

În a treia etapă (ce se derula în lunile aprilie și mai) se va reveni la expedierea de scrisori, pentru a prezenta animalul preferat al fiecărui elev.

Proiectul ”It is a jungle out there” poate fi, ca și alte proiecte europene, un instrument de învățare autentică, outside the box, ce contribuie la formarea de competențe de comunicare într-o limbă străină, de competențe sociale și civice, precum și a spiritului de inițiativă și antreprenoriat. La aceste valențe formative se adaugă și latura motivațională, împlinită prin modalitatea atractivă de învățare.                 Articol  realizat  de   Profesor pentru  învățământ primar  Nadia Tufă,  de la Școala Gimnazială ”George Călinescu”, coordonatoarea la această instituție a Proiectului  ”It is a jungle out there!”

Distribuie articolul!