Formare profesională a elevilor liceeni de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești

Formare profesională a elevilor liceeni  de la  Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  Onești

Formare profesională a elevilor liceeni  de la  Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  Onești

 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” implementează proiectul Erasmus+Vet „Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii”. Cu o durată de  doi ani, proiectul răspunde nevoilor instituționale ale Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești prin activități realizate în parteneriat cu centrul de formare VET Tellus Education Group, organizație de primire în UK prin Tellus College și în Spania prin Tellus Spain, referință proiect 2020-1-RO01-KA001-KA102-078926. În cadrul acestui proiect un număr de  30 de elevi și 8 cadre didactice vor participa în trei etape la mobilități de formare în Spania.

În perioada  09.05.2021 – 29.05.2021, 15 elevi  din  clasa a XI-a de la calificarea „Tehnician în activități economice”  însoțiți  de doamna profesoară Sandu Ionela (manager de proiect) și domnul prof. Șorgot Ioan Virgil (membru în echipa de implementare a proiectului) de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești,au participat  la prima etapă  a mobilității  din cadrul  proiectului „Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii” („European VET stages for specialized software for financial, economics and business administration”), proiect ce  cuprinde mobilități de formare VET learners (Vocational Education and Training). Participanții în cadrul primei etape de  proiect au desfășurat   activitățile de formare la firma Tellus Spain, din orașul Salamanca (Spania), pe parcursul a câte trei săptămâni.

Proiectul a fost conceput pentru a oferi oportunități de învățare și experiență profesională europeană elevilor în utilizarea softurilor de contabilitate, pentru a facilita mobilitatea forței de muncă, internaționalizarea, dezvoltarea personală și cooperarea între instituții de învățământ și cele de formare profesională.

Activitățile de proiect au vizat două componente principale:una profesională  și cea de-a doua,  educativ – culturală. Prima componentă a vizat formarea profesională de specialitate a elevilor participanți  în  domeniul utilizării softului în contabilitate, sub coordonarea specialiștilor firmei Tellus din Salamanca. Astfel, elevii participanți la proiect au desfășurat zilnic activități de operare cu softuri contabile și lucru în echipă, în vederea dobândiri în condiții reale de muncă a competențelor de utilizare a softului în contabilitate și adoptarea unui  management participativ, punând în practică un concept de învățare organizațională de tip double-loop learning. Cea de-a două componentă a avut în vedere  latura cultural-educativă ,realizată prin explorarea  spațiului istorico- geografic local, prin activități de socializare, vizite  și excursii (Madrid, Avila, Segovia, Salamanca).

Activitățile de proiect s-au finalizat prin integrarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor  practice dobândite  în  realizarea și susținerea unor teste lingvistice și proiecte de afaceri concepute și  realizate pe diferite teme.

În urma desfăşurării acestui proiect, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, va oferi pieței muncii absolvenți cu experiența unei pregătiri în străinătate, cu competențe, abilități și atitudini dobândite în condiții reale de activitate, într-un cadru mai performant, aplicate pe invovațiile tehnice  din domeniul contabilității, care să le faciliteze ocuparea, după absolvire, a unui loc de muncă pe piața globală a muncii, implicarea lor ca cetățeni responsabili și activi în societate şi încurajarea lor pentru continuarea învăţării.

Echipa de proiect a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești

 

ANUL VIITOR, ÎNTRE  8 -22 MAI 2022 ALȚI  15 ELEVI  VOR FACE  PRACTICĂ  TREI SĂPTĂMÂNI LA SALAMANCA (SPANIA) FINANȚAȚI  PRIN  ”ERASMUS  VET”, INCLUSIV CURS DE  LIMBA SPANIOLĂ

 

 

 

Distribuie articolul!