ACTUALITATEA LITERARĂ - ”Drumuri răsucite” - Amprenta de Onesti

ACTUALITATEA LITERARĂ – ”Drumuri răsucite”

ACTUALITATEA LITERARĂ –  ”Drumuri răsucite”

După ce a colecționat în trei cărți file risipite la umbră de stejar, rătăcite pe  potecă sau smălțuite  sub cetină de brad, Maria Axinte – Buciumi adună și ce a mai rămas din superbele meditații  sub clar de lună  argintie în volumul „Drumuri răsucite” (apărut la Editura  ”Ars Docendi” București, 2019).  Modalitatea redactării  rămâne aceeași din cărțile anterioare: proză și vers, reflecții suspendate cu tâlc asupra unor abisuri de tăcere, amintiri ce induc nostalgii romantice, dialoguri cu umbrele trecutului și încă multe altele. Eroina fantomatică a acestor  demersuri este tot  Lisandra (s-ar părea că  un alter – ego al autoarei), aflată în continuu proces  de redefinire. Rememorările survin în câte o zi mohorâtă, după altele câteva caniculare, zi propice de  răscolit resturile trecutului, zi dominată copleșitor de  dorința reluării timpului  trecut  la modul proustian: cu o intensitate atât de mare încât să  atingă senzația retrăirii marilor evenimente.

Memoria salvează fulgurante imagini din copilărie: natura cu farmecul său virgin, apa limpede a unui izvor,  ochii verzi, tandri, luminoși ai tatălui, educatoarea care se lăsa pieptănată de copii (sic!),  momentul când părinții, căutând drumul  soarelui pe cer  îi spuneau copilului ”E vremea să pleci la școală!”, primele încercări literare.  Etapele sunt subliniate prin  versete rezumative și semnificative: ” Auzeam izbiturile de topor însoțite de icnetele lui de efort…”; ”A murit Vlăduț, băiețelul care mă proteja”, ” A apărut  Angi și mi-a sechestrat adolescența…” ;”Au trecut  anii aceia…”

Selectiv, trecutul nu a fost prea roz, ba chiar anii de liceu au fost cumpliți și nici prezentul nu arată prea bine: conviețuirea la bloc unde colocatarii fac gesturi absurde. Destăinuirile se remarcă prin gradul înalt  de autoanaliză, de fapt o introspecție retrospectivă și prin patina de sinceritate.

Ca în filmele de artă cu sofisticat montaj, fluxul cronologic este  deturnat. Momente ulterioare sunt  utilizate drept argumente pentru situații consumate deja. Reluînd materia volumelor anterioare, autoarea schimbă și unghiul de vedere, urmărind o percepție  poliedrică, polifonică. Un romantic, superlativ,  dificil cuplu, trăind  presant, febril sub  imperiul fatalității este analizat din exterior de un  nu chiar oarecare Pierre (semănând cu Bezuhov), îndrăgostit  oarecum patern de Lisandra. Este tatăl lui David, făptură cu rol, preponderent în final. Paralel, un Angi ( Anghel, Arhanghel) traversează adolescența  eroinei și, de fapt, întreaga ei viață, definind el însuși relațiile: ”Ea este norocul meu și, nu știu de ce, am ciudatul sentiment  că eu sunt ghinionul ei”.  Împletirea tuturor acestor fire  sentimentale cu puternicul  cult pentru părinți ridică un eșafodaj  existențial complex, abil  exploatat liric.

Iubire complicată

Revelațiile cititorului cunoscător  al realității transfigurate de Maria Axinte – Buciumi sunt  imense. Intimitatea unui cămin cu armonii și angoase face să  transpară ipostaze necunoscute. Întruchipările umane capătă un plus de rafinament, tandrețe și gingășie. Protagoniștii  sunt firi dificile : ea  și-ar dori un anume  gen de ”singurătate în doi”, el se simte  capabil de o mare iubire , dar îl înăbușă traiul într-o societate care nu i se potrivește. Capacitatea de a se adapta ține de  sfera absurdului. Pasajele rezumative cad excelent: ”Acolo m-am construit / și tot acolo m-am mutilat / m-am demolat sufletește…” ; ” cu patimă și disperare,  /  cu dragoste  și nepăsare,  / cu violență și  duioșie”. Amintirea iubirii de altădată înalță  imnuri nefericitului Vis, blând ironizatul Vid, smeritului Saint – Vid, înnobilatului conte Vid. O iubire complicată: ”A fost o vară, o vară întreagă, în care am luptat / să ne despărțim,  să nu ne mai vedem niciodată, / să nu ne mai cunoaștem… / Imposibil”. Două entități magnetice  cu  polii nu prea bine precizați: ”Ajunsesem  la pragul la care  nu ne mai suportam de atâta dragoste…” Confesiunile  acestea lirice  pendulează totuși  între Eros și Thanatos : spaimă de viață,  frică de moarte,  teroarea eternă proprie  poetului  Vis care și-a trăit până la ultimele consecințe tragismul condiției umane, știind  să plece  însă demn dintre noi, ”cu un trandafir roșu / la butonieră…” Vremea, aproape  legendară, în care scriau Vicențiu Ghioldum (”Purtam în suflet tangouri celebre / și  fire de gheață printre vertebre”) sau Vasile Buțan (” Ies, mă clatin  prin mijlocul verii; /  nu pot trece înspre tine bariera / și mă  ard în spate ochii mahalalei…”), a izvodit  peste decenii încă o scriere care poartă în ea farmecul discret al unui romantism întârziat.

Lisandra și luminile ei

Figura centrală  a cărții este Lisandra. După cum ea însăși declară, se pare că  trăim profunde  și mari deziluzii în încercarea de a-și înțelege semenii, a  ales alienarea. Relațiile în care se angajează o contrazic. Este vorba mai degrabă de  o structură sufletească bipolară, două entități opuse  care, iluzoriu, conviețuiesc printr-un armistițiu secret. Tocmai această  nefericită dihotomie generează stări conflictuale, angoasante,  sublimate în reușite  manifestării de ordin artistic. Se observă cum  întreg textul este o zbatere  continuă între  coordonate care – și caută zadarnic, inutil, corespondența.  Este greu s-o definesc, zice David despre Lisandra:” analitică și visătoare, /  romantică și  realistă, /  distantă și duioasă, / practică și aeriană, / blândă  și tăioasă /  generoasă / și toate la un  loc”. Probă indubitabilă de unitate  a contrariilor .

Pentru a-și parcurge traseul dificil într-o lume ostilă, are nevoie de curaj, de eroism chiar. Singură – crede ea, deși  are apropiați protectori –  a trebuit să se descurce, aproape de fiecare dată, pe cont propriu. Gesturi aparent fără  importanță („își purta ochelarii de soare  / cu misterioasă eleganță„) traduc demnitatea care-i permite să treacă onest prin lume. Percepția este a unui suflet  introvertit, doar ochii ”plini de mirare / sau de mâhnire / sau de încântare / sau de  resemnare / sau plini de speranță, / speranța împlinirii  unui vis”, oglindind  câteodată dezamăgirea, deznădejdea, feeria, o trădează.  Spirala existențială  i-a pregătit  traume destule. Cu abilă măiestrie, inoculând  un fior dramatic apropiat de catharsis, este transfigurat șocul pe care Lisandra îl resimte, aflând  că Angel,  crezut călător în depărtări albastre, prin parcuri de stele, este viu și  nenorocit. Sufletul chinuit al eroinei se simte  nu numai frustrat, ci și dator celor care  a investit în el compătimire, milă, duioșie. Sunt  praguri de finețe psihologică și poetică. Deși măcinată de obsesia  solitudinii, Lisandra este  înconjurată de ființe iubitoare.  Pierre este un fel de Pascalopol trăind  distonanța dintre sentimentul patern  și iubirea virilă. Permanent în alertă, suspicios, nu reușește o armonizare  cu  exteriorul ființei sale.  Fiul său, David, are de asemenea o structură contradictorie: ”o inocentă încredere  în toate” dar ”un singuratic mult încercat  de viață”.

Inele, cercei și mărgele

Portretizarea este punctul forte al scriitoarei. Incipient , se naște  din  interferența idealului cu realitatea: ”un tânăr / brun, înalt,  cu ochii verzi, /  cu freza răsucită în vârtejul din / colțul stâng al frunții” sau ”ținută atletică,  tunsoare  clasică / părul bogat, culoarea  spicului de grâu”. Ulterior  contururile  se accentuează, tinzând spre concretețe: ”Dar  am întâlnit  un mare visător, unul și  mai și decât  mine…  / Inteligent, cu aleasă educație, trist, părea pedepsit de viață. / Și chiar era…  Purta, cu amară eleganță  înfrângerea  tânărului / privat de șanse la vârsta  când se definește  traiectoria de viitor”. Alteori, pagini întregi  alocate descripției fizice, morale și vestimentare sunt rezumate excelent: ”fata cu ochii verzi, cu fruntea înaltă, cu buzele ușor răsfrânte” sau, axiomatic: ”fata în fața căreia băieții deveneau timizi”. Nu este ignorată nici autocaracterizarea: ”În  ipocrizie nici  măcar nu am excelat. Am rămas un / mediocru”. Asemenea poeților simboliști, Maria Axinte – Buciumi este  iubitoare  de strălucirea pietrelor prețioase și a bijuteriilor în general, fapt ce se traduce  la nivelul  textului în abundența  figurilor de stil: epitete (”frumoasă, tristă și departe”),  comparații (”Mi se –ncheagă puțin glasul –n gură / ca sângele în tăietură”), metafore (”mâinile noastre împreunate /  târzii catedrale”; ”supa mea cenușie de gânduri și visare”). Definițiile (”agatele albe sunt făurite, timp de ani și ani, / în straturile misterioase ale  pământului / și spălate în ape neștiute…”), capătă  adesea însușiri aforistice  (”Am văzut  cum natura distrugea un miracol făptuit de ea însăși” – mama eroinei). Se adaugă  farmecul rostirii  nutrit de prezența insolită a câte  unui cuvânt: ”Mărgelele  primite în dar, în vis / le țineam strâns în palmă să nu le  prăpădesc” ; ”Brăduțul l-am lăsat în singurătate , / aranjat frumos într-un ciubăraș”) sau simboluri : ”ferestrele  nechituite ale sufletului meu” ; ”uriașul domino /  al vieții mele”.

Lucidă, autoarea are mereu  grija autoreglării  pe care o și mărturisește onest: ”Ei, prea multe simboluri sufocă spiritul, / prea  dense devin materie și acid, până la urmă, sensul”. Admirabilă  această lecție  de po(i)etică, greu însă de pus  în practică: ”Tot nu m-am lecuit de simboluri”. Intruziunea livrescului constă  în mulțimea citatelor, atât de multe  încât duc la  un citat corolar: ”Eu sunt un pachet de citate”. Enumerările  sunt  plasate în caligrame,  suportabile atâta  vreme cât nu ating  pragul declanșator de alungiri forțate, de redundanțe nedorite. Mai ales că  pagini întregi din finalul cărții  suferă de o maladivă diluare. 264 de pagini (fie și scăzând  21 pagini albe și 21 cu câte un motto minuscul) reprezintă  o cantitate imensă pentru o carte de prozopoeme, a cărei calitate trebuie să fie concentrarea,  capacitatea de a exprima idei multe în cuvinte puține, principiu știut  încă de la Maiorescu. Cercetând rolul  acestei cărți care le rezumă și le completează pe celelalte  volume scrise de Maria Axinte – Buciumi observăm  o mai pregnantă  conturare a personajelor (le-am zice ”întruchipări”, fiind vorba  totuși de un uriaș poem), o clarificare  a relațiilor dintre ele și creșterea posibilităților expresive. Așteptăm  următoarea carte, căci povestea Lisandrei  nu s-a sfârșit încă.  Prof. Aristotel PILIPĂUȚEANU, ONEȘTI

 

”Am plecat prin ani, prin zile, prin clipe.

A fost o călătorie  lungă, grea și obositoare…

La început nu mă regăseam. N-am abandonat.

Încet – încet, m-am descoperit și m-am recunoscut…

M-am  întors revoltată, dezamăgită, dar mai ”luminată”

Încerc să mă accept, să mă înțeleg mai bine cu mine însămi.

M-am întors și… l-am regăsit pe tatăl meu, eternul reazem…

Mă consider privilegiată. Fără el, norocul meu, nu aș fi putut

să străbat ani și ani încărcați cu triste evenimente, cu eșecuri,

dar  și să trăiesc, cu intensitate bucurii. El totdeauna m-a ferit

de laturile ascunse, josnice ale vieții, și dacă am avut căderi,

m-a cuprins de umeri și m-a ridicat, redându-mi demnitatea.

 

M-am odihnit în ochii lui verzi și iar am prins puteri.

Ne-am așezat alături, pe banca de sub streașina  brazilor.

I-am spus  despre datoria mea neachitată și i-am cerut iertare.

El, tatăl meu, este privilegiul miraculos din viața mea.”      Maria Axinte –  Buciuni 

      

Distribuie articolul!