La ceasul revelațiilor

La ceasul revelațiilor

O zi liniștită de toamnă, cu nori grei ce se învârteau  deasupra înălțimilor  munților Nemira, care țin ca ”în căușul palmelor” frumusețea de neeagalat a stațiunii Slănic Moldova, a cuprins  cu darurile sale sufletele iubitorilor de  poezie la un eveniment literar deosebit. Este vorba de lansarea volumelor de poezie ”Miresmele toamnei verzi”, ”Notele vocii mele” și ”Între Alfa și Omega”, ce au ca autoare  pe Ionica Brandabur, care a avut loc la Hotelul Venus  din stațiunea supranumită  ”Perla Moldovei” . Moderatoare a acestui eveniment a fost Garofița Jianu, membră a Cenaclului ”Mihail Sadoveanu” din Constanța (de la Cercul Militar), care, de la bun început,  a intuit faptul că  poeți, creatori, pictori de sentimente  sunt bucuroși a cunoaște  pe Ionica Brandabur, o creatoare de o modestie minunată!” Primarul orașului – stațiune Slănic Moldova, Gheorghe Baciu a fost cel care a felicitat-o întâi pe autoarea  noilor trei volume  și a menționat:”Ne dorim ca Slănic Moldova să  redevină un loc unde cultura este prezentă, unde  arta și frumosul se pot etala în același cadru. Noi sprijinim apariția revistei <<Izvorul Numărul Unu>>, unde cu bucurie, aflăm despre  credință și artă”

Prezența unui mare număr de invitați la acest eveniment a făcut ca în jur să fie o atmosferă copleșitoare, ce a dovedit cadrul de creație și de cultură a iubitorilor scrisului dar și frumusețea momentelor ”de  adevărată revelație” pentru toți ”cei care ne împărtășim din tainica poezie”. În dorința prezentării noilor volume apărute prof. Mariana Bendou, ce coordonează  de ani buni Asociația Culturală ”Expresia Ideii” din Onești, a declarat:”Împărțim bucuria acestui eveniment  cu poeta Ionica Bandrabur, ce ne-a convins că are mult har poetic. Ilustrațiile ce poartă semnătura unor talentați artiști plasticieni contemporani ( Vasile Brânzan și Gianni Moramarco) completează și susțin versurile  acestei poete, ce în scrisul său sugerează o călătorie în timp… o călătorie pe care o termină îndrăgostită de cer, după ce va fi întrebat <<Ce a avut cerul cu mine?>> Această călătorie e comparabilă cu drumul Damascului, poeta nutrind speranța că iubind cerul i se vor ierta păcatele! Între Alfa și Omega este adevărul și viața, începutul și sfârșitul. Poeta Ionica Bandrabur  oscilează  între poezia populară și poezia urbană, ea demonstrând o maturizare a discursului liric și atingerea unei noi etape , superioare, în creația sa”. Ion Forcoș a adus mesajul ”să ne bucurăm împreună de  spiritualitatea noastră ca popor, ceea ce a făcut ca să rezistăm de-a lungul istoriei!”  Odată cu recitarea, din creația sa, a unor versuri închinate  neamului nostru nemuritor, el a răspuns și întrebării „Ce  mesaj transmite de milenii România? ”Stăruință, pentru că unirea  se construiește zi de zi!”

Poezia necesară omului

De la versuri… s-a trecut la cântec, interpretul Cornel Ciubotaru (greu de eclipsat în momentele sale de dăruire totală pentru muzică), ”a meditat” asupra a cât  e de greu ”să te întorci din drum!” Cuvintele scriitoarei Maria Corini au dat dimensiunea trăirilor  pe care le putem mereu dărui, ea menționând:”Să avem mereu iubire pentru semeni, pentru neam, pentru izvoare, pentru câmpul cel mănos. Ce mult mă bucur să fiu azi printre frați și printre surori! M –am trezit într-un vis aici la Slănic Moldova, cu munții aceștia atât de frumoși! Îți sărut sufletul Ionica Brandabur pentru frumoasele tale versuri <<La noapte o să aștept să ningă / Să simt din nou c-aș fi mireasă / De rătăcim cumva, nu-mi pasă / De mână de-am umbla o săptămână!>> Așa este clipa! Uneori nu reușim să le facem pe toate!” Și a continuat Rodica Lecu, prefațatoarea volumului ”Notele vocii mele”:”Poezia este necesară omului! Parcă nicicând toamna  nu a fost mai frumoasă în sufletele noastre, pline de  armonii, decât într-o zi ca aceasta! Ne regăsim într-o sublimare a trăirilor. Poezia este locul unde  ne întâlnim cu sufletul, ce este încărcat de  emoții. Ea ne face părtași la confesiune, la dragostea cu care  ne înconjoară prin vers. Alfa și Omega este  linia subțire dintre început și sfârșit!” Vasile Rușeți, de la Asociația ”Expresia Ideii” din Onești  vede în noile volume ale poetei Ionica Brandabur ”o confesiune lirică ce ne ajută  pe noi să ne înțelegem mult mai bine”.  Glasul interpretului  băcăuan de muzică folk Florin Țuțuianu a întreținut atmosfera lirică, pe coardele chitării sale răsunând  ”pe aripi de cânt” versurile ”Noaptea e de miere plină / Inima e fără vină” (autor   fiind poetul pietrean Lucian Strochi) . ”Prin cele trei volume distinsa poetă Ionica Brandabur ne poartă, uneori optimistă alteori tristă,  spre  <<vocile calde Alfa și Omega>>, <<în parfumul toamnei verzi>>. Descoperim astfel o poetă complexă ce ne poartă instantaneu în universul său interior. În sufletul său este emoție, nostalgie, bogăție, speranță uneori și regrete… Viața curge atât de suav, poeta purtându-ne  atât în locurile natale dar și cu dorul  din depărtare față de țărișoara noastră dragă. Ionica Bandrabur iubește  pădurea, foșnetul frunzelor, ea cântă izvoarele! Versurile sale  te impresionează până la lacrimi. Sunt  poeme de o răpitoare frumusețe lirică, versuri de o indubitabilă  valoare: <<cer în taină îndurare>>; <<mă rog pădurii să nu-mi uite pașii>> și multe, multe altele, la fel de frumoase!”, a declarat Mioara Baciu, ea caracterizându-se cu cuvintele ”sunt o salcie ce-și picură gândurile în marea învolburată a cuvintelor”.

”Numai omul curat…”

Vrednicul de cinstire preot  Cătălin Ilie, ce se străduiește la Parohia Cerdac (pe valea Slănicului) la ridicarea unei impunătoare biserici în stil moldovenesc cu clopotniță, a făcut mai multe referiri la ”literele de căpătâi” ale alfabetului grecesc – Alfa și Omega, ”Începutul și Sfârșitul”!   Menționând  că ”Ionica Brandabur  este o poetă a prezentului” părintele Cătălin Ilie (care a încurajat și a promovat pe această slăniceancă plină de har și de talent literar), a adus ca argument în susținerea opiniei sale ideea genială a părintelui Stăniloaie ”A iubi înseamnă a  trăi și a te bucura de  viața celuilalt!” Om de o cumsecădenie rar – întâlnită  Mihai Lecu a vorbit  cu multă căldură despre creația poetei Ionica Bandrabur, menționând:”Prin versurile dumneavoastră am simțit trecutul, am trăit prezentul și  sperăm la un viitor plin de încredere. Fiind impresionați  de versurile pe care le scrieți observăm că sunteți un om ce știe să se bucure de bucuria altora! Numai omul curat poate vorbi cu natura, să își crească în dragoste  copiii, să audă foșnetul frunzelor. Un poem ce m-a făcut să tremur este  cel numit <<Unde să mă-mpart eu oare?>>  O Românie Mare vă iubește, pentru că  aduceți prin vers  un vis (asemănător celui a lui Grigore Vieru ce spunea  <<Am visat să trec Prutul!>> și o alinare sufletească. Așa arată un suflet pur!” Gânduri de fericire că se află la acest eveniment  de lansare au exprimat și Valer Popan (”Am venit  din centrul țării, de la Alba Iulia, de care mă desparte câteva sute de kilometri! – să fiu prezent la acest eveniment”) și  publicistul Ion Moraru (prezent la multe din evenimentele culturale ce au loc pe valea Trotușului și în apropierea acesteia). El a menționat: „Ne bucurăm azi ca să participăm la  lansarea  volumelor de poezie <<Miresmele toamnei verzi>>, <<Notele vocii mele>> și <<Între Alfa și Omega>> – toate având ca autoare o stăruitoare a scrisului, pe doamna Ionica Brandabur.  Dacă o navă (fluvială ori maritimă) se lansează la apă în ovațiile celor care au construit-o și în sunetul cristalin al șampaniei, ce se sparge la atingerea de catarg, cărțile au un alt destin, ele fiind  un instrument de cunoaștere pentru mai multe generații. Vorba unui ziarist român stabilit în Canada – Mircea Gheorghe, <<ele , de la o generație la alta sunt reinterpretate, aservite unor idei și teorii efemere, sunt răstălmăcite, supervalorizate ori poate trunchiate, recuperate, celebrate>>. Dacă în cartea  <<Miresmele toamnei verzi>> ne stăruie imaginea unui anotimp în care autoarea suferă la tristul fapt <<cum purul verde nu mai este viu / culoarea îi e pală și confuză>>, se nasc mai multe semne de întrebare cum a ales poeta Ionica Brandabur ca titlul unei cărți a sale să fie <<Între Alfa și Omega>>.  Dacă facem câteva referiri asupra acestei expresii trebuie să menționăm că  Alfa este prima și Omega este ultima literă a alfabetului grecesc, În Noul Testament (în partea numită <<Apocalipsa>>) întâlnim aceste litere ca fiind <<cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul!>> Sunt foarte interesante anumite conotații pe care le dau englezii (cine alții?), legate de această expresie. În exprimarea lor  tinerii îndrăgostiți deseori spun că  <<pentru mine ești Alfa și Omega!>> Astfel, ei consideră dragostea ca o stare de fapt, nu ca un mijloc de a obține ceva! Mai prozaic Alfa este  <<unde începe totul și o parte se termină>> iar Omega  sălășuiește <<unde monstrul extensiilor doarme!>>  Fără a fi ca noi mereu entuziasmați (deși sunt mereu motive de a nu privi mereu viața cu un optimism exagerat), englezii  de faptul  că <<Alfa și Omega are la început și sfârșitul, nu  începutul de la sfârșit!>>, sunt convinși”. Ion Moraru  a exprimat și ”alte idei discutabile  dacă nu și  controversate, cu care  vine  blogherița Oana Bulzan asupra aceleeași expresii. Ea notează:”Omega este opusul lui Alfa când privești  alfabetul grecesc pe orizontală. Pe verticală însă Alfa este superior și se comportă ca atare în vreme ce Omega păstrează încrederea în sine!”  Ion Moraru  a mai remarcat:”Parcă recunoaștem ușor în aceste rânduri pe autoarea cărților la a căror lansare suntem prezenți azi. Scriind și în România și în străinătate Ionica Brandabur  este mai mult decât autoarea a numeroase versuri frumoase, ea este și o ambasadoare  a culturii românești în lume! Ne bucură mult faptul că  peste hotarele României ea este prezentă la evenimente culturale de rezonanță, legând astfel  <<o punte>> între românii  care își duc viața în străinătate! Astfel, de pe rețeaua de socializare unde  această poetă este foarte prezentă aflăm că  în urmă cu doar două luni, la 8 septembrie, ea a fost  la Londra unde a participat la deschiderea  Asociației de Cultură  <<Prin Unire Salvezi România>>, prilej cu care a fost prezentată și o antologie  <<diasporiană>> numită  <<Iubitorii poeziei>>, (unde Ionica Brandabur semnează mai multe poeme).  Întorcându-ne din nou la poezie putem ușor observa că Ionica Brandabur este  mult îndrăgostită de lumină. << Privind frunzele în foșnet, ascultând vaietul lor, /  Cum, c-ar veni iarăși toamna, pe pământ sfârșind covor, /  Cum că ploile vor șterge din culorile-arămii, / Vântul dacă se-ntețește, le vor spulbera-n câmpii. // Mă tot cheamă și îndeamnă s-ascult ultimul concert, / Al cascadei spumegânde, luciu’ lacului inert, /  Unde ceru-și oglindește luna și cu stelele, / Turma, baciul își coboară, s-adape mioarele.>> Ca vântul stingher al toamnei poeta adună frunze, petale de flori, melci, pentru a ne oferi un poem strălucitor”.

”Mulțumesc…”

”Mulțumesc pentru  cuvintele și pentru lacrimile de emoție, de bucurie și de frumos ce mi-au curs azi! Mulțumesc pentru susținere, pentru răbdare; mulțumesc prieteniei virtuale, azi devenită reală! Lumea poeziei este cea mai frumoasă! Dacă noi știm să o exprimăm, ea este lumea sensibilității, a trăirilor  noastre  deosebite” Cu aceste cuvinte a mulțumit poeta Ionica Bandrabur celor prezenți la acest eveniment  cultural  slănicean de anvergură.

Dar a mai fost ceva! În final a vorbit Alexandru Gelu Fulga, aviator (pensionar), investitor în Slănic Moldova, poet… și ”beneficiar  de sfaturi   prietenești” din partea autoarei volumelor lansate – Ionica Brandabur. ”Poezia în primul rând  înseamnă fascinație, stranietate – la modul în care nu  te aștepți ca un cuvânt să te bulverseze! Trăiesc o mare satisfacție că în arealul acesta există așa oameni! Scopul  de a realiza  versuri este să scriem  până la perfecțiune, cât putem de bine! Poezia se poate naște  numai unde este chemare!”, a menționat Alexandru Gelu Fulga.

Asemeni unei lire ce nu s-a oprit din  ritmul duios al muzicii sale ci… abia a început a ne fascina cu frumusețea unduitoare  a trilurilor sale, în cel mai pur grai, cu cea mai înaltă trăire a sentimentelor în cea mai încântătoare  cuprindere (de la ”Marea cea mare”?, de la munții Carpați? de la Prut, de la Nistru sau oare de unde Doamne?), basarabeanca Adelina Alcaz (absolventă a Institutului de Ecologie și Geografie de la Academia de Științe a Moldovei, ”ce se mută cu traiul” la cele mai frumoase evenimente culturale   dincoace de Prut!), a recitat mai multe poezii  semnate de Ionica Bandrabur. Și am auzit astfel un lucru perfect adevărat:”Visele sunt asemeni stelelor… și dacă le urmărești, te vor duce spre destinul tău! ” Într-o lume relativă…    Amprenta de Onești

i bandr 2

Distribuie articolul!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata