Zi: <span>1 martie 2023</span>

Home 2023 martie 01 (miercuri)
”Cartea pe care o iubesc”
Articol

”Cartea pe care o iubesc”

Acest concurs  se adresează elevilor de ciclul gimnazial și liceal din instituțiile de învățământ  din municipiul Onești Lucrarea înscrisă în concurs nu trebuie să depășească 2 pagini (format A4 cu text tehnoredactat Textul va fi  tehnoredactat în programul  Microsoft Word  și  salvat în fomat.doc,  cu   font  Times   New   Roman,  mărime   12,   spațiere   la   1   rând,  ...