Proiect educațional la Școala Gimnazială ”George Călinescu” din Onești – ”Sunt mai cool dacă fumez?!”

Proiect  educațional la Școala Gimnazială ”George Călinescu” din Onești –  ”Sunt mai cool dacă fumez?!”

Școala  românească, ce se dorește a fi o școală europeană modernă, în care procesul  de dezvoltare continuă să  aibă prioritate, derulează în mod lăudabil, proiecte ce presupun  crearea de relații interpersonale bazate pe un dialog permanent, deschis și sincer. Acest dialog din cadrul actului educațional este între cadre didactice, elevi, părinți și organizații din comunitatea  locală. ”Sunt mai cool dacă fumez?!” este numele proiectului educativ de la Școala Gimnazială ”George Călinescu” ai cărui coordonatori sunt profesorii Ioana Rusu, Lăcrămioara Săbăreanu și Emilia Spătaru, partener fiind Spitalul Municipal ”Sfântul Ierah Dr. Luca” din Onești.

Acest proiect  educațional  are în vedere însușirea și dezvoltarea  unui mod de comportament al elevilor, structurat pe  valori educative și morale. ”Mai mult, pentru că școala este un agent de transformare în cadrul societății, elevii – țintă ai acestui proiect trebuie să  conștientizeze în primul rând propria valoare, respectul de sine, responsabilitățile ce le revin. Democratizarea școlii presupune  nevoia unor reevaluări de rol, de statut, de norme.  Fumatul în rândul elevilor  reflectă din păcate o stare de criză. Și elevii au probleme reale, de aceea se  impune ajutarea lor de către specialiști”, a declarat prof. Ioana Rusu, care a mai menționat:.”Derularea acestui proiect are loc în  condițiile apariției și adâncirii  diferențelor foarte mari între venituri, între nivelurile de trai ale părinților și elevilor, când tot mai mulți părinți care pleacă în străinătate  își lasă copiii în grija  bunicilor ori a rudelor. Inevitabil apar  traumele sufletești, datorită absenței  părinților. În plus, influența găștilor de cartier sau a unor persoane rău intenționate este din ce în ce mai mare  și mai puternică. Mentalitatea păguboasă  de a refuza să se recunoască și să  accepte gravitatea acestei probleme, inclusiv a celor  generate de insuficiența maturitate psihică a elevilor precum și a situațiilor clare, uneori grave de deviații  comportamentale agravează  problemele deja existente. Neasumarea  răspunderii  sau la fel de grav a << pasării>>  responsabilității de la o instituție la alta este din  păcate  o practică des întâlnită care conduce la încetinirea rezolvării problemelor legate de fumat și nu numai (alcool, droguri)”.

Membrii asociați  ai acestui proiect  sunt dr. Mădălina  Pletea Purcaru (director al Spitalului Municipal ”Sfântul Ierarh Dr. Luca”, care a prezentat elevilor structura și fiziologia plămânului, implicațiile lipsei de oxigen dar și a prezenței celorlalte substanțe nocive din țigară precum și gravitatea începerii de timpuriu a fumatului și complicațiile pulmonare și de altă natură ale acestuia) și psiholog Angela Curcuță (ce a răspuns întrebărilor adresate), partener fiind Spitalul Municipal Onești. ”Eliminarea fumatului în rândul elevilor prin implicarea activă a acestora în diferite activități ce presupune  încurajarea  creativității  și libertății de exprimare și mai ales  conștientizarea  riscurilor la care se supun și a faptului că pot rezista tentației de a fuma  precum și crearea unei atitudini corecte a elevilor față de fumat  sunt câteva din scopurile acestui  proiect”, a menționat prof. Emilia Spătaru.

Ca obiective, prin implementarea acestui proiect se  înscriu  evaluarea  dimensiunii fumatului în rândul  elevilor, elaborarea  unui set de recomandări părinților și cadrelor didactice  cu scopul de  ameliorare a fumatului în rândul elevilor, crearea unor opinii ale elevilor care resimt mai acut și semnalează cu franchețe unele efecte ale fumatului. De asemenea, stimularea gândirii creative în idendificarea și rezolvarea de probleme și realizarea  unei comunicări  eficiente, care să aibă drept efect cooperarea și căpătarea încrederii în sine a elevilor sunt alte  obiective ale acestui proiect. Menționăm că grupul țintă și beneficiari ai proiectului sunt elevii claselor a VII a de la Școala Gimnazială ”George Călinescu” din Onești.

Este de evidențiat faptul că desfășurarea activităților și implementarea Proiectului educațional ”Sunt mai cool dacă fumez?!” de la Școala Gimnazială  ”George Călinescu” din Onești va conduce la  mai multe lucruri pozitive: identificarea timpurie a elevilor predispuși să fumeze, implicarea activă a celorlalți elevi în prevenirea și combaterea fumatului, la îmbunătățirea stării generale de disciplină în rândul elevilor,  la  crearea unor structuri cu rol de mediere.     Ion Moraru

Distribuie articolul!