Ziua Mondială a Apei 2019 - Apă pentru toţi - Amprenta de Onesti

Ziua Mondială a Apei 2019 – Apă pentru toţi

Ziua Mondială a Apei 2019 – Apă pentru toţi

apa 1

În fiecare an la 22 martie Agenția  pentru Protecția Mediului  (APM) Bacău celebrează Ziua Mondială a Apei (World Water Day). Sǎrbatorirea la nivel internaţional a Zilei Mondiale a Apei este o iniţiativǎ nǎscutǎ în 1992, la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltǎrii (UNCED) desfǎşuratǎ la Rio de Janeiro. Aceastǎ zi s-a sǎrbǎtorit începând cu anul 1993.

În perioada 18 – 22 martie 2019 APM Bacău desfăşoară o campanie de informare dedicată importanţei apei la: Liceul Tehnologic ”Petru Rareş” Bacău, Şcoala Gimnazială  ”Spiru Haret” Bacău, Şcoala Gimnazială  ”Ion Borcea” Racova, Şcoala Gimnazială  ”Octavian Voicu” Bacău, Şcoala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău şi la  Şcoala Gimnazială ” Miron Costin” Bacău.

Sloganul sub care se sărbătoreşte în acest an Ziua Mondială a Apei este Apă pentru toţi. Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 6 îşi propune asigurarea  accesului şi  managementul  durabil al apei pentru întreaga populaţie a planetei, până în anul 2030. Prin definiţie, aceasta presupune „să nu rămână nimeni pe dinafară”. La ora actuală, milioane de oameni trăiesc fără a avea acces la apă sigură pentru gospodării, şcoli, locuri de muncă, ferme şi fabrici, luptând să supravieţuiască. Grupurile marginalizate – femei, copii, refugiaţi, indigeni, oameni cu dizabilitaţi, precum şi mulţi alţii – sunt adesea trecute cu vederea şi uneori discriminate, atunci când îşi cer dreptul la apa sigură de care au nevoie. Oriunde am trai şi oricine am fi, apa este un drept al nostru, al tuturor. Accesul la apă susţine sănătatea publică, fiind indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă a unei lumi stabile şi prospere. Nu putem evolua ca o societate globală, în timp ce mulţi oameni trăiesc fără această resursă vitală, apa.

Apa este un element esenţial atât pentru existenţa vieţii cât şi pentru dezvoltarea socială şi economică a umanităţii. La nivel global este binecunoscut faptul că accesibilitatea resursei de apă variază mult în funcţie de poziţia geografică, iar condiţiile naturale şi activităţile umane afectează calitatea şi cantitatea acesteia. De aceea, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, fiind tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat.

Utilizarea apei a crescut într-un ritm de douǎ ori mai mare decât creşterea populaţiei în decursul ultimului secol, astfel cǎ un numar din ce în ce mai mare de regiuni suferǎ în mod cronic din cauza lipsei apei. În lume, peste 2 miliarde de oameni nu au acces permanent la o sursă de apă potabilă corespunzătoare şi 2,4 miliarde duc lipsa serviciilor de canalizare şi instalaţii sanitare. La ora actuală, 1,8 miliarde de oameni folosesc apă de băut din surse contaminate, confruntându-se cu riscul de îmbolnăvire cu holeră, dizenterie, febră tifoidă, poliomielită, acest fapt cauzând peste 800.000 morţi anual. Una din patru şcoli primare  nu are acces la apa potabilă. Pânǎ în anul 2025, 1,8 miliarde de oameni vor locui în ţǎri sau regiuni cu un deficit de apǎ absolut, iar douǎ treimi din populaţia globului se vor confrunta cu situaţii deosebite cauzate de diminuarea resurselor de apǎ. Situaţia va fi cu atât mai gravǎ cu cât zonele urbane cu o creştere rapidǎ pun o mare presiune asupra resurselor de apǎ învecinate.

„Ca <<să nu rămână nimeni pe dinafară>>, trebuie să ne concentrăm eforturile către oamenii care-au fost marginalizaţi sau ignoraţi. Serviciile de apă şi sanitaţie trebuie să acopere şi nevoile acestor grupuri, iar vocile lor să fie ascultate de factorii de decizie. Politicile şi strategiile naţionale trebuie să recunoască dreptul la apă sigură pentru toată lumea şi să investească suficiente resurse financiare ca acest obiectiv să fie realizat corect şi efectiv, luându-i în considerare şi pe cei adesori ignoraţi.” Petrică ILIEŞ , DIRECTOR EXECUTIV al Agenției  pentru Protecția Mediului  (APM) Bacău

Distribuie articolul!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata