FILE DE CALENDAR

FILE  DE  CALENDAR

FILE  DE  CALENDAR

În luna august  s-au împlinit 165 de ani de la înfiinţarea, la Iaşi, a primei grădini botanice din țară

Grădina Botanică Iași, înfiinţată în anul 1856, poartă numele fondatorului său, medicul şi naturalistul Anastasie Fătu. Este prima grădină botanică universitară românească şi, în acelaşi timp, cea mai mare din ţară, unică prin numărul mare de specii vegetale şi prin măsurile speciale de conservare aplicate. Amenajarea grădinii botanice pe Dealul Copou, începută în anul 1963, a fost continuată şi dezvoltată permanent. Cu o suprafață de 105 hectare Gradina Botanică Iași strălucește prin mulțimea speciilor de plante prezente aici.

1 august

– 190 de ani de la inaugurarea oficială, la 1 aug. 1831, a noului LONDON BRIDGE, care a înlocuit vechiul Pod al Londrei;

2 august

– 190 de ani de la nașterea muzicianului Gheorghe BURADA (2 aug. 1831, Iaşi – 25 mar. 1870, Iaşi), dirijor şi compozitor; a fost cel dintâi fiu de boier care, învingând prejudecăţile timpului, a cutezat să se arate în faţa publicului, pe scena Teatrului de la Copou, cu vioara în mână, cântând la 18 decembrie 1852. Concertul de violină nr. 1 de Ch. de Beriot, a fost dirijor al orchestrei Teatrului cel Mare de la Copou şi profesor la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Iaşi;

– 165 de ani de la nașterea scriitorului Constantin C. BACALBAŞA (2 aug. 1856, Brăila – 5 feb. 1935, București), publicist; a fondat cotidienele: Țara, Patriotul, Românimea și revista umoristica Ghiță Berbecul, memorialist, autorul volumului Bucureştii de altădată;

– 130 de ani de la nașterea muzicianului Mihail JORA (2 aug. 1891, Roman, jud. Neamț – 10 mai 1971, București), compozitor și dirijor, membru titular (1955) al Academiei, profesor și rector al Academiei Regale de Muzică din București;

3 august

– 95 de ani de la nașterea Teodorei Angela LEFTERESCU (3 aug. 1926, Fălticeni, jud. Suceava – 29 apr. 2007 Constanţa), prima femeie căpitan de cursă lungă din România;

– 60 de ani de la moartea muzicianului George BREAZUL (14 sep. 1887, Amărăștii de Jos, jud. Dolj – 3 aug. 1961), muzicolog, profesor, etnomuzicolog și critic muzical;

4 august

– 125 de ani de la nașterea actriţei Mărioara DAVIDOGLU (4 aug. 1896, Iași – 29 oct. 1987, Iaşi), reprezentantă de frunte a generaţiei de actori formaţi la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi, Artistă Emerită a Teatrului Naţional „V. Alecsandri” timp de aproape o jumătate de veac;

– 20 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar italian Rosa DEL CONTE (10 apr. 1907, Voghera – 3 aug. 2011, Roma), unul dintre cei mai importanţi eminescologi străini, membru de onoare din străinătate al Academie Române;

5 august

– 40 de ani de la moartea dirijorului Jean BOBESCU (5 apr. 1890, Iași – 5 aug. 1981,București); titlurile de Artist al Poporului, Maestru Emerit al Artei şi Profesor emerit acordate au încununat o activitate prodigioasă pusă în slujba dezvoltării operei şi a învăţământului superior muzical;

6 august

– 145 de ani de la publicarea, la 6 aug. 1876, a nuvelei Cezara de către Mihai Eminescu în Curierul de Iaşi;

7 august

– 110 ani de la moartea lui Gheorghe CÂRŢAN („Badea” Cârţan), ţăran autodidact din Ţara Făgăraşului (24 ian. 1849, Cârţişoara, jud. Sibiu – 7 aug. 1911); a luptat întrega sa viaţă pentru independenţa românilor din Transilvania şi pentru unirea lor cu Vechiul Regat, a răspândit cărţi româneşti în satele transilvănene, a călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea Columna lui Traian şi alte mărturii despre originea latină a poporului român;

– 80 de ani de la moartea scriitorului indian Rabindranath TAGORE (7 mai 1861, Kolkata – 7 aug. 1941, Jorasanko Thakurbari), poet, dramaturg, compozitor şi pictor, laureat al Premiului Nobel pentru literatură din 1913, supranumit Sufletul Bengalului și Profetul Indiei moderne;

8 august

– Ziua Mondială a Pisicilor;

– 145 de ani de la publicarea, în Monitorul Oficial nr. 174, a Legii pentru organizarea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, actualul CEC (8/201876);

9 august

– 420 de ani de la moartea domnului Țării Românești și cel care a unit cele trei state medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova, Mihai Viteazu (15 ian. 1558, Târgu de Floci – 9 aug. 1601, Turda, asasinat);

– 30 de ani de la moartea pianistei și scriitoarei Cella DELAVRANCEA (15 dec. 1887, București – 9 aug.1991, București);

10 august

– 165 de ani de la înfiinţarea, la Iaşi, la 10 aug. 1856, a primei grădini botanice din ţară, care poartă numele iniţiatorului; Grădina Botanică „Anastasie Fătu” la Râpa Galbenă a existat până la moartea  creatorului ei, în 1886;

– 100 de ani de la nașterea scriitorului Ion NEGOIȚESCU (10 aug. 1921, Cluj – feb. 1993, München, Germania), poet, eseist, critic și istoric literar român, unul dintre liderii Cercului Literar de la Sibiu;

11august

– 60 de ani de la moartea poetului și matematicianului Ion BARBU (Dan Barbilian, 19 mar. 1895, Câmpulung – 11 aug. 1961, București), reprezentant al modernismului literar interbelic;

12 august

– 205 ani de la nașterea economistului Ion GHICA (12 aug. 1816, București – 22 apr. 1897, Ghergani, jud. Dâmbovița), scriitor, pedagog, diplomat și om politic, prim-ministru de cinci ori, profesor la Academia Mihăileană din Iași, în 1844, împreună cu Mihail Kogălniceanu și Vasile Alecsandri; editează, la Iași săptămânalul  Propășirea;

13 august

– Ziua Internaţională a Stângacilor;

– 75 de ani de la expunerea şefului delegaţiei române, ministrul afacerilor străine Gheorghe Tătărăscu, în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, a punctului de vedere al Bucureştiului asupra proiectului de Tratat de pace, cerând recunoaşterea statutului de ţară cobeligerantă pentru România şi modificarea unor clauze economice; s-a exprimat, totodată, adeziunea ţării noastre la principiile Cartei ONU(13 aug. 1946);

– 60 de ani de la începerea ridicării Zidului Berlinului, 13 aug. 1961, care a despărţit cele două părţi, de Est şi de Vest, ale oraşului; în esenţă, acesta constituia şi graniţa dintre Europa Occidentală şi Europa Centrală şi de Est;

14 august

– 105 ani de la intrarea României în primul război mondial; ambasadorul Edgar Mavrocordat depune pe 14/27 aug. 1916, la ora 21, la secretariatul Ministerului Austro-Ungar de Externe declarația de război din partea Regatului Român; Armata română înaintează pe  trei direcții în Transilvania;

– 25 de ani de la moartea dirijorului Sergiu CELIBIDACHE (28 iun. 1912, Roman – 14 aug. 1996, La Neuville-sur-Essonne, Franța), director al orchestrelor din Berlin, Stockholm, Stuttgart şi München;

15 august

– 250 de ani de la nașterea scriitorului scoțian Sir Walter SCOTT (15 aug. 1771, Edinburgh – 21 sep. 1832, Abbotsford), popular în Europa încă din timpul vieții sale, pentru romanele sale istorice;

– 65 de ani de la moartea scriitorului Victor C. PAPILIAN (17 iun. 1888, Galați – 15 aug. 1956, Cluj), medic anatomist, autor al volumelor: Ne leagă pământul, Sufletul lui Faust, Generalul Frangulea, director al Filarmonicii şi al Teatrului din Cluj;

16 august

– 150 de ani de la nașterea pictorului Theodor PALLADY (24 apr. 1871, Iași – 16 aug. 1956, Bucureşti); a primit Premiul Naţional pentru pictură (1926) şi titlul de Maestru Emerit al Artei din România;

– 100 de ani de la nașterea criticului literar Ovid S. CROHMĂLNICEANU (Moise Cohn, 16 aug. 1921, Galaţi – 27 apr. 2000, Berlin), critic și istoric literar, profesor la Facultatea de Litere din București;

17 august

– 115 ani de la nașterea filologului Gheorghe AGAVRILOAEI (17 aug. 1906, Pomârla, jud. Botoșani – 21 ian. 1981, Iași), profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie și, din 1933 până în 1968, la catedra  de Istoria literaturii române moderne şi contemporane;

18 august

– 60 de ani de la moartea medicului Titu VASILIU (8 mai 1885, Hârlău, jud. Iași – 18 aug. 1961, Cluj-Napoca), elev şi urmaş al savantului Victor Babeş; a condus Institutul de Anatomie Patologică din Cluj, timp de trei decenii, unde a creat şcoala de anatomie patologică din Cluj, bazată pe clinică şi morfofiziopatologie;

19 august

– 140 de ani de la nașterea muzicianului George ENESCU (7/19 aug. 1881, Liveni-Vârnav, jud. Botoşani – 5 mai 1955, Paris), compozitor, violonist, pianist și dirijor;

– 85 de ani de la moartea poetului şi dramaturgului spaniol Federico García LORCA (5 iun. 1898, Fuente Vaqueros – 19 aug. 1936, Alfacar);

20 august

– 460 de ani de la nașterea muzicianului italian Jacopo PERI (20 aug. 1561, Roma – 12 aug. 1633, Forența), compozitor și cântăreț al perioadei de tranziție dintre stilurile renascentist și baroc; este adesea numit inventatorul Operei, a scris prima lucrare să fie numit un opera astazi, DAFNE;

– 120 de ani de la nașterea scriitorului italian Salvatore QUASIMODO (20 aug. 1901, Modica – 14 iun. 1968, Napoli), poet, critic literar şi traducător italian; Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1959;

21 august

– 80 de ani de la nașterea actriței de teatru și film Ilinca TOMOROVEANU (21 aug. 1941, București – 2 mai 2019, București), director adjunct artistic al Teatrului Național „Ion Luca Caragiale”;

– 30 de ani de la moartea scriitorului Eugen JEBELEANU (24 apr. 1911, București – 21 aug. 1991, București), poet, publicist și traducător român, membru al Academiei, Premiul Herder;

22 august

– 90 de ani de la nașterea biologulului Vasile GHENCIU (22 aug. 1931, Bălăşeşti, jud. Galaţi – 10 dec. 1978, Iaşi), cadru didactic în învățământul superior ieşean, cu activitate ştiinţifică la Laboratorul de biologie generală şi genetică al Universității „Al. I. Cuza”;

23 august

– Ziua Mondială a INTERNETULUI;

– 25 de ani de la moartea geologului Pierre JEANRENAUD (8 nov.1913, Bucureşti – 23 aug. 1996, Iaşi), profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, la Catedra de Geologie-Paleontologie; în perioada 1942-1985 a întocmit hărţi geologice pentru Moldova Centrală;

24 august

– 15 ani de la moartea regizorului de film Cristian NEMESCU (31 martie 1979, Bucureşti – 24 aug. 2006, București); filmul său California Dreamin a primit premiul Un certain regard la a 60-a ediţie a „Festivalului de la Cannes”; a mai câştigat peste 20 de premii, printre care Marele Premiu la „NYU International Student Film Festival” din New York, Premiul Special al Juriului la „Bruxelles Short Film Festival” din Belgia, Public’s Choice la „Milano Film Festival” din Italia, Premiul Publiculuila „Internationale Grenzland Filmtage Festival” din Germania;

25 august

– 85 de ani de la nașterea actorului de teatru și film Sebastian PAPAIANI (25 aug. 1936, Pitești – 27 sep. 2016, București);

– 5 ani de la moartea designerul francez de origine română Sonia RYKIEL (25 mai 1930, Neuilly-sur-Seine – 25 aug. 2016, Paris), supranumită „Regina Tricotajelor”;

26 august

– 145 de ani de la nașterea medicului Marius STURZA (26 aug. 1876, Şepreuş, jud. Arad – 26 iul. 1954, București); a efectuat cercetări balneologice, a întocmit prima lucrare despre nămoluri şi efectele lor, membru al Academiei;

– 135 de ani de la nașterea medicului Alexandru D. RĂDULESCU (26 aug. 1886, Focșani – 11 apr. 1979, București); a înfiinţat, în 1921, la Cluj, primul spital de ortopedie din România, care cuprindea, pe lângă secţia cu paturi, şi un atelier de proteze, precum şi un sector de recuperare funcţională; fondator al Societăţii Române de  Ortopedie (1931), membru al Academiei;

– 15 ani de la moartea muzicianului Laurențiu PROFETA (12 ian. 1925, București – 22 aug. 2006), compozitor în special de muzică ușoară, dar și de muzică simfonică, vocal simfonică, instrumentală și corală, director al Societății Române de Radiodifuziune;

27 august

– Sărbătoarea Naţională a Republicii Moldova. Ziua Independenţei;

– 445 de ani de la moartea pictorului italian Tiziano VECELLIO (1490, Pieve di Cadore – 27 aug. 1576, Veneția), exponent al școlii venețiene din secolul al XVI-lea;

28 august

– 110 ani de la nașterea economistului Ioan BURDUJA (28 aug. 1911, Dragomireşti, jud. Neamţ – 12 nov. 1985, Iaşi), profesor în învăţământul superior economic, la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare, la Facultatea de Industrie Uşoară a Institutului Politehnic şi la Facultatea de Studii Economice a Universităţii, specialist în domeniul Finanţelor;

29 august

– 85 de ani de la moartea scriitorului Ioan POP-FLORANTIN (8 aug. 1843, Popteleac, jud. Sălaj – 29 aug. 1936, București), estetician, profesor de Filosofie şi director la Liceul Naţional; a editat primul manual românesc modern de Filosofie, intitulat Fundament de filosofie (1871);

30 august

– 130 de ani de la moartea fizicianului Emanoil (Emanuel) BACALOGLU (29 apr./11 mai 1830, București – 30 aug. 1891, București), matematician şi chimist, ccu contribuţii originale îndeosebi în geometrie şi optică, membru al Academiei;

– 130 de ani de la nașterea chimistului Gheorghe HUIDOVICI (30 aug. 1891, Banca, jud. Vaslui – 12 iun. 1954, Iași), unul dintre întemeietorii Şcolii Politehnice din Iaşi (1937); a cercetat materiile tanante vegetale indigene, membru al Societăţii Internaţionale de Chimie Industrială (Londra);

31 august

– Ziua Limbii Române (Republica Moldova și România);

– 60 de ani de la nașterea muzicianului Ioan Gyuri PASCU (31 aug. 1961, Agnita, jud. Brașov – 26 sep. 2016, București), scriitor, membru al grupului de umor Divertis din anul 1987, celebru pentru ușurința cu care a abordat diverse stiluri muzicale: pop, rock, blues și reggae;

Rubrică  lunară realizată cu sprijinul Bibliotecii Județene ”Gheorghe Asachi” din Iași

Distribuie articolul!