Permanenta lecție a istoriei

Permanenta lecție a istoriei

Printre fulgi de zăpadă, sub  ȋnălţimea munţilor din zare, la 24 ianuarie a avut loc la  Târgu Ocna o emoţionantă manifestare ȋnchinată aniversării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Locuitori  de toate vârstele ai acestui  frumos oraş staţiune s-au adunat ȋn Piaţeta Primăriei pentru a sărbători acest eveniment de seamă din Istoria României,  cu toţii fiind bucuroşi pentru  cinstirea ȋnantaşilor noştri  care au luptat pentru a avea o ţară liberă. Manifestarea a fost deschisă cu intonarea Imnului  naţional al  României şi a oraşului Târgu Ocna – ”fala munţilor şi a izvoarelor”.  Stefan Silochi, primarul oraşului Tărgu Ocna a declarat  ȋn cuvântul său: ”Sărbătorim azi ȋmpreună la  Târgu Ocna Unirea Moldovei cu Tara Românească. Prin personalitatea   marelui diplomat Costache Negri şi prin tot ce au făcut ȋnaintaşii noştri,  oraşul Târgu Ocna a avut un rol deosebit ȋn ȋnfăptuirea Unirii de la 24 ianuarie 1859”. Istoricul Alin Radu a evidenţiat mai ȋn amănunt  personalitatea  lui Costache Negri  amintind că  ”acesta a fost  spiritul  realizării Unirii Principatelor Române”. În anul  1856 Costache Negri a cumpărat o proprietate la Tiseşti (pe malul drept al Trotuşului,la Târgu Ocna) şi a trăit ȋn mijlocul locuitorilor acestui oraş, bucurându-se aici de vizita personalităţilor timpului, ce au luptat pentru ȋnfăptuirea Unirii din 1859.  Mai mult,  fiind  foarte ataşat de târg-ocneni  ȋn anul 1868 lui Costache Negri  i s-a propus să fie primar al  acestui  oraş.

Profesorul de istorie Laurenţiu  Ciuriş a considerat Unirea ȋnfăptuită ȋn 1859  ”un eveniment crucial pentru istoria poporului român. <<Mica Unire>> numită de istorie  a fost un pas mare pentru  poporul român!” El a menționat faptul că în anul 1848 la Brașov a fost  pusă la cale Unirea Principatelor Române și a evocat  evenimentul istoric de la 5 ianuarie 1859 de la Iaşi, când 55 de deputaţi au votat alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. Spre pilda  de-a  pururi vie a istoriei  tânărul  profesor  Laurențiu Ciuriș a amintit  cuvintele lui Mihail Kogălniceanu  rostite la alegerea domnitorului  Alexandru Ioan Cuza: ”Prin înălţarea ta pe tronul lui Ştefan cel Mare, s-a înălţat însăşi naţionalitatea română… Alegându-te pe tine Domn în ţara noastră, am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreştela legi noi oameni noi… Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare, iar tu, Măria ta, ca Domn fii bun, fii blând; fii bun mai ales cu acei pentru care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi… Fă, dar, ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate; împacă patimile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşească frăţieFii simplu, Măria ta, fii bun, fii Domn cetăţean; urechea ta fie pururea deschisă la adevăr şi închisă la minciuni şi la linguşire!”

Sărbătorirea aniversării a 160 de ani de la ȋnfăptuirea Unirii Principatelor Române de la Târgu Ocna a fost completată de prezentarea de către formaţia ”Aerobica” (pregătită de prof. Anca Stoica), a unui sugestiv flash – mob (ȋn culorile steagului  tricolor şi ȋn acordurile  nemuritoarei  ”Balade” a lui Ciprian Porumbescu ) şi a unei piese de teatru, ”actorii” fiind elevi ai Scolii Gimnaziale nr. 1 din localitate. Momentul  cel mai aşteptat  al sărbătoririi zilei de 24 ianuarie a fost cel ȋn care târg – ocnenii alături de autorităţile oraşului s-au prins ȋn ”Hora Unirii”. Armonia acestui moment a cuprins ȋn admiraţie pentru ”mândria de a fi român” sufletele tuturor , ”ȋn plutirea” fulgilor de zăpadă. Menționăm că primarul orașului Târgu Ocna, Ștefan Șilochi, a adresat  o sinceră urare  ”mulți și sănătoși ani!” celor care s-au aflat  în Piațeta Primăriei  la sărbătorirea  aniversării  zilei  de 24 ianuarie 1859, când s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, acest  eveniment fiind așteptat an de an în frumoasa stațiune de la poalele Măgurii.

