Simpozionul Internațional „Medierea în școală” la Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești

Simpozionul Internațional „Medierea în școală” la  Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești

Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești (director, prof. Irina-Livia Enache) a găzduit în perioada 31 Ianuarie – 4 Februarie 2022, în contextul proiectului Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093716_4 intitulat „Peace în Class, Peace în School”, prima mobilitate transnațională la care au participat profesori de la școlile partenere din Turcia (Kirkkonaklar Anadolu Lisesi, Ankara), Italia (Istituto Superiore San Pellegrino) și Bulgaria (Vocational School for Transport and Agrarian Technologies “N. Y. Vaptzarov” Haskovo). Nu au putut fi prezenți la Onești profesorii de la școala parteneră din Polonia (Zespol Szkol Nr 1, Rzeszów), care și-au anulat în ultimul moment participarea din cauza unui focar Covid și carantinarea întregii școli.

Luni, 31 Ianuarie 2022, profesorii și elevii moisiliști, alături de 16 profesori de la școlile partenere în proiectul Erasmus+ KA229 – „Peace în Class, Peace în School” și reprezentanți de marcă de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, Asociația Părinților „Grigore Moisil” Onești, Centrul Europe Direct din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” Bacău, Academia de Inovare și Schimbare în Educație – AISE, Institutul Român de Psihoterapie Integrativă – IRPI, SELLification4EDUcation, mediatori autorizați, membri ai Consiliului de Mediere, psihosociologi, consilieri școlari ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională – CJRAE, au sărbătorit împreună Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală prin lansarea în comunitate a proiectului Erasmus+ și deschiderea lucrărilor Simpozionul Internațional „Medierea în Școală”, care s-au desfășurat, atât offline, cu prezență fizică la Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, cât și online, pe Zoom și Facebook Live.

Participarea la Simpozionul Internațional Medierea în școală și lansarea în comunitate a proiectului Erasmus+ KA229 – „Peace în Class, Peace în School” a fost numeroasă și valoroasă datorită contribuțiilor aduse pentru reușita evenimentului de către toți speakerii invitați, echipa de proiect și partenerii din comunitatea locală: Primăria Municipiului Onești (dl. Laurențiu Neghină, Primar, dl. Daniel Spânu, Secretar General consilier juridic, dl. Daniel Tărlungeanu, contabil), Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” Onești (dl. Ionuț Tenie, director, dl. Adrian Asavei, reprezentantul Primarului, responsabil Direcția Cultură și Tineret în relația cu ONG-urile), Protopopiatul Onești (preot Ioan Bîrgăoanu, Protopop, dna Bianca Negoiță, asistent social). Directorul Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, prof. Irina – Lavinia Enache, inspectorii școlari din echipa de management a Inspectoratului Școlar Județean Bacău (prof. Ida Vlad, prof. Lavinia Misăilă, prof. Ana – Maria Rotaru, prof. Mihaela Franț), directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău (prof. Mariana Ifrim) și directorul Agenției „Împreună”, dr. Gelu Duminică, au transmis cuvinte de bun venit, mesaje de susținere și alocuțiuni la deschiderea activităților simpozionului internațional.

De asemenea, au răspuns invitației echipei proiectului Erasmus+ KA229 – Peace în Class, Peace în School, coordonat în România de prof. Virginia – Smărăndița Brăescu, și au conferențiat la Onești, conf. univ. dr. Nadia Morărașu (director Centrul Europe Direct Bacău, titlul comunicării: Linguistic Mediation in European Education), prof. dr. Daniela Munca – Aftenev (președinte Academia de Inovare și Schimbare în Educație – AISE, titlul comunicării: Pedagogical Mediation using the Virtual Learning Environment), prof. dr. Gabriela Gîrmacea (Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, titlul comunicării: The Transition from a Culture of War to a Culture of Peace), dr. Mara Priceputu (președinte Institutul Român de Psihoterapie Integrativă – IRPI, titlul comunicării: Ethics and Competence in Education for the World Diversity of the Future), prof. dr. Oana – Paula Zaharia  (psiholog/ consilier școlar CJRAE Bacău și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești, titlul comunicării: Education Adolescents for Conflict Management), ing. Anca Ciucă (mediator autorizat, fost președinte al Consiliului de Mediere, titlul comunicării: Potential To Be Used in Schools), dr. Zeno Șuștac, avocat și mediator autorizat, membru al Consiliului de Mediere, titlul comunicării: Mediation During the Pandemic), dl. Răzvan Curcubătă (trainer și antreprenor SELLification4EDUcation, titlul comunicării: How to Prevent Bullying in Schools), dl. Bruno Demaille (mediator și negociator internațional, titlul comunicării: School Mediation: a necessity especially in a pandemic period).

Multe alte intervenții ale cadrelor didactice din România și din țările partenere în proiect au avut loc, în săptămâna 31.01– 04.02.2022, atât offline, în cadrul școlii gazdă – Colegiul Național  ”Grigore Moisil” Onești, cât și online, prin Streamyard, la invitația d-lui Adrian Asavei, în cadrul emisiunii Interviurile Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești. Profesorii care au reprezentat, la această mobilitate transnațională, școlile partenere în proiectul Erasmus+ KA229 – „Peace în Class, Peace în School”, Colegiul Național ”Grigore Moisil”, Onești – Romania (prof. Irina-Livia Enache, director; prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, coordonator de proiect Erasmus+ în România; prof. Mariana Bereczki, prof. Magdalena-Maria Velicu, prof. Cristina Matei, prof. Cristina Romandaș, prof. Maria Stanciu, prof. Elena-Carmen Melinte, prof. Cristina-Lăcrămioara Buzatu, prof. Elena Miron, prof. Gabriela-Elena Anghel, prof. Cristina Lungu, prof. Elena Dreghici, prof. Mihaela-Eugenia Vasilache, prof. Carmen Taulescu), Kirkkonaklar Anadolu Lisesi, Ankara – Turkey (teacher Synan Aydin Yanik, school principal, teacher/coach Bülent Hacogullari, Turquish project coordinator and leader of the project team, teacher Çiğdem Isil Firat, teacher Mahmut Yilmaz, teacher Mustafa Yavuz Uzunkaya, teacher Muammer Pat), Istituto Superiore San Pellegrino – Italy (teacher Gretel Tagliarini, teacher Giuseppina Arzuffi, teacher Marta Cortinovis, teacher Francesca Carminati, teacher Alessandro Troiano, teacher Pierluigi Rota), Vocational School for Transport and Agrarian Technologies “N. Y. Vaptzarov” Haskovo – Bulgaria (teacher Stefani Arabadzhieva, teacher Dimitar Tonev, teacher Boyan Bonev, teacher Atanas Atanasov) au abordat teme precum: Social-Skills Rating System, Conflict Management, Emotional Inteligence and Bullying Prevention, Active listening and Assertiveness, Opening Questions, Role – Play Activities Teaching Conflict Resolution, Mediation Video Guide, Restorative Justice, Social Mediation, Cultural Mediation, Intercultural Dialogue and Interlinguistic Mediation, Coaching Tools for Personal Development, Europass Mobility Document, Virtual Learning Activities on eTwinning etc.

Violenţa în şcoală este o problemă cu care se confruntă sistemele de învăţământ din întreaga lume. În multe ţări din Europa violenţa în şcoală este recunoscută ca o problemă socială majoră, care afectează bunăstarea şi reuşita şcolară a elevilor şi care, pe termen lung, poate atinge valorile democratice, de aceea se regăseşte pe agendele de lucru ale diferinţilor actori sociali. Prevenirea violenţei reprezintă o dimensiune fundamentală a educaţiei pentru cetăţenie democratică.

Parteneriatele şcoală – familie – comunitate au la bază ideea că profesorii, elevii, părinţii şi ceilalţi membri ai comunităţii sunt parteneri în educaţie. Dacă în trecut aceste parteneriate erau activităţi cu caracter opţional şi ţineau mai mult de domeniul relaţiilor publice, în prezent ele au un rol esenţial în procesul de educaţie a elevilor, deoarece îi ajută să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi sociale încă din primii ani ai copilăriei, pregătindu-i să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă şi în carieră.

Percepțiile și emoțiile sunt limbajul nostru comun. Uneori ne aproprie, alteori ne despart, dar minunat este când ne îmbogățesc, pentru că alegem să fim deschiși, să cooperăm, să apreciem diferențele, diversitatea opiniilor și rezolvarea creativă a situațiilor problematice. Inteligența inimii și a relațiilor sociale ne ajută să ne coborâm “mintea în inimă”, astfel încât să dobândim mai multă încredere în noi înșine, să ne afirmăm punctele de vedere și să ascultăm activ pentru a înțelege reacțiile agresive ale celorlalți, să rezolvăm conflictele într-un mod pașnic, comunicând non-violent.

În Europa, deşi nu are un caracter omogen în sistemul de învăţământ, modelul medierii confirmă ideea că medierea nu poate fi redusă la o simplă tehnică de rezolvare a conflictelor şi că îşi aduce din plin contribuţia la reglarea şi integrarea socială. Medierea este necesară pentru a crea sau înţelege legăturile dintre cunoştinţe, evenimente, generaţii, membrii unei comunităţi şi comunităţile vecine.

În numele echipei de proiect Erasmus+,

Coordonator de proiect, Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, România

Din  multitudinea punctelor de vedere prezentate la acest simpozion internațional evidențiem în câteva rânduri  câteva  opinii exprimate on – line de dr. Zeno  Șuștac, mediator, avocat, părinte, membru în Consiliul de Mediere de 13  ani, expert european în domeniul medierii transfrontaliere. El consideră că ”trebuie evitată expunerea  copiilor la  <<furtuna generală>>  a conflictelor, fiind necesară implicarea  tuturor factorilor în construirea  soluțiilor. Cele mai bune soluții se idendifică împreună! Odată cu  idendificarea nevoilor și intereselor fiecărei părți, confruntarea trebuie  înlocuită cu colaborare și implicare…Nimic nu este mai durabil decât o înțelegere agreată.”

  Mediatorul  Zeno Șuștac a menționat că ”tehnologia digitală  este  în acest domeniu al medierii un instrument deosebit de  util, medierea fiind barometrul  unei societăți civilizate”. Remarcăm faptul că dr. Zeno  Șuștac este, pe o rețea de socializare,  fondator și coordonator al Grupului ”Părinții Elevilor din România”, care numără peste 12 000  membri.

  Este de evidențiat faptul că Simpozionul Internațional ”Medierea în școală”, desfășurat la Colegiul Național ”Grigore Moisil” din Onești în sistem on – line,  a  fost urmărit  de numeroase cadre didactice de la licee și colegii din toată țara,  care au adresat felicitări pentru organizare. Simpozionul s-a bucurat de un interes deosebit din partea   grupului de  profesori și elevi din Turcia, Italia și  Bulgaria prezenți la Onești în cadrul acțiunilor cuprinse în cadrul Proiectului Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093716_4 intitulat „Peace în Class, Peace în School”.

 

 

 

Distribuie articolul!