Proiect „START IT cu Erasmus+” la Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești - Amprenta de Onesti

Proiect „START IT cu Erasmus+” la Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești

Proiect „START IT cu Erasmus+” la  Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești

Proiectul „START IT cu Erasmus+”, nr. proiect 2023-1-RO01-KA122-VET-000146565,  are  ca beneficiar Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești și este finanțat de  Comisia Europeană cu o valoare de 98316.00 Euro. Proiectul le oferă elevilor șansa de a realiza un stagiu de practică în firme IT din Cipru și Portugalia, de a dezvolta competențe profesionale, abilități practice și „soft skills”, într-un mediu real de muncă, modern, european. Colegiul va cunoaște piața muncii din două țări avansate tehnologic, va face schimb de bune practice și va crește prestigiul ca bun formator în țară și străinătate. Un număr  de  30 elevi ai Colegiului Național ”Grigore Moisil” din Onești, specializare Matematică-Informatică, intensiv informatică și intensiv limba engleză,  de la clasele  a X a  și a XI a, vor avea o primă experiență de mobilitate transnațională și  vor realiza un stagiu de practică în companii IT din Cipru și Portugalia. Acest proiect  oferă  elevilor  oportunitatea de a-și completa pregatirea teoretică dobandită în școală, cu o latură practică, aplicativă și atractivă, de a obține documentul Europass Mobility.

Obiectivele acestui proiect  sunt: creșterea calității formării profesionale pentru 30 elevi, prin dezvoltarea de aptitudini și competențe web design certificate European, într-un mediu economic real, prin stagii de practică în Cipru și Portugalia; îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, multilingvistice, interculturale, de adaptare și integrare în medii socioculturale noi pentru 30 elevi prin participare la mobilități internaționale. De asemenea, un alt obiectiv al acestui proiect privește  creșterea dimensiunii europene și a prestigiului Colegiului Național ”Grigore Moisil” din Onești prin realizarea de parteneriate cu companii și agenți economici europeni, timp de un an.

Echipa de proiect  cuprinde pe  profesorii: ENACHE IRINA – Director, responsabil legal,  MELINTE CARMEN – Coordonator proiect,  BUZATU CRISTINA – Responsabil monitorizare și diseminare și pe  responsabilul financiar – SANDU ELENA  și PETRE  SIMONA,  responsabil  selecție și pregătire. Grup țintă este reprezentat de  elevii claselor a X-a A matematică-informatică , intensiv limba engleză, a X-a B matematică-informatică, intensiv informatică, a XI-a A matematică-informatică , intensiv limba engleză și a XI-a B matematică-informatică, intensiv informatică

Proiectul se  derulează  în perioada 15 octombrie 2023 – 14 noiembrie  2024 iar  mobilitățile se vor desfășura în Cipru și Portugalia. Ca  un rezultat  intangibil al acestui proiect este faptul că  30 de elevi ai colegiului oneștean  vor avea cunoștințe, competențe și abilități dezvoltate pentru realizarea de site-uri web și vor dobândi  competențe lingvistice și culturale îmbunătățite  și vor avea  o primă experiență de muncă în firme IT din Europa. Ei vor fi  mai bine pregătiți pentru piața muncii din țară și din străinătate și mai motivați pentru succes professional.

Vor fi și rezultate tangibile, așteptate  ale acestui proiect: obținerea a 30 documente  Europass Mobility, realizarea a 30  caiete  practică digitală  și a 30 portofolii practică, conceperea în echipe, în stagiu, a 10 site-uri web, încheierea a două parteneriate  cu  grădinițe / școli / instituții locale pentru realizarea de site-uri web și activități de voluntariat și altele. Sustenabilitatea proiectului  este asigurată printr-un  site proiect cu rezultate – resurse RED , un auxiliar „Inițiere în WordPress”  și 1 curs de 10 ore „Start IT – website”, realizat de participanți, îndrumați de profesorii însoțitori. Participanții vor fi tutori colegilor și elevilor din clasele  a VII – IX a. Un  material „Lecții învățate” va fi înaintat către  C. A.  Coordonator proiect,  Prof. Melinte Elena-Carmen

 

 

 

Distribuie articolul!