1 tg o c.jpg

Simpozion ”Unire și recunoștință” la Onești

Primăria municipiului  și Protoieria Onești în parteneriat cu Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” au organizat în ziua de 23 ianuarie  simpozionul ” Unire și Recunoștință – 160 de ani de la Unirea Principatelor Române”. Manifestarea a fost deschisă de prezentarea unui mesaj al primarului municipiului  Onești Nicolae Gnatiuc, cu îndemnul ”să păstrăm în suflet ceea ce a  însemnat Unirea Principatelor Române din 1859  și să  ne unim speranțele și energiile”. În timp ce preotul protopop  al Protoieriei Onești Ioan Bârgăoanu  a  afirmat că ”biserica  își are rolul ei bine definit în conturarea marelui eveniment de la 1859 dar și pentru realizarea  unității de neam, de credință și de suflet” profesorul  de istorie Ion Abaza, directorul Școlii Gimnaziale ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Onești a prezentat succint evenimentele  ce au precedat înfăptuirea acestui  act istoric. Oprindu-se pentru început asupra a ceea ce înseamnă  ”popor” și ”națiune” prof. Ion Abaza  a evidențiat faptul că ”românii  au avut dorința de a trăi în granițele unui singur stat” . După ce a  prezentat evenimentele  acelor vremuri (Războiul Crimeii din anii 1853 – 1856) și faptul că  problema  Principatelor Române (a unirii acestora), a fost pusă în cadrul Congresului de la Paris de către Ministrul de Externe al Franței, contele Walewski, prof. Ion Abaza a evocat momentul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza. ”La Iași, prima propunere pentru a fi domnitor a  fost ca această funcție să fie îndeplinită de Vasile Alecsandri. Acesta a cedat pentru Costache Negri, care a renunțat în favoarea lui Alexandru Ioan Cuza, ce a fost ales  ca domnitor al Moldovei în unanimitate” . Profesorul oneștean Ion Abazaa făcut cunoscut și ceea ce s-a întâmplat la București la 24 ianuarie 1859, unde  ”unioniștii au simțit  sprijinul poporului   și deputatul Vasile Boierescu, într-un discurs înflăcărat  a arătat cât de importantă este unirea pentru moldoveni și munteni. El a propus  în zorii zilei de 24 ianuarie ca  <<alesul  din Moldova>> , Alexandru Ioan Cuza să fie domn al Principatelor Unite. Au urmat unificarea deplină, marile reforme, recunoașterea internațională a Unirii”. Apreciind meritele acestui domnitor care ”a realizat o operă fără precedent de modernizare a societății românești de la mijlocul secolului al XIX-lea” prof. Ion Abaza  a răspuns și întrebării ”care este rolul istoriei în viața noasttră?” În acest sens a menționat:”Istoria  este utilă pentru a înțelege lumea în catre trăim și  pentru a întrezări, atât cât se poate, viitorul!”

Preotul doctorant Andrei  Silviu Neicu s-a referit  în comunicarea sa la faptul că ”în Moldova a fost un puternic conflict între unioniști și antiunioniști” și a subliniat cuvintele  celui care a devenit Episcopul Romanului, Melchisedec Ștefănescu, el întrezărind  în unitatea de neam pe cea a bisericii:”Aceasta e ziua mare a Unirii, să ne bucurăm pentru ea! Să ne îmbrățișăm cu toții Unirea, să lăsăm tot ce se împotrivește și să punem capăt <<sclaviei>> noastre morale și materiale”. Simpozionul organizat de biblioteca oneșteană a fost moderat de directorul acestei instituții Ionuț Tenie și s-a bucurat și de prezentarea unui scurt program muzical susținut de Corala ”Ierotheos”  a Protoieriei Onești.   Ion Moraru

Distribuie articolul!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata