La Onești au loc Reuniunile Culturale ”Alecsandriada”

La  Onești au loc  Reuniunile  Culturale ”Alecsandriada”

 

Mărire, slavă ţie, o, rege-al poeziei!
„Ovidiu”, „Despot-Vodă”, „Fântână Blanduziei”
Prin veacuri al tău nume cu flăcări îl vor scri,
Mărire, slavă ţie, Vasile Alecsandri!   Versuri  de Victor Eftimiu

 

După manifestarea culturală de mare succes în rândul publicului  ”Florii cu poezii”, ( cum sunt și versurile poetului Vasile Alecsandri ”Vin Floriile cu  soare / Și soarele cu Florii”), Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” din Onești ne pregătește  un adevărat festin! Este vorba de desfășurarea, între 16 -18 mai în  municipiul Onești și în împrejurimi, a celei de-a VIII a ediții a Reuniunilor Culturale ”Alecsandriada”. Deschiderea oficială a evenimentului are loc joi 16 mai, la ora 15 la Aula  Bibliotecii   Municipale  ,,Radu Rosetti”, unde vor fi susținute  Comunicări ştiințifice despre Vasile Alecsandri, Costache Negri, Elena Negri, Elena Cozoni ş.a și vor avea loc dezbateri pe marginea lucrărilor prezentate cu participanții la eveniment. Comunicările  vor fi   susținute de cercetători, publicişti, scriitori, critici şi istorici literari, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, muzeografi, studenţi, masteranzi, pornind de la scrierea din 1929 a Mariei Bogdan, fiica lui Vasile Alecsandri (1818-1890), Altădată, (ca) şi astăzi / „Autrefois et aujourdʼhui”. Un  recital susținut de tineri muzicieni va prefața momentul ”In memoriam – Alex. Ștefănescu și Nicolae Manolescu.

După cum anunță  site-ul ”Unu pe Trotuș”, ”vineri 17 mai  va fi cunoscut cel mai important aşezământ monahal din judeţul Bacău, Mănăstirea Bogdana (com. Ștefan cel Mare), care adăposteşte fonduri de carte veche şi icoane din perioada 1642 – 1830. Apoi, la Borzeşti  vor fi vizitate biserica ştefaniană, „Stejarul din Borzeşti” şi Muzeul de Artă Religioasă. Această  deplasare pe meleagurile  trotușene  este marcată în programul  manifestării sub genericul „Memoria locurilor – Oneşti, Borzeşti, Bogdana”- 520 de ani de la înveşnicirea lui Ştefan cel Mare. Cu un moment de reculegere şi cu depunerea unei coroane la mormântul fiicei lui Vasile Alecsandri, Maria Bogdan (1857-1937), se va încheia prima parte a zilei.

După-amiază, de la ora 15.00, în Sala multifuncţională a Bibliotecii, sunt programate un moment poetic şi muzical, urmat de lansări de carte şi reviste. Cartea ediţiei 2024 a Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” este  <<Activitatea lui Vasile Alecsandri pe tărâmul literaturii române>> (teza de doctorat elaborată de Petre Dulfu; Cluj, 1881; traducere din limba maghiară de Ana-Maria Brezovszki, 2006; Bacău, Editura Vasile Alecsandri şi Biblioteca Judeţeană  <<Petre Dulfu >>  Baia Mare, 2024), prezentată de Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene <<Petre Dulfu>>  Baia Mare. Cu festivitatea de premiere se va încheia a doua zi a manifestărilor. Ultima zi îi va aduce pe participanţi la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, pentru un moment special: In honorem C. Th. Ciobanu, continuat cu „Poveştile Elenei” – film de Cecilia Moldovan, despre Vasile Alecsandri şi Elena Negri.

Această manifestare care este organizată de  Primăria municipiului Onești, Consiliul Local Oneşti şi Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, împreună cu Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău are ca parteneri Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti şi Fundaţia Naţională „G. Călinescu” Oneşti. Alături de conferențiarul universitar  doctor Ioan Dănilă, ”sufletul” acestui ”regal cultural”,  colaboratori sunt Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Muzeul de Istorie Oneşti, Asociaţia „Caşin – tezaur de frumuseţe”, subfiliala Oneşti a Asociaţiei Naţionale Cultul eroilor „Regina Maria”, Aşezământul de Cultură „Bacău”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău și  Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala Bacău.

Invitaţii speciali sunt acad. Mihai Cimpoi şi Doina Dabija (Chişinău) şi Cristinel-Liviu Bogdan (Feteşti, jud. Ialomiţa, descendent al fam. Alecsandri – Bogdan). Vor putea fi vizionate o expoziţie de medalii „Vasile Alecsandri”, din colecţia Vilică Munteanu, şi de carte, din colecţiile Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești.      Ion Moraru

 

 

Distribuie articolul!