Ședință ”la foc automat” la Consiliul Local Onești - Amprenta de Onesti

Ședință ”la foc automat” la Consiliul Local Onești

Ședință ”la foc automat” la Consiliul Local Onești

Cu multe proiecte dezbătute ”la foc automat” în cadrul unei ședințe ”în forță” a Consiliului Local Onești  – aceasta a fost atmosfera întrunirii (de peste trei ore!), a aleșilor locali ai municipiului de pe Trotuș, ce a avut loc în ziua de 29 noiembrie,  în care s-a făcut referire la problemele stringente ale comunității.

Astfel ședința a avut pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâre  ce s-au aflat în atenția consilierilor locali oneșteni. Dezbaterea privind darea în administrare a unor spații către Direcția Generală de Asistență Socială Onești (cel situat pe str. Poștei, nr. 1) și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău (spațiul care se află în strada Republicii, nr. 43) s-a alăturat altor două proiecte referitoare la modificarea unei hotărâri privind aprobarea modelului – cadru de contract  de concesiune  și de închiriere pentru imobilele  din domeniul public al municipiului și  la trecerea în domeniul privat al Oneștiului al unui bun, în vederea scoaterii din funcțiune  și casării acestuia. ”Culmea culmilor” oneștene este vorba despre  conducta ce traversează str. Libertății în zona unde se construiesc noile blocuri ANL (din cauza acestui ”bun” fiind și oprite o perioadă lucrările la noile clădiri). Anunțul că ”această conductă se va valorifica” a făcut ca din rândul consilierilor opoziției (ce mai pot reproșa unele lucruri administrației locale spre deosebire de ”consilierii majorității”  PSD – iste), să se audă remarca ”este mai mare munca decât valoarea țevii!”

Între proiectele importante ale acestei ședințe s-au înscris și cele privind aprobarea actualizării Studiului de piață pentru stabilirea valorilor de piață  a terenurilor pe zone comerciale și a chiriilor la locuințe și la spații cu altă destinație aflate pe teritoriul administrativ al municipiului cât și pentru aprobarea documentației tehnice în faza studiului de fezabilitate  pentru investiția ”Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în Onești”. La acest proiect s-a menționat că ”alături de cele 23 de  camere de luat vederi din municipiu, care au fost instalate în 2012, se are în vedere montarea și a altora pentru îmbunătățirea traficului rutier  cît și pentru prevenirea acțiunilor de vandalism”.

Probleme din nou în actualitate: apa și salubrizarea

Ședința- maraton din ziua de 29 noiembrie a fost deschisă cu expunerea planurilor pe care RAJA Constanța (operatorul de distribuție a apei potabile și care urmărește și canalizarea), le are pentru prezent și pentru viitor în municipiul Onești. Aurel Presură, director general adjunct al RAJA Constanța a cerut sprijinul primarului municipiului Onești pentru rezolvarea problemei de găsire a celei de-a doua surse de apă a localității. El a mai menționat că ”trebuie reabilitate rezervoarele Gospodăriei de apă  și să fie sectorizată rețeaua de apă a municipiului. ”Am realizat sisteme locale de ridicare a presiunii la 2.5 – 3  atmosfere, rețeaua de canalizare din municipiul Onești se va extinde iar realizarea  unei stații de epurare devine prioritate zero pentru Onești”, a menționat Aurel Prescură. El a răspuns întrebărilor consilierilor locali oneșteni, liberalul Gheorghe Ene interesându-se ”când vom intra  în normal cu distribuția apei potabile și nu vor mai fi avarii?” Amintind că ”mare parte  din cei 82 kilometri de rețea au peste 30 de ani” și că ”au scăzut la jumătate numărul avariilor la distribuția apei potabile” Aurel Prescură a menționat că ”odată cu schimbarea  rețelei, în 2020 putem spera ca pierderile pe rețeaua de apă potabilă a Oneștiului să fie de 25 – 20 la sută” La întrebarea consilierei Mihaela Bădic Geaboc ”în ce stadiu se află proiectul de reabilitare a rețelei oneștene de apă?” răspunsul invitaților de la RAJA Constanța la ședința Consiliului Local Onești a fost că ”acest proiect este într-un stadiu avansat, fiind obținute avizele și acordurile necesare”. Anca Tofan a menționat că ”este o soluție și pentru a doua sursă de apă a Oneștiului, la care este nevoie de 140 litri pe secundă. S-au analizat condițiile oferite de râurile Trotuș și Tazlău și primul menționat are debitul necesar dar trebuie realizate o priză și o stație de captare, trebuind îndeplinite și procedurile de mediu. Pentru Stația de epurare avem toată documentația pregătită, termenii de realizare fiind realiști dar și foarte ambițioși!”

După problemele legate de apă la Consiliul Local Onești s-a dezbătut și situația ridicării în viitor a gunoiului menajer în condițiile în care și Oneștiul este dator cu o sumă de lei  din cauza diferenței dintre numărul persoanelor rezidente în municipiu conform datelor ultimului recensământ și al locuitorilor ce au încheiat contracte cu Romprest SA. Bogdan Seto, directorul executiv al ADIS a menționat:”În urmă cu trei săptămâni Romprest a început operațiunea de executare silită și a blocat conturile ADIS, ce înregistrează o situație gravă a datoriilor. Trebuie ca să ajungem  la un echilibru suportabil și va fi totdeauna mai ieftin de plătit datoria către operator decât rezilierea contractului”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești a menționat că la viitoarea întrunire a Consiliului Local va veni cu o propunere în găsirea unei soluții.

Și  probleme  rezolvate…

Demn de remarcat este faptul că în cadrul acestei ședințe au fost supuse dezbaterii și prin consensul consilierilor locali au fost rezolvate mai multe probleme importante pentru comunitatea oneșteană. Astfel, la stabilirea modelului cadru de Contract de concesiune  consilierii locali au hotărât ca  să fie achitată redevența datorată pe primele șase luni ale perioadei de concesiune. În această privință, prin adoptarea unui nou regulament a fost luată și o hotărâre care ”deblochează” toate concesionările din municipiul Onești. ”Acest nou regulament are la bază un studiu de piață la care se stabilesc valorile minime. Media valorii metrului pătrat pentru concesionare  este de 60 lei pe an, ce nu reprezintă o sumă foarte mare. Este bine că se depășește o situație incertă, pentru că mulți oneșteni vor să intre în legalitate”, a menționat Gheorghe Ene, consilier al Partidului Național Liberal. Consilierii  oneșteni au decis și asupra găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului în perioada sezonului rece 2018 – 2019 în locația Centrului Social Slobozia (cu promisiunea primarului  Oneștiului că ”din primăvara anului viitor  se va căuta  o nouă destinație pentru acest centru”). Mai multe proiecte de hotărâre au vizat aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri realizate de Agenția  Națională pentru Locuințe (ANL) în Onești și aprobarea listelor de prioritate  atât a solicitanților care au acces la  locuință de serviciu cât și de  repartizare  prin închiriere a locuințelor de tip ANL. A fost  modificată și o anexă la Hotărârea Consiliului Local Onești 28 din 2014 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor  aflate în administrarea municipiului. În discuție s-a luat și proiectul de hotărâre privind  aprobarea listei  de prioritate pentru atribuirea în folosință gratuită  a unor spații pentru sediu sau alte activități ale persoanelor juridice.     Ion Moraru

Distribuie articolul!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